#CentenarDiplomatic Oana-Cristina Popa: România susţine activ şi ferm aderarea Serbiei la Uniunea Europeană

Agerpres, 20 mai 2018 13:10

România susţine în mod activ şi ferm aderarea Serbiei la Uniunea Europeană şi este deschisă spre a împărtăşi întreaga experienţă şi cele mai bune practici cu Serbia, ţara noastră dispunând de expertiza şi atuu-rile necesare pentru a sprijini integrarea europeană a statelor din regiunea Balcanilor Occidentali, declară ambasadorul României în Republica Serbia, Oana-Cristina Popa, într-un interviu acordat AGERPRES.Diplomatul român afirmă că opţiunea Serbiei pentru parcursul european este foarte clară, iar tema alegerii între Vest şi Est este o falsă dilemă, şi subliniază că România susţine constant dialogul dintre Belgrad şi Pristina facilitat de Uniunea Europeană şi legat direct de parcursul european al Serbiei. În opinia sa, preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene (rol care va fi asigurat în prima jumătate din 2019) reprezintă o oportunitate pentru reafirmarea interesului ţării noastre pentru continuarea politicii de extindere, ca politică de succes a UE şi ca instrument de promovare a reformelor şi de transformare democratică în regiune.În acelaşi interviu, Oana-Cristina Popa apreciază că relaţiile între România şi Serbia sunt la un nivel foarte bun, fapt relevat de vizitele intense efectuate la nivel politic, existând însă premise pentru dezvoltarea legăturilor, în special în plan economic. Ea menţionează că ţara noastră continuă să acorde o atenţie deosebită situaţiei etnicilor români de pe întreg teritoriul Serbiei, iar ambasada României la Belgrad acţionează pentru sprijinirea demersurilor întreprinse de autorităţi şi susţinerea mediului asociativ al comunităţii în domenii prioritare - facilitarea accesului la educaţie, serviciu religios şi mass-media în limba română.Referitor la marcarea Centenarului Marii Uniri, diplomatul român arată că proiectele organizate de ambasada României la Belgrad vizează proiecţii de filme, organizarea de Zile ale României în unele localităţi de pe teritoriul Serbiei pentru promovarea culturii şi a tradiţiilor româneşti, organizarea unor expoziţii de costume populare şi a unor prelegeri la instituţii de învăţământ superior şi organizaţii ale societăţii civile.Interviul, acordat prin e-mail, face parte din proiectul editorial #CentenarDiplomatic desfăşurat de AGERPRES pe parcursul întregului an, cu accent pe relaţiile diplomatice în contextul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.AGERPRES: Doamnă ambasador, pentru început, cum caracterizaţi stadiul relaţiilor române-sârbe la un an şi jumătate de la preluarea mandatului dumneavoastră de ambasador? Care au fost principalele domenii în care s-au înregistrat rezultate notabile, dar şi cele cu rezultate mai puţin mulţumitoare sau cele cu potenţial neexploatat pe deplin?Oana-Cristina Popa: România şi Republica Serbia lucrează constant împreună pentru consolidarea bunelor relaţii istorice şi a prieteniei lor tradiţionale. De la preluarea mandatului meu la Belgrad, dialogul cu partea sârbă a continuat să fie constructiv şi deschis, iar contactele avute cu reprezentanţii aparatului de stat sârb au relevat constant faptul că această tendinţă va fi păstrată. Relaţiile dintre cele două state s-au derulat întotdeauna în condiţii de bună vecinătate şi au avut ca obiective identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de cooperare atât în plan bilateral, cât şi regional sau european.Relaţiile bilaterale sunt la un nivel foarte bun, fapt relevat de vizitele intense efectuate la nivel politic, însă există în continuare premise pentru dezvoltarea acestora, în special în plan economic. La nivelul Ambasadei, acţionăm în permanenţă pentru identificarea posibilităţilor de intensificare a schimburilor comerciale, a căror valoare anuală a depăşit, la finele anului precedent, un miliard trei sute de mii de euro. Ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm canale multiple de dialog şi de informare, care să fie utilizate de o manieră cât mai eficientă de către părţile interesate din cele două state.Un alt domeniu esenţial este cooperarea transfrontalieră, având în vedere că atragerea în comun de fonduri europene este de natură să stimuleze şi procesul investiţional la nivel naţional.Un rol crucial în consolidarea relaţiei bilaterale continuă să-l deţină cele două comunităţi de persoane aparţinând minorităţilor română, respectiv sârbă, care reprezintă o punte de legătură solidă între România şi Serbia. Cooperarea bilaterală în acest domeniu are ca obiectiv bunăstarea cetăţenilor celor două comunităţi şi păstrarea patrimoniului cultural şi lingvistic atât de special din cele două ţări vecine. În acest domeniu, urmare a demersurilor susţinute s-au reuşit progrese în direcţia reactivării Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Serbia în domeniul minorităţilor naţionale, prin desemnarea unui co-preşedinte de către partea sârbă.AGERPRES: Relaţiile între Bucureşti şi Belgrad au fost afectate de poziţia adoptată de ţara noastră în timpul bombardamentelor NATO de la finalul anilor '90 asupra Republicii Federale Iugoslavia, formată din Serbia şi Muntenegru (când România încă nu făcea partea din Alianţa Nord-Atlantică), pe fondul tensiunilor din provincia Kosovo. Există resentimente din partea Belgradului pentru acel episod?Oana-Cristina Popa: După 1989, relaţiile dintre Belgrad şi Bucureşti au fost marcate şi modelate de istoria recentă a celor două state. Să ne reamintim că prima vizită externă după 1989 a primului preşedinte român ales a fost la Belgrad, în septembrie 1990. România, după o lungă perioadă sub un regim dictatorial şi totalitar, a suferit o serie de transformări specifice procesului de tranziţie către o societate democratică care avea să se înscrie ireversibil pe un parcurs european şi euro-atlantic. De asemenea, începând cu anii '90, Iugoslavia a suferit o serie de transformări care au dus la dispariţia Federaţiei, Belgrad devenind, la finalul acestui proces, capitala Republicii Serbia. Aceste evenimente istorice şi-au pus amprenta pe relaţiile dintre cele două capitale, acestea evoluând lent, în contextul evoluţiilor concrete de pe spaţiul ex-iugoslav, cu precădere între anii 1995-2000. Începând din 2001, relaţiile bilaterale şi dinamicitatea acestora s-au încadrat pe un trend constant ascendent.În momentul de faţă, relaţiile apropiate dintre cele două state infirmă posibilitatea existenţei vreunui resentiment între noi şi sunt exemplificate de numeroasele declaraţii publice atât ale oficialilor sârbi, cât şi ai celor români în acest sens, dintre care ţin să reamintesc doar pe cele mai recente şi anume cuvintele preşedintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, rostite în vizita sa efectuată în martie a.c. la Bucureşti, în care a subliniat că "Serbia şi România sunt legate de o prietenie tradiţională."AGERPRES: Cea mai mare parte a membrilor comunităţii româneşti din Serbia trăieşte în Voivodina şi în Valea Timocului. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, principala problemă cu care se confruntă minoritatea românească din aceste zone şi ce poate face România pentru a contribui la soluţionarea ei? Cum cooperaţi cu asociaţiile de români din Serbia, dintre care unele au criticat direct, în trecut, guvernul de la Bucureşti pentru sprijinul insuficient acordat lor?Oana-Cristina Popa: Doresc sa precizez pentru clarificare că termenul corect este Serbia de Răsărit care include Valea Timocului dar şi alte zone cu etnici români. România acordă o atenţie deosebită situaţiei etnicilor români de pe întreg teritoriul Serbiei, iar, în baza liniilor directoare stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, ambasada acţionează atât în relaţia cu autorităţile locale, cât şi în colaborare cu liderii mediului asociativ al minorităţii româneşti din Serbia pentru facilitarea accesului la educaţie, serviciu religios şi mass media în limba română.Identificarea şi soluţionarea problemelor legate de asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Serbia, în special în ceea ce priveşte Serbia de Răsărit este o preocupare constantă la nivelul misiunii noastre diplomatice, reflectată cu regularitate în agenda întâlnirilor cu membrii guvernului sârb, cât şi cu reprezentanţii autorităţilor locale. În acelaşi timp ţin să precizez că etnicii români de pe spaţiu sunt în primul rând cetăţeni sârbi, iar o componentă importantă a procesului de asigurare a drepturilor lor specifice este reprezentată de dialogul direct şi constant al acestora cu instituţiile sârbe competente. Angajamentele asumate de către preşedintele sârb, Aleksandar Vucic, cu ocazia vizitei oficiale realizate la Bucureşti pe data de 8 martie 2018, printre care s-au evidenţiat reactivarea Comisiei Mixte Interguvernamentală România-Serbia în domeniul minorităţilor naţionale, prin desemnarea unui co-preşedinte de către partea sârbă, precum şi declaraţiile privind înfiinţarea de şcoli în limba română şi creşterea timpilor de antenă pentru mass-media în limba română, sunt un ecou al dialogului constructiv constant întreţinut de misiunea diplomatică românească cu reprezentanţii autorităţilor sârbeşti.Dialogul realizat de ambasadă cu toţi reprezentanţii mediului asociativ al comunităţii etnicilor români de pe întreg teritoriul Serbiei a fost constant, susţinut, echidistant şi nepărtinitor. În contextul demersurilor întreprinse pe acest palier, s-au evidenţiat colaborările cu unele asociaţii cu abordare pro-activă, care au avut drept rezultat derularea de evenimente destinate promovării valorilor şi tradiţiilor româneşti, exemple pe acest palier fiind bazarul de Paşte ori standurile cu produse tradiţionale realizate la recepţiile organizate de ambasadă în diferite ocazii, proiecte care promovează atât produse şi tradiţiile culinare, cât şi portul popular românesc. În acelaşi timp, a fost continuată colaborarea cu Institutul Cultural Român Viena/EUNIC Serbia, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru realizarea şi promovarea unor proiecte precum festivalul de jazz, ziua europeană a limbilor sau participarea României la Târgul Internaţional de carte de la Belgrad.Demersurile de sprijinire şi cunoaştere a situaţiei membrilor comunităţii etnicilor români din Serbia au vizat inclusiv participarea mea şi/sau a membrilor misiunii, în colaborare cu Consulatele generale ale României de la Vârşeţ şi Zajecar, la numeroase evenimente organizate de minoritatea română din Serbia.O altă componentă a activităţii desfăşurate de Ambasadă pentru identificarea şi soluţionarea problemelor etnicilor români din Serbia este reprezentată de organizarea de discuţii periodice cu liderii organizaţiilor româneşti la sediul ambasadei, inclusiv consultări regulate cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Minorităţii Române cu sediul la Novi Sad, instituţie investită de către statul sârb cu atribuţii executive în planul gestionării aspectelor legate de minoritate şi care are în componenţa sa inclusiv reprezentanţi ai etnicilor români din Serbia de Răsărit. Cea mai recentă rundă de consultări cu liderii organizaţiilor etnicilor români de pe întreg teritoriul Serbiei a fost organizată în luna martie a.c. în urma vizitei realizate la Bucureşti de către preşedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic. Obiectivele prioritare vizate în cadrul acestor întrevederi au vizat atât prezentarea principalelor evoluţii în planul relaţiilor bilaterale, cât şi actualizarea inventarului de probleme cu care se confruntă minoritatea română în Serbia.Totodată, în cadrul tuturor apariţiilor publice ori în cadrul interviurilor acordate mass-media de către mine, inclusiv publicaţiilor de limbă română de pe spaţiu, a fost prezentată în permanenţă preocuparea pentru situaţia persoanelor aparţinând minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei şi în mod special exemplificate problemele etnicilor români din Serbia de Răsărit, inclusiv în Valea Timocului.Membrii comunităţii româneşti de pe întreg teritoriul Serbiei sunt permanent invitaţi şi iau parte la acţiunile de diplomaţie publică şi culturală organizate cu sprijinul Ambasadei, putând fi menţionate aici recepţiile organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei, sau la expoziţii şi concerte realizate pe spaţiu de artişti români. Astfel de evenimente sunt utilizate în mod activ pentru a facilita contactul dintre membrii minorităţii româneşti de pe spaţiu şi oficiali sârbi pentru a discuta despre problemele etnicilor români din Serbia, atât din Voivodina, cât şi din Serbia de Răsărit.De asemenea, suntem constant preocupaţi pentru a atrage atenţia asupra necesităţii implicării active a membrilor comunităţii româneşti din Serbia de Răsărit în colaborare cu autorităţile locale în proiecte economice şi de dezvoltare care au implicit efecte pozitive privind prezervarea identitară. Cu toate acestea însă, activităţile întreprinse pe acest palier sunt grevate şi de problema demografică generală cu care se confruntă regiunea şi care afectează direct şi indirect şi comunitatea română.AGERPRES: În trecut au existat cazuri când activitatea de înscriere a copiilor la cursurile de limba română a fost boicotată, în special în Valea Timocului. Care este situaţia în prezent din acest punct de vedere?Oana-Cristina Popa: Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv românii din Serbia şi sârbii din România, sunt comunităţi istorice importante pentru ambele state întrucât ele reprezintă principala punte de legătură dintre cele două popoare. Din această perspectivă sarcina care ne revine este aceea de a proteja aceste comunităţi, în ceea ce priveşte identitatea lor culturală şi spirituală. Astfel, România continuă să acorde o atenţie deosebită situaţiei etnicilor români de pe întreg teritoriul Serbiei, iar ambasada acţionează pentru sprijinirea demersurilor întreprinse de autorităţi şi pentru sprijinirea mediului asociativ al comunităţii pe palierele prioritare, respectiv facilitarea accesului la educaţie, serviciu religios şi mass media în limba română.În acelaşi timp, persoanele aparţinând minorităţii române sunt, în primul rând, cetăţeni loiali ai Serbiei, iar autorităţile sârbe au rolul principal în asigurarea tuturor drepturilor acestora, inclusiv dreptul la educaţie în limba română, pentru cei interesaţi. În acest sens, îi încurajăm pe membrii comunităţii să aibă un dialog activ şi transparent cu instituţiile sârbe competente în domeniile de interes şi să acţioneze împreună pentru surmontarea eventualelor sincope de comunicare. Este foarte important, din perspectiva părţii române, ca toţi cetăţenii sârbi care îşi asumă identitatea română, indiferent de regiunea în care locuiesc, să se poată bucura de drepturile la educaţie, serviciu religios în limba maternă, acces la mass-media, reprezentare în forurile politice locale şi naţionale.Comisia Mixtă Interguvernamentală România-Serbia în domeniul minorităţilor naţionale reprezintă cadrul instituţional optim în plan bilateral pentru semnalarea şi rezolvarea oricăror probleme reclamate de comunitatea etnicilor români în Serbia. Salutăm desemnarea de către partea sârbă a copreşedintelui Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Serbia în domeniul minorităţilor naţionale şi suntem încrezători că angajamentele asumate în acest domeniu vor fi transpuse în practică în perioada imediat următoare, prin reluarea activităţii Comisiei Mixte Interguvernamentale, cel mai potrivit cadru de dialog bilateral pentru problematica persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.Ivan Bosnjak, copreşedintele sârb al Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Serbia în domeniul minorităţilor naţionale, a organizat în martie a.c. o primă rundă de consultări cu reprezentanţii etnicilor români din Serbia de Răsărit pentru cunoaştere şi familiarizare cu problemele ridicate de către aceştia, în care i-a încurajat pe participanţi să-i semnaleze punctual orice problemă întâmpinată în relaţia cu reprezentanţii autorităţilor sârbe.AGERPRES: Trecând la un alt capitol, cel al perspectivelor europene ale Serbiei, preşedintele Aleksandar Vucic anunţa la 14 februarie că Serbia doreşte să adere la Uniunea Europeană până în 2025, chiar dacă acest termen nu este ''bătut în cuie''. Şeful statului sârb remarca trei aspecte pe care Belgradul trebuie să se concentreze - menţinerea păcii şi a stabilităţii regionale, rezolvarea problemelor cu Pristina şi, în fine, statul de drept, independenţa justiţiei şi libertatea de exprimare. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele provocări legate de aceste aspecte?Oana-Cristina Popa: Procesul de reformă asociat parcursului european este fluid, complex şi cu numeroase provocări, surmontabile însă, dacă există voinţă politică în această direcţie. Serbia, prin poziţiile public asumate de liderii săi, este hotărâtă să-şi realizeze parcursul european, iar noi suntem dispuşi să oferim sprijin şi expertiză pe orice palier suntem solicitaţi pentru depăşirea oricăror provocări întâmpinate în acest proces.Statul de drept, independenţa justiţiei şi libertatea presei sunt condiţii sine qua non pentru aderarea oricărui stat la Uniunea Europeană. Acest lucru este cunoscut şi asumat de Serbia, iar noi suntem încrezători că autorităţile sârbe vor reuşi implementarea procesului de reforme necesare garantării acestor valori de referinţă ale UE.În ultimii ani, Serbia s-a erijat într-un pilon central pentru asigurarea păcii şi stabilităţii regionale. Serbia pare determinată să-şi păstreze acest rol şi pe viitor.Importanţa atribuită dosarului Kosovo şi Metohija, la Belgrad, Pristina, dar şi Bruxelles, este relevată de demararea şi derularea procesului de normalizare a relaţiilor dintre Belgrad şi Priştina. Kosovo este o temă centrală nu doar pentru Serbia, ci este o temă importantă pentru toată regiunea. Are o valenţă foarte specială în calea europeană nu numai a Serbiei, ci a întregii zone care generic se numeşte Balcanii de Vest. O soluţie pe acest dosar trebuie să fie generată în Dialogul dintre Belgrad şi Priştina, trebuie să satisfacă în mod rezonabil toate părţile şi trebuie să fie corectă şi în acord cu reglementările internaţionale.România are expertiza şi toate atuu-rile necesare pentru a sprijini integrarea europeană a statelor din regiune. Procesul de negociere cu UE şi numeroasele sale provocări sunt încă proaspete în memoria noastră, iar noi suntem deschişi să împărtăşim întreaga experienţă şi cele mai bune practici cu prietenii noştri sârbi.AGERPRES: Tot la jumătatea lunii februarie, preşedintele sârb a declarat într-un interviu că Serbia nu va recunoaşte independenţa Kosovo în schimbul aderării la Uniunea Europeană. După numai o săptămână, Vucic a spus că Belgradul doreşte soluţionarea problemei Kosovo printr-un compromis. Cum percepeţi dumneavoastră, ca diplomat, această nuanţare?Oana-Cristina Popa: România susţine constant că Dialogul dintre Belgrad şi Pristina facilitat de Uniunea Europeană are legătură directă cu parcursul european al Serbiei. Este o consecinţă a unei Rezoluţii a Adunării Generale a ONU pe care Serbia şi UE au introdus-o împreună, în 2010. Acest Dialog urmăreşte identificarea unor soluţii, evident, de compromis, pe teme punctuale, care vizează chestiuni simple, dar care afectează viaţa cotidiană a locuitorilor provinciei Kosovo.AGERPRES: România va asigura în prima jumătate a anului viitor preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. În ce fel acest rol al României va influenţa procesul de apropiere a Serbiei de blocul comunitar european, în perspectiva aderării acesteia, luând în considerare poziţia constantă a României de sprijinire a acestui obiectiv şi de nerecunoaştere a independenţei declarate unilateral de către Kosovo?Oana-Cristina Popa: România a demarat procesul de consultări cu Finlanda şi Croaţia, celelalte membre ale Trio-ului de Preşedinţii ale Consiliului Uniunii Europene din care face parte, pentru elaborarea programului comun de lucru. Cele trei delegaţii au convenit metodologia de lucru în vederea definitivării calendarului Trio-ului, demarând totodată discuţiile privind temele care ar putea fi incluse în programul comun. A fost reafirmată totodată necesitatea consolidării proiectului european şi dorinţa de a aduce o contribuţie de substanţă la dezbaterea europeană pe această temă.Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene reprezintă o oportunitate pentru reafirmarea interesului ţării noastre pentru continuarea politicii de extindere, ca politică de succes a UE şi ca instrument de promovare a reformelor şi de transformare democratică în regiune.România susţine în mod activ şi ferm aderarea Serbiei la UE, iar activităţile desfăşurate pe acest palier pot fi rezumate succint la angajamentul ţării noastre de a împărtăşi experienţa proprie cu privire la perioada de pre-aderare, dar şi de a prezenta evoluţiile înregistrate ulterior obţinerii statutului de membru UE, având avantajul proximităţii geografice şi al experienţei proprii în procesul de aderare.AGERPRES: România se numără printre cele cinci ţări membre ale UE care nu recunosc independenţa Kosovo. Au existat demersuri din partea autorităţilor de la Belgrad pentru ca România să-şi menţină această poziţie?Oana-Cristina Popa: Poziţia României pe acest dosar, consecventă şi suveran asumată, este cunoscută şi respectată de către autorităţile de la Belgrad. Nu au fost necesare demersuri de la Belgrad pentru ca România să-şi menţină această poziţie, întrucât este o poziţie de principiu, fundamentată pe dreptul internaţional.AGERPRES: În timpul unei vizite efectuate la finalul lunii februarie la Belgrad, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, declara că Occidentul forţează Serbia să aleagă între Vest şi Rusia. Sunt acestea simple declaraţii politicianiste - ţinând cont şi de afirmaţiile constante ale Serbiei privind neutralitatea sa militară - sau ele ascund unele temeri justificate ale Moscovei?Oana-Cristina Popa: Serbia a ales foarte clar parcursul european, declaraţiile înalţilor demnitari sârbi sunt relevante în acest sens. Tema alegerii între vest şi est este o falsă dilemă, fapt subliniat de altfel şi de numeroşi înalţi oficiali europeni în luările de poziţie pe acest subiect, în care s-a explicat clar că UE nu forţează Serbia să facă o alegere între Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană.AGERPRES: Anul acesta este centenarul Marii Uniri, iar în 2019 se împlinesc 140 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Serbia. Prin ce evenimente va marca Ambasada din Serbia aceste aniversări?Oana-Cristina Popa: Avem în pregătire o serie de proiecte pentru marcarea Centenarului Marii Uniri despre care vă vom putea comunica mai multe detalii pe măsura definitivării aspectelor organizatorice. Pentru moment vă pot spune că proiectele vizează proiecţii de filme, organizarea de Zile ale României în unele localităţi de pe teritoriul Serbiei pentru promovarea culturii şi tradiţiilor romaneşti, organizarea unor expoziţii de costume populare, precum şi a unor prelegeri la instituţii de învăţământ superior şi organizaţii ale societăţii civile pe tema Centenarului. Nu în ultimul rând, celebrarea Zilei Naţionale din acest an va fi integral dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.În ceea ce priveşte celebrarea în 2019 a 140 de ani de relaţii diplomatice între cele două state avem în vedere organizarea, în perioada următoare, a unor consultări cu partenerii sârbi pentru marcarea corespunzătoare a acestui moment. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres

Acum 10 minute
17:40
Tenismanul croat Borna Coric, nr 34 ATP, a produs marea surpriză în finala turneului pe iarbă de la Halle (Germania), dotat cu premii de 1.983.595 euro, după ce l-a învins în finală duminică pe Roger Federer cu 7-6 (6), 3-6, 6-2. Foto: (c) SASCHA STEINBACH/EPAElveţianul a fost învins în prima confruntare din cele trei cu Borna Coric, dar de luni va pierde şi şefia clasamentului ATP, care va fi preluată de spaniolul Rafael Nadal.Coric, 21 ani, a câştigat al doilea titlu ATP din cariera sa, în timp ce Federer a ratat al 10-lea titlu pe iarba de la Halle. Cu opt zile înainte de Wimbledon, Federer, care a câştigat cu o săptămână înainte turneul de la Stuttgart, pare că nu şi-a atins cel mai bun nivel pentru a-şi apăra cu succes titlul. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
17:40
Prinţul William al Marii Britanii a sosit duminică în capitala Iordaniei, Amman, pentru o vizită de două zile, parte a turneului care îl va purta în Israel şi teritoriile palestiniene, informează dpa.Prinţul William, duce de Cambridge, a fost întâmpinat pe aeroportul Marka, la nord-est de Amman, de prinţul moştenitor al Iordaniei, Hussein bin Abdullah.Luni, prinţul William va vizita oraşul istoric Jerash, aflat la circa 48 de kilometri nord de Amman, unde este de aşteptat să se întâlnească cu tineri iordanieni şi cu refugiaţi sirieni ca parte a unui program susţinut de agenţia ONU pentru copii, UNICEF.Turneul în Orientul Mijlociu al prinţului William va include şi prima vizită oficială în teritoriile palestiniene efectuată de un membru al familiei regale. Ducele de Cambridge urmează să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
Acum 30 minute
17:20
Secţiile de vot s-au închis duminică în Turcia pentru alegerile prezidenţiale şi legislative anticipate, vot care reprezintă cea mai mare provocare electorală pentru preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi formaţiunea sa, Partidul Justiţie şi Dezvoltare (AKP, islamo-conservator), de când au preluat puterea acum mai bine de 15 ani, informează Reuters. Foto: (c) Emrah Gurel/APSecţiile de votare din întreaga ţară, cu o populaţie de 81 de milioane de oameni, s-au închis oficial la ora locală 17:00 (14:00 GMT). În Turcia nu există practica exit-poll-urilor, iar primele rezultate sunt aşteptate la începutul serii. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * ALEGERI ÎN TURCIA Opoziţia denunţă tentative de fraudă electorală * ALEGERI ÎN TURCIA Erdogan a votat la Istanbul şi a prezis o ''revoluţie democratică'' în ţara sa  * Turcia: S-au deschis secţiile de vot pentru alegeri prezidenţiale şi legislative cruciale
Acum o oră
17:10
Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au început duminică după-amiază un mini-summit informal, în încercarea de a ajunge la un numitor comun înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, în care cei 28 vor încerca să clarifice situaţia migranţilor care sosesc în Europa pe Marea Mediterană, informează EFE.Şefii de stat şi de guvern care participă la reuniune, convocată de Comisia Europeană la cererea Berlinului, au început să sosească la sediul acestei instituţii din Bruxelles către ora locală 14:30 (12:30 GMT) şi este de aşteptat ca mini-summitul să se încheie la ora locală 19:00 (17:00 GMT). AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
17:00
Mijlocaşul suedez Jimmy Durmaz, care a făcut faultul din care Germania a câştigat cu 2-1 meciul disputat sâmbătă la Cupa Mondială din Rusia, a fost ţinta unui val de insulte rasiste şi de ameninţări cu moartea pe reţelele de socializare, relatează AFP.Mai multe mii de mesaje de ură au fost publicate la finalul meciului din grupa F pe profilul de Instagram al jucătorului de 29 ani, născut în Suedia din părinţi asirieni emigraţi apoi din Turcia.Federaţia suedeză de fotbal a precizat într-un comunicat că a semnalat aceste mesaje la poliţie. ''Nu tolerăm ca un jucător să fie expus ameninţărilor sau injuriilor. E dezagreabil şi extrem de scandalos să vedem tratamentul la care Jimmy Durmaz a fost supus. Complet inacceptabil'', a reacţionat secretarul general al federaţiei suedeze, Hakan Sjostrand.''Întotdeauna am văzut ură pe reţelele sociale. După ce ai avut parte de asta toată viaţa, nu mai e un lucru aşa de grav. Sunt mândru să reprezint ţara mea'', a scris Durmaz, legitimat la Toulouse.Suedia, locul 3 în grupa F cu 3 puncte, la egalitate cu Germania, va juca miercuri cu Mexic, lider cu 6 puncte, şi are nevoie de victorie pentru a spera la calificarea în optimi. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
17:00
Câteva mii de persoane protestează duminică în capitala Republicii Moldova împotriva deciziei de invalidare a alegerilor pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, câştigate de unul dintre liderii opoziţiei proeuropene, Andrei Năstase.Manifestanţii din Piaţa Marii Adunări Naţionale s-au îndreptat în marş spre sediul Parlamentului, unde intenţionează să protesteze până la validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase, transmite Radio Chişinău, care menţionează că, înainte de aceasta, cei prezenţi au votat o rezoluţie în acest sens. În rezoluţie este criticată hotărârea justiţiei prin care au fost anulate alegerile, menţionându-se că în acest fel în Republica Moldova este instaurată dictatura."Anularea alegerilor este neconstituţională, ilegală şi reprezintă sfârşitul democraţiei. Astfel, este instaurată oficial dictatura în ţară. Comunitatea internaţională a condamnat vehement. Republica Moldova rămâne izolată de restul lumii. Noi cerem confirmarea alegerilor din Chişinău şi validarea mandatului lui Andrei Năstase", se spune în rezoluţie.Manifestanţii ameninţă cu acţiuni de protest mai drastice dacă revendicarea nu le va fi satisfăcută. "Declarăm că protestele vor continua până la validarea mandatului lui Andrei Năstase. În cazul că guvernarea va ezita, vom fi constrânşi să recurgem la acţiuni paşnice împotriva acţiunilor care subminează voinţa poporului", se mai spune în textul rezoluţiei.Protestatarii au afişat pancarte cu mesaje antiguvernamentale şi în care cereau validarea alegerilor: "vot furat", "votul nostru, Chişinăul nostru", "Plahotniuc mi-ai furat primul vot"."În joc nu este un mandat, nu este vorba de primărie sau de capitală. Este vorba de viitorul acestei ţări, al următoarelor generaţii. Dacă astăzi nu-i oprim, mâine va fi prea târziu", a declarat primarul ales, Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
17:00
Selecţionata Angliei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, duminică, după ce a surclasat reprezentativa statului Panama cu scorul de 6-1 (5-0), la Nijnîi Novgorod, în Grupa G. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)
16:50
Un eşec al acordului internaţional privind programul nuclear iranian ar fi foarte periculos pentru Iran, a avertizat duminică ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, citat de două agenţii de presă, transmite AFP."Un eşec (al acordului) va fi foarte periculos pentru noi", scriu agenţia oficială iraniană Irna şi agenţia Isna, citându-l pe Zarif, unul dintre artizanii acestui acord încheiat la Viena în iulie 2015. Zarif nu a precizat care ar putea fi consecinţele unui eşec pentru Iran. Totuşi, remarcă agenţia dpa, un eşec al acordului ar izola Iranul din punct de vedere politic şi ar putea avea şi consecinţe economice.Potrivit celor două agenţii iraniene citate, Zarif a făcut aceste declaraţii în timpul unui discurs rostit în faţa reprezentanţilor camerei de comerţ iraniene.Validat printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, acordul de la Viena a fost încheiat între Republica Islamică Iran şi Grupul 5+1 (China, SUA, Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Germania). Acordul a permis să se pună capăt anilor de izolare în care s-a aflat Iranul, prin ridicarea unei părţi a sancţiunilor economice internaţionale împotriva acestei ţări. În schimb, autorităţile iraniene au acceptat să-şi limiteze drastic programul nuclear, pentru a garanta că Iranul nu caută să obţină arma atomică. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
Acum 2 ore
16:40
Şeful diplomaţiei române, Teodor Meleşcanu, va participa luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfăşura la Luxemburg, ocazie cu care miniştrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene vor avea o sesiune de lucru comună cu miniştrii apărării, prilej cu care vor evalua stadiul progreselor în dosarul privind securitatea şi apărarea.De asemenea, miniştrii reuniţi în format comun vor discuta pe marginea consolidării relaţiei UE-NATO, în prezenţa secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, precizează MAE, într-un comunicat transmis duminică AGERPRES.Agenda reuniunii va mai include discuţii pe teme precum: evoluţiile regionale din Cornul Africii şi Marea Roşie, al doilea raport de implementare a obiectivelor Strategiei Globale pentru Politica Externă şi de Securitate a UE (EUGS), respectiv situaţia din Iordania.La capitolul aspecte diverse, România şi Bulgaria vor informa despre stadiul şi perspectivele iniţiativelor de cooperare regională la Marea Neagră cu sprijinul UE.Totodată, în cadrul unui dejun de lucru informal, miniştrii vor avea un schimb de opinii pe marginea evoluţiilor din Yemen, în prezenţa Emisarului Special pentru Yemen al Secretarului General al ONU.În marja reuniunii, ministrul de externe elen, Nikos Kotzias, va găzdui un mic-dejun de lucru informal, la care invitat special este ministrul de externe albanez, Ditmir Bushati, mai arată MAE. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)
16:20
Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni pe segmentul principal al pieţei de capital româneşti a crescut uşor în această săptămână, cu doar 0,88% faţă de perioada precedentă, până la 119,94 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).În perioada 18 - 22 iunie 2018 s-au realizat 9.848 tranzacţii cu 88,06 milioane de acţiuni, iar capitalizarea companiilor listate a ajuns la 166,03 miliarde de lei.Banca Transilvania continuă să conducă în topul celor mai tranzacţionate companii, cu 31,34 milioane de lei, urmată de BRD-SGS, cu 28,26 milioane de lei, şi de Romgaz, cu 12,09 milioane de lei. Locurile 4 şi 5 sunt ocupate, în această săptămână, de Fondul Proprietatea şi de OMV-Petrom cu tranzacţii în valoare de 9,4 milioane de lei, respectiv 8,64 milioane de lei.În anul 2018 au avut loc 117 şedinţe de tranzacţionare, realizându-se un număr de 282.698 tranzacţii pe piaţa reglementată, cu o valoare medie zilnică de 47,62 milioane de lei. Valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni a depăşit 5,57 miliarde de lei, în acest an. Pe piaţa reglementată de capital activează 87 de societăţi emitente şi 30 de intermediari.În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare (ATS), în perioada analizată s-a înregistrat o valoare de peste trei ori mai mare faţă cea din săptămâna precedentă, ajungând la 7,97 milioane de lei. Numărul total al schimburilor a fost de 426, în cadrul cărora s-au tranzacţionat 10,92 milioane de acţiuni, iar capitalizarea companiilor de pe ATS a ajuns la 6,862 miliarde de lei.Cele mai tranzacţionate companii pe ATS au fost Mobila SA Rădăuţi, cu 2,95 milioane de lei, care a realizat mai mult de o treime din valoarea tranzacţionată pe această piaţă, urmată de Iprochim Sa Bucureşti, cu 951.900 lei, şi de Petrocart SA Piatra Neamţ, cu 298.500 lei.Pe ATS, în anul 2018 au avut loc 117 şedinţe de tranzacţionare, cu 15.850 tranzacţii, o valoare medie zilnică de 604.661 lei şi un rulaj de 70,745 milioane de lei. Numărul societăţilor emitente este de 316, iar cel al intermediarilor de 24.În anul curent, pe toate pieţele administrate de BVB au fost realizate 339.112 tranzacţii cu 3,841 miliarde de acţiuni, în valoare totală de 5,95 miliarde de lei şi o medie zilnică de 50,89 milioane de lei. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Daniel Badea, editor online: Gabriela Badea)
16:10
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost eliminată din primul tur al turneului pe iarbă de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii de 917.664 dolari, după ce a fost învinsă duminică de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 2-6, 7-5, 6-4.Sorana Cîrstea, 28 ani, nr. 49 mondial, părăseşte turneul cu un cec de 3.840 dolari şi 1 punct WTA.La acest turneu, Irina Camelia Begu va juca în primul tur cu italianca Camila Giorgi, iar Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe chinezoaica Shuai Peng. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
16:00
Administraţia separatistă de la Tiraspol a calificat Rezoluţia privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului drept o iniţiativă a Chişinăului îndreptată împotriva aşa-zişilor pacificatori din Transnistria şi declară că nu va admite acest lucru, informează duminică Radio Chişinău.Mai mult, administraţia separatistă de la Tiraspol neagă prezenţa altor forţe militare ruse pe teritoriul Transnistriei, pe lângă cele "de pacificare", care ar urma să se retragă doar după reglementarea politică a conflictului, potrivit unui comentariu al aşa-numitului Minister de Externe din regiunea separatistă prorusă din estul Republicii Moldova."Militarii ruşi în Transnistria îndeplinesc misiunea exclusivă de asigurare a păcii şi securităţii şi nu există alte forţe armate decât cele de pacificare", se arată în declaraţie. Tiraspolul pretinde că nimeni nu poate lua decizii privind modificarea formatului operaţiunii de menţinere a păcii fără a fi luată în calcul opinia sa."Partea moldovenească îşi menţine ideile revanşarde şi tactica de distrugere a formatului de pacificatori care şi-a demonstrat eficacitatea, cu scopul de a elimina misiunea rusă de pacificatori", se mai spune în declaraţie, chiar dacă în rezoluţia adoptată la ONU este menţionat clar că e vorba de retragerea muniţiei şi trupelor militare ruse, nu şi de pacificatori, precizează Radio Chişinău.Adunarea generală a ONU a adoptat vineri, 22 iunie, proiectul de rezoluţie propus de Chişinău privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Chişinăul consideră ilegală prezenţa trupelor militare ruse şi a muniţiei pe teritoriul său. Împotriva Rezoluţiei s-a exprimat delegaţia Federaţiei Ruse, care consideră că acest document va submina procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean.Pe de altă parte, sursa citată informează că zeci de unităţi de tehnică blindată şi auto militare ale armatei ruse staţionate ilegal în stânga Nistrului s-au deplasat în mai multe rânduri pe traseul Dubăsari-Grigoriopol-Tiraspol, la scurt timp după adoptarea rezoluţiei ONU, care a provocat nemulţumirea Moscovei. Chişinăul s-a declarat "profund îngrijorat" în legătură cu aceste acţiuni pe care le consideră ilegale şi o sfidare a Acordului de încetare a focului din 1992."La 23 iunie, în jurul orei 04:00 şi apoi la orele 06:30, 11:15 şi 13:15, pe traseul Dubăsari-Grigoriopol-Tiraspol a fost fixată deplasarea neanunţată a 4 coloane de unităţi de tehnică blindată şi auto militare ale Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR): aproximativ 11 TAB-uri şi 25 autocamioane (URAL, ZIL, UAZ). Pe unităţile în cauză nu au fost remarcate însemne distinctive de apartenenţă la GOTR sau la operaţiunea de pacificare, de asemenea lipseau numerele de înmatriculare", potrivit unui comunicat al delegaţiei moldoveneşti la Comisia Unificată de Control.Conform informaţiilor disponibile, unităţile respective fac parte din cele trei coloane (aproximativ 40 de unităţi) care în dimineaţa zilei de 21 iunie curent s-au deplasat neautorizat spre depozitul de muniţii de la Cobasna, raionul Râbniţa, însoţite de automobilele speciale ale structurilor neconstituţionale de miliţie. Ulterior, reprezentanţii Federaţiei Ruse au motivat această mişcare a efectivelor militare prin necesitatea de a spori măsurile de pază a depozitului ca urmare a indicaţiilor primite de la conducerea Ministerului Apărării rus în contextul unor eventuale acte de terorism şi provocări posibile în perioada Cupei Mondiale la fotbal.Delegaţia moldovenească în Comisia Unificată de Control a cerut convocarea de urgenţă a observatorilor militari ai componentelor Comisiei Unificate de Control care la ora 05:30 s-au deplasat în raioanele Dubăsari şi Grigoriopol (în preajma podului de la Dubăsari, satelor Doroţcaia şi Mălăieşti) pentru a documenta situaţia.La insistenţa părţii moldoveneşti, la faţa locului s-au prezentat şi reprezentanţii Misiunii OSCE în Republica Moldova, care au fixat deplasarea mai multor unităţi militare ruse. Conducătorii acestor unităţi au refuzat să se oprească pentru efectuarea controlului regulamentar."Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control este puternic alarmată în legătură cu aceste acţiuni cu caracter provocator şi încălcarea flagrantă de către militarii Federaţiei Ruse a regimului Zonei de Securitate, implicit a Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992. Asemenea sfidare a Acordului s-a produs repetat în ultimele zile, fără anunţarea autorităţilor moldoveneşti sau a mecanismelor existente în procesul de reglementare paşnică a conflictului transnistrean", se arată în comunicatul citat. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
16:00
Secretarul de stat în MApN Mircea Duşa va participa luni, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în format comun al miniştrilor apărării şi de externe din statele membre UE, unde se va analiza stadiul cooperării dintre Uniunea Europeană şi NATO şi al implementării Strategiei Globale a UE în domeniul securităţii şi apărării.Potrivit unui comunicat al MApN transmis duminică AGERPRES, oficialii prezenţi vor evalua progresele înregistrate în implementarea Strategiei Globale a Uniunii Europene în domeniul securităţii şi apărării, accentul fiind pus pe aspectele ce vizează pachetul pentru apărare.Pe agenda discuţiilor se află subiecte precum cooperarea structurată permanentă (PESCO), fondul european de apărare, mobilitatea militară şi parteneriatele UE.De asemenea, în cadrul reuniunii va fi prezentată propunerea privind Facilitatea Europeană pentru Pace (European Peace Facility), care vizează modul viitor de finanţare a operaţiunilor UE. Ultima sesiune a reuniunii va analiza stadiul cooperării dintre Uniunea Europeană şi NATO şi se va desfăşura în prezenţa secretarului general al Alianţei, precizează sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)
15:50
Principalul partid de opoziţie turc a denunţat tentative de fraudă în timpul alegerilor legislative şi prezidenţiale anticipate care au loc duminică în Turcia, informează AFP."Numeroase plângeri ne-au parvenit", mai ales din provincia Sanliurfa (sud-est), a declarat purtătorul de cuvânt al Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), Bülent Tezcan, într-o conferinţă de presă la sediul formaţiunii sale, la Ankara.Tezcan a dat câteva exemple de tentative de măsluire a urnelor, îndeosebi cazul unei urne care conţinea deja circa o sută de buletine de vot, toate în favoarea alianţei dominate de formaţiunea aflată la putere, Partidul Justiţie şi Dezvoltare (AKP, islamo-conservator), înainte de deschiderea secţiilor de vot.De teama fraudelor, îndeosebi în sud-estul cu majoritate kurdă, opozanţi şi ONG-uri au mobilizat câteva sute de mii de observatori pentru a supraveghea urnele."În regiune, s-au produs atacuri, ameninţări cu arestarea observatorilor noştri", a afirmat Tezcan, deplângând prezenţa "unor persoane înarmate pe străzi", care încearcă să creeze, în opinia sa, "o atmosferă de teroare pentru alegători".Principalul partid prokurd HDP a denunţat la rândul său, pe reţelele sociale, tentative de fraudă şi intimidare similare în sud-est.Însă preşedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat, la scurt timp după ce a votat la Istanbul, că a aflat "că nu există probleme serioase în întreaga Turcie" în procesul de desfăşurare a scrutinului.Şeful CHP, Kemal Kiliçdaroglu, a lansat, imediat după ce a votat la Ankara, un apel la "toţi funcţionarii" să dejoace tentativele de fraudă. "Vă rog, nu uitaţi că sunteţi funcţionari de stat. Nu sunteţi funcţionari ai unui partid politic", a insistat el. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
Acum 4 ore
15:40
Peste 100 de sportivi au luat startul, duminică, la concursul pentru amatori şi profesionişti Bikes N'Roses, competiţie care a prilejuit reluarea cursele de ciclism pe şosea la Târgu Mureş.Competiţia Bikes N'Roses este organizată de Primăria Târgu Mureş şi de Road Grand Tour şi se derulează într-un format tip criteriu, care propune un traseu de aproximativ trei kilometri, din Piaţa Trandafirilor şi arterele adiacente.Iniţiatorul Road Grand Tour, Alexandru Ciocan, a declarat presei că în municipiul Târgu Mureş a alergat în unele dintre cele mai frumoase competiţii din România, întrucât aici s-au derulat mai multe momente importante din ciclismul românesc, fiind inclus pe traseul Turului României, şi tot aici au avut loc Trofeul Ardealul sau Cupa Federaţiei."În momentul când Primăria oraşului s-a arătat interesată să pună umărul la organizarea acestui concurs, imediat toate aceste amintiri s-au trezit", a spus Alexandru Ciocan, care a precizat că Road Grand Tour va organiza astfel de concursuri pe tot cuprinsul ţării.Concursul s-a desfăşurat pe trei categorii, Open Masculin Experţi, Open Masculin Amatori, Open Feminin Experţi şi Amatori. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
15:40
Mai multe grupuri civice au transmis duminică un apel la non-violenţă, adresat participanţilor la preconizatele manifestaţii publice din această zi şi din zilele următoare dedicate apărării statului de drept, independenţei Justiţiei şi luptei anticorupţie."În aşteptarea manifestaţiilor publice de azi şi din zilele următoare pentru apărarea statului de drept, independenţei Justiţiei şi luptei anticorupţie, grupurile civice semnatare fac un apel către: Cetăţenii care vor ieşi în stradă să fie calmi, să nu răspundă la provocări şi să izoleze orice persoană sau grup care instigă la violenţă. Ascendentul moral faţă de o guvernare mincinoasă, abuzivă şi autoritaristă este principala noastră armă, prin care am câştigat admiraţia şi sprijinul partenerilor noştri din UE şi NATO. Forţele de ordine să fie discrete, calme şi să respecte dreptul la liberă exprimare al cetăţenilor. Intervenţiile brutale şi neprovocate din partea Jandarmeriei din data de 20 iunie nu trebuie să se mai repete. Atitudinea Jandarmeriei din data de 21 iunie a fost un model de respect faţă de cetăţeni şi ea trebuie replicată azi şi în următoarele zile", arată semnatarii într-un comunicat postat pe pagina de Facebook ''Corupţia ucide''.Potrivit sursei citate, "manifestaţiile urmăresc demisia Guvernului, demisia preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi oprirea definitivă a schimbării codurilor penale şi a atacului brutal asupra independenţei justiţiei şi magistraţilor"."Protestele sau nesupunerea civică sunt legitime şi morale. Violenţa nu este! Fiţi fermi, dar nu violenţi!", se mai arată în comunicat.Printre semnatari se află #activAG Pitesti, Acţiunea Civică Galaţi, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie (VeDem Just), Corupţia Ucide,Dăruieşte Viaţa, Diaspora Franţa solidară cu România, Iniţiativa România, Iniţiativa Timişoara, #Reset, #REZISTENŢA, #Rezist Constanţa, #Rezist Marseille, #Rezist Milano, Umbrela AntiCorupţie Cluj, Vă Vedem din Iaşi, Vă Vedem din Sibiu. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)
15:40
O turistă care se afla duminică după-amiază pe un traseu nemarcat din Masivul Bucegi s-a rănit după ce a alunecat, în condiţiile în care pe munte plouă şi este ceaţă.Şeful Serviciului Salvamont Buşteni, Gheorghe Haiduc, a declarat că tânăra se afla pe Valea Albă, o zonă care nu este traseu turistic, în momentul în care a alunecat şi a căzut, lovindu-se la umăr.Salvamontiştii au plecat pe munte pentru recuperarea femeii. AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)
15:30
Echipa Argentinei pregăteşte meciul decisiv cu Nigeria, vital pentru calificarea în optimile Cupei Mondiale din Rusia, dar cu prilejul celei de-a 31-a aniversări, Leo Messi a primit numeroase mesaje de felicitare de la coechipieri şi prieteni, relatează EFE.De la baza Uruguayului, amicul său Luis Suarez nu a scăpat prilejul de a-i transmite un mesaj pe Twitter: ''La mulţi ani băiete. 31. Bucură-te de ziua ta. Te voi susţine întotdeauna şi îţi doresc să fii cel mai bun. Prieten&TeamMessi''.FELIZ CUMPLEAÑOS, chaval Disfruta tu día. SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR, AMIGO @TeamMessi HAPPY BIRTHDAY   Enjoy your day. Always SUPPORTING you and WISHING you all the best, my friend pic.twitter.com/TroPuIeF8i— Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 24, 2018Alţi prieteni şi coechipieri i-au transmis de asemenea felicitări. Carlos Puyol, fostul căpitan al Barcelonei i-a urat lui Messi să creadă în obiectivul lui: ''Felicitări, Leo. Nu am îndoieli, eşti cel mai bun şi meriţi să deţii trofeul în palmaresul tău. O îmbrăţişare puternică şi bucură-te''.Cesc Fabregas, fost coechipier la Barca, acum la Chelsea: ''Multe felicitări partenere. Sper că vei petrece o zi de mare de fericire. Suntem alături de tine mereu. Te îmbrăţişez puternic''.FIFA a postat pe site-ul său un mesaj în care îl felicită pe argentinian şi îi urează o aniversare fericită.Messi trece prin momente grele alături de selecţionata Argentinei şi doar o victorie în meciul cu Nigeria de marţi îi poate asigura calificarea în optimi. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
15:20
Un obiect bănuit a fi epava unui vas care s-a scufundat săptămâna trecută în Lacul Toba din Sumatra de Nord (vestul Indoneziei) a fost descoperită duminică la o adâncime de circa 490 de metri, a declarat o oficialitate din Ministerul Transporturilor, informează Xinhua.Cel puţin patru oameni au murit şi peste 190 sunt daţi dispăruţi în accident.Epava a fost descoperită la sute de metri distanţă de locul accidentului, care a avut loc la 18 iunie, în lacul vulcanic din provincia Sumatra de Nord, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Bambang Ervan, care a precizat că a fost folosit un dispozitiv subacvatic pentru căutarea victimelor şi a epavei vasului Sinar Bangun."A fost detectată o imagine. A fost descoperit un obiect care pare a fi un vas", a declarat Ervan prin telefon pentru Xinhua. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
15:10
Vicepreşedintele Comisiei de Apărare Ovidiu Raeţchi a transmis duminică o scrisoare conduceri Jandarmeriei şi jandarmilor, în care face un apel, în contextul protestelor de stradă, şi le cere ''să reziste în faţa presiunii politice'' şi să acţioneze în limitele legii şi în spiritul unui stat democratic şi liberal."Domnilor jandarmi, traversăm o perioadă complicată din istoria României. Sunt convins că şi dvs. - fără a putea să comentaţi public acest subiect - sunteţi îngrijoraţi de faptul că legile pot fi schimbate în timpul unui proces, astfel încât vinovaţii să devină nevinovaţi. Înţelegeţi prea bine faptul că un lider politic dispus să modifice legislaţia abuzului în serviciu doar pentru interese personale poate face mâine acelaşi lucru pentru orice altă infracţiune. În acest mod, totul devine permis: întâi comiţi infracţiunea, apoi decizi că nu mai e infracţiune. Dvs., ca garanţi ai legii, puteţi înţelege cel mai bine, în aceste condiţii, îngrijorarea majoră la nivelul întregii societăţi. Puteţi înţelege nevoia de protest, indignarea, teama, exasperarea unor generaţii care văd cum principiul unui stat bazat pe reguli impersonale şi previzibile - adică al unui stat de drept - moare sub ochii lor", spune Raeţchi în scrisoare.Deputatul liberal susţine că modul în care s-au comportat jandarmii în ultimele luni a fost "inteligent şi corect", până la "excesele reprobabile de săptămâna trecută"."Tocmai din acest motiv, sunt convins că veţi găsi puterea de a rezista în aceste zile uriaşelor presiuni politice la care sunteţi supuşi pentru a demonstra, prin exces de zel, că sunteţi loiali PSD şi lui Liviu Dragnea. Cred că vă temeţi să nu deveniţi şi dvs, din senin, o ţintă a războiului lui Dragnea cu instituţii precum SPP sau SRI. Înţeleg că este nevoie doar de un zvon, doar de o impresie paranoidă pentru a fi atacaţi public sau pentru a vi se înscena comisii parlamentare de anchetă. Modul în care v-aţi comportat în ultimele luni, până la excesele reprobabile de săptămâna trecută, a fost unul inteligent şi corect. Aţi izolat provocatorii - atunci când aceştia au apărut - şi aţi lăsat publicul paşnic să protesteze liber. Din acest motiv, în zeci sau chiar sute de proteste, nu s-au înregistrat evenimente serioase. Săptămâna trecută, pe fondul unor acuzaţii publice de "trădare" la adresa dvs din partea unor politicieni PSD, aţi ales, brusc şi fără un motiv obiectiv, o atitudine mult mai agresivă la adresa manifestanţilor. Am văzut oameni călcaţi în picioare în mod deliberat de către jandarmi; am văzut spray-uri cu piper folosite discret împotriva unor cetăţeni căzuţi la pământ; am văzut jurnalişti reţinuţi", arată Ovidiu Raeţchi.În context, el mai spune că presiunile din PSD la adresa Jandarmeriei cresc şi opinează că sunt posibile şi alte demonstraţii de protest în cazul în care vor fi adoptate prin OUG prevederi menite să anuleze decizia iniţială de condamnare la închisoare pentru  Liviu Dragnea.''Fac un apel la dvs, la şefii de dispozitiv şi la colegii din stradă: a. Nu acceptaţi nicio presiune politică în direcţia reprimării prin violenţă a unor manifestaţii paşnice. Legea trebuie aplicată, protestatarii agresivi trebuie izolaţi imediat, dar majoritatea categorică a demonstranţilor paşnici nu pot fi loviţi, descurajaţi, reţinuţi fără motiv; b. Nu vă mai lăsaţi implicaţi de politicienii PSD în aventuri legislative de tipul transformării Jandarmeriei în organ de cercetare penală. Experienţa comunistă este prea recentă, ispitele autoritariste din regiune sunt prea mari pentru a nu înţelege că este inoportun ca jandarmii români să primească în acest moment şi context astfel de atribuţii suplimentare; c. Nu mai acceptaţi scenariile alarmiste şi conspirative, venite tot dinspre PSD, care vă împing la achiziţii exotice (grenade fumigene, grenade cu efecte speciale) sau la exhibarea inutilă a echipamentelor forţelor speciale", subliniază Raeţchi, punctând că Jandarmeria trebuie să depăşească perioada ''dificilă şi stingheritoare'' în care instituţiile statului sunt atacate de politicieni cu probleme penale.Scrisoarea deschisă este adresată inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonel Gheorghe-Sebastian Cucoş, prim-adjunctului inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române, colonel Ionuţ-Cătălin Şindile, colonelului Cezar-Ilie Medvichi, împuternicit adjunct al inspectorului general şi locotenent-colonelului Gheorghe-Marian Brâncoveanu, împuternicit Adjunct al inspectorului general. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)
15:00
Tenismanul ceh Tomas Berdych, finalist la Wimbledon în 2010, a anunţat duminică că nu va participa la Grand Slam-ul pe iarbă, ce debutează pe 2 iulie, din cauza durerilor persistente de spate, relatează AFP.''Simt o mare decepţie că am fost constrâns să declarat forfait pentru Wimbledon, a anunţat Berdych, 32 ani, nr. 19 ATP, într-un comunicat postat pe contul său de Twitter. Sunt nai multe luni de când sufăr de dureri de spate şi din nefericire lucrurile nu s-au ameliorat şi toate tentativele mele de a fi pregătit pentru sezonul pe gazon nu au fost suficiente''.Jucătorul ceh nu a precizat data revenirii lui în circuitul ATP, dar speră să fie cât mai repede. În finala din 2010 de la Wimbledon, Berdych a fost învins de Rafa Nadal, iar în 2016 şi 2017 a avansat până în semifinale. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
15:00
Consumul final de energie al României va fi în creştere în următorii trei ani, cu salturi anuale de circa 2,5%, se arată în Prognoza Echilibrului Energetic, publicată de Comisia Naţională Strategie şi Prognoză (CNSP).Astfel, în 2018, consumul total de energie al ţării este estimat la 25,2 milioane de tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 3,1% faţă de anul trecut. În 2019, valoarea indicatorului va consemna o creştere de 2,5%, până la 25,8 milioane tep.În anii 2020 şi 2021, consumul de energie va fi mai mare cu 2,5%, respectiv 2,4%.Potrivit sursei citate, consumul populaţiei va creşte uşor, cu cel mult 0,5% anual, însă cererea în economie se va majora cu 4,4% anul acesta faţă de anul trecut şi cu 3,5% anual, până în 2021.Resursele energetice vor cunoaşte uşoare creşteri anuale, de 0,9% în 2018 şi 2019, respectiv 0,6% în 2020 şi 0,4%, în 2021.Dintre resursele de energie primară, cea mai mare creştere se constată la gaze naturale, care vor consemna un avans de 5,1% în acest an faţă de 2017 şi între 4,2% şi 4,9%, în următorii ani.La energia hidro, eoliană şi fotovoltaică, creşterile sunt în jur de 3,5% pe an, în timp ce producţia de ţiţei va scădea cu până la 1% pe an. Pe de altă parte, producţia de cărbune şi cea de energie nucleară vor stagna. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Daniel Badea, editor online: Gabriela Badea)
14:50
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminică la scrutinul prezidenţial şi legislativ la o şcoală din cartierul Uskudar din Istanbul, informează dpa."Turcia, ca să spun aşa, realizează o revoluţie democratică prin aceste alegeri", a declarat preşedintele turc la secţia de votare, susţinând ulterior că rata de participare la vot este foarte mare. "Rata de participare la vot nu este atât de mare nici măcar în cele mai dezvoltate ţări", a insistat el, adăugând că la alegerile precedente aceasta s-a situat la 85%. Foto: (c) Lefteris Pitarakis/APErdogan a venit la vot împreună cu soţia sa Emine - care a votat şi ea -, cu fiica sa Esra Albayrak, soţul acesteia, Berat Albayrak, şi copiii lor. Foto: (c) Lefteris Pitarakis/APUlterior, Erdogan se va deplasa la Ankara, de unde a anunţat că va urmări rezultatele scrutinului. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Turcia: S-au deschis secţiile de vot pentru alegeri prezidenţiale şi legislative cruciale 
14:40
Echipajul masculin de patru rame al României a ocupat locul al doilea în finala desfăşurată duminică la Cupa Mondială de canotaj de la Linz-Ottensheim (Austria), în timp ce barca feminină de dublu vâsle categorie uşoară a terminat pe locul al treilea.La patru rame masculin, tinerii Mihai-Vasile Ţigănescu, Cosmin Pascari, Ştefan-Constantin Berariu şi Ciprian Huc au ocupat locul secund, în 05 min 53 sec 760/1000, la circa trei secunde de Australia (05:50.700). Pe locul al treilea s-a clasat Germania (05:56.600). Foto: (c) Federatia Romana De Canotaj/Facebook În finala probei feminine de dublu vâsle categorie uşoară, campioanele mondiale en titre Gianina Beleagă şi Ionela-Livia Cozmiuc au ocupat doar locul al treilea, în 06 min 57 sec 020/1000, după Italia (06:54.100) şi Olanda (06:55.630).La opt plus unu feminin, România (Ioana Vrînceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Cristina-Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop, Mădălina Bereş, Iuliana Popa, Beatrice Parfenie, Denisa Tîlvescu şi Daniela Druncea) a ocupat penultimul loc, 5, în 06 min 14 sec 360/1000. Victoria a revenit Olandei (06:03.780), urmată de Noua Zeelandă (06:05.560), Australia (06:09.550) şi Marea Britanie (06:10.700).La dublu rame, Andreea-Ioana Budeanu şi Amalia Bereş au câştigat Finala B (07:24.510), terminând pe locul 7 la general.În Finala B a probei feminine de patru rame, România (Mădălina Hegheş, Iuliana Buhuş, Mădălina-Gabriela Caşu şi Roxana Paraşcanu) s-a clasat pe primul loc (06:44.330), fiind a şaptea la general.La patru vâsle feminin, Elena Logofătu, Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Nicoleta Paşcanu şi Georgiana Vasile s-au clasat pe locul 4 în Finala B (06:34.470) şi pe 10 la general. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Federatia Romana De Canotaj/Facebook
14:30
Comitetul patrimoniului mondial se reuneşte duminică seara în Bahrain, în cadrul unui veritabil "ritual" anual aşteptat cu nerăbdare de candidaţi, pentru a alege noile situri ce vor fi înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, informează AFP.Examinarea a 30 de situri, printre care peisajul minier din Roşia Montană, se află pe ordinea de zi a reuniunii din Manama, care se va desfăşura în perioada 24 iunie - 4 iulie. Analiza va începe pe 29 iunie şi ar putea să se întindă pe durata a două zile.Cele mai multe dintre acestea (22) sunt situri culturale, cum ar fi un teren de vânătoare al inuiţilor din Danemarca, o oază din Arabia Saudită şi un ansamblu victorian Art Deco din India. Cinci sunt situri naturale şi trei combină ambele caracteristici.Peisajul minier din Roşia Montană este propus pentru o înscriere simultană pe lista siturilor culturale şi pe lista siturilor periclitate.Miza nu este deloc una minoră pentru aceste candidaturi: înscrierea în clasa bunurilor de patrimoniu cu valoare excepţională va atrage mulţi turişti, dincolo de alocarea unor eventuale stimulente financiare.Însă înscrierea pe această listă implică şi anumite eforturi pentru menţinerea integrităţii bunului de patrimoniu, rezistenţă în faţa urbanizării şi conservarea ecosistemelor. Un eventual eşec suferit în implementarea acestor măsuri atrage retragerea de pe listă.O parte a reuniunii comitetului celor 21 de state va fi consacrată, de altfel, examinării stării de conservare a siturilor aflate pe această listă (157 dintr-un total de 1.073) şi a siturilor periclitate (54). Experţii vor analiza şi o eventuală retragere a unor situri de pe cele două liste. O astfel de retragere se bazează pe două precedente, însă rămâne o decizie foarte rară.Bariera de corali din Belize - pe locul al doilea în topul celor mai ample structuri de acest fel din lume, după cea din Australia - ar trebui să iasă de pe lista patrimoniului mondial în pericol, unde figura din anul 2009, graţie unor măsuri eficiente, cum ar fi, în special, renunţarea la exploatările petroliere maritime - adoptată la sfârşitul lui 2017.Pe de altă parte, în Kenya, lacul Turkana ar putea să fie inclus pe lista siturilor aflate "în pericol", după construirea unui baraj în Etiopia, cu un "un impact grav" asupra ecosistemului, au subliniat experţii UNESCO."Gibe III", cel mai înalt baraj hidroelectric din Africa (243 metri), inaugurat de Etiopia la sfârşitul anului 2016, a fost construit la doar câteva sute de kilometri nord de Omo, afluentul etiopian al lacului Turkana, determinând o scădere a nivelului lacului şi întrerupând inundaţiile sezoniere, esenţiale pentru ciclul de reproducţie al peştilor.Reuniunea din Bahrain îşi propune, de asemenea, ca obiectiv strângerea de fonduri pentru o instituţie aflată într-o situaţie dificilă. Fondul pentru patrimoniu, alcătuit din 1% din totalul contribuţiilor vărsate la UNESCO de cele 193 de ţări membre, "se află la acelaşi nivel ca atunci când am început eu să lucrez aici, în 1991, la 4 miliarde de dolari pe an. În epocă, el viza 250 de situri, însă astăzi avem 1.073", a precizat Mechtild Rossler, directoarea Diviziei de patrimoniu şi a Centrului pentru patrimoniul mondial din cadrul UNESCO."Situaţia este foarte gravă", a estimat aceeaşi coordonatoare, printre ale cărei responsabilităţi se află şi aceea de a căuta fonduri extrabugetare.Cu atât mai mult cu cât contextul general în care funcţionează UNESCO este complicat din punct de vedere politic, mai ales după retragerea anunţată anul trecut de Statele Unite.Gravă pentru fonduri, situaţia este "la fel de gravă pentru situri", a adăugat Rossler, citând ca exemplu parcul Virunga (estul R.D. Congo), afectat de lipsa securităţii, unde mai multe persoane au fost ucise şi răpite în acest an.O petrecere va fi organizată la Manama pentru a strânge fonduri în beneficiul familiilor victimelor şi pentru salvarea parcului. "Este o bună ocazie, acesta este cel mai mare comitet pe care îl avem în cadrul UNESCO", a precizat Mechtild Rossler.Anul trecut, 3.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la cea de-a 41-a sesiune a UNESCO, organizată în oraşul polonez Cracovia. AGERPRES/(AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.dolomitiunesco.info 
14:20
Reprezentanţii Consorţiului ''Universitaria'' solicită Ministerul Educaţiei Naţionale adoptarea unor măsuri legate de calitatea învăţământului superior, finanţarea acestuia, restricţiile şi obligaţiile financiare, necesitatea reevaluării şcolilor doctorale şi a criteriilor de clasificare a universităţilor.Potrivit unui comunicat transmis duminică AGERPRES, participanţii la lucrările consorţiului, desfăşurate în perioada 22-23 iunie, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, au subliniat importanţa depolitizării totale a conducerii Consiliului Naţional al Rectorilor, precum şi necesitatea modificării sistemului de votare existent la nivelul Consiliului."Consorţiul Universitaria apreciază că datoria Consiliului Naţional al Rectorilor este şi aceea de a reprezenta universităţile în relaţia cu factorul politic şi, în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civilă. Pentru a-şi îndeplini corect şi eficient această funcţie, conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor trebuie să fie complet depolitizată (...) prin neimplicarea totală a membrilor acesteia în orice activitate de natură politică", se arată în rezoluţia adoptată la finalul lucrărilor.De asemenea, arată semnatarii documentului, universităţile sunt pregătite să ia în calcul "formarea unei noi structuri colegiale care să corespundă acestor standarde".Totodată, Consorţiul Universitaria solicită ca rolul şi impactul universităţilor membre în CNR să fie proporţionale cu locul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior din România, confirmat de performanţa şi prestigiul instituţiei de învăţământ, precum şi de dimensiunea comunităţii academice."Întrucât valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc, este imperios necesar să se identifice soluţii de echivalare a valorii votului fiecărei universităţi cu ponderea reală a universităţii respective în sistemul academic românesc, respectiv dimensiunea instituţiei, impactul internaţional şi activitatea de cercetare", se arată în Rezoluţia Consorţiului.În acest sens, Consorţiul apreciază că ponderea votului universităţilor în Consiliul Naţional al Rectorilor trebuie să fie stabilită în funcţie de performanţa şi prestigiul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior, precum şi de dimensiunea comunităţii academice, deoarece "valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc".În privinţa problemelor legate de finanţarea universităţilor, semnatarii consideră că realitatea şi ultimele decizii guvernamentale nu răspund aşteptărilor şi nevoilor de dezvoltare ale universităţilor şi cer Ministerului de Finanţe ca veniturile proprii ale universităţilor să rămână la dispoziţia acestora, fără a fi necesară deblocarea soldurilor de către ministerul de resort."În ceea ce priveşte relaţia de natură financiară a universităţilor cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), susţinem cu fermitate eliminarea tuturor categoriilor de taxe, cu excepţia celor percepute pentru acreditarea programelor noi. În acelaşi timp, se impune renunţarea de către Ministerul de Finanţe la obligarea universităţilor de a-şi reduce cheltuielile cu bunurile şi serviciile la nivelul a 90% faţă de anul 2017. În condiţiile în care costurile cu utilităţile şi rata inflaţiei au crescut semnificativ, această restricţie a generat presiuni financiare suplimentare. De asemenea, este necesară reducerea ponderii de 20% a burselor acordate din veniturile proprii din totalul fondului de burse", se precizează în rezoluţie.Pe de altă parte, reprezentanţii universităţilor susţin implicarea activă a Consorţiului Universitaria în comisiile de analiză şi elaborare a modificărilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, apreciind că "orice discuţie referitoare la o nouă lege a educaţiei nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanţilor universităţilor membre ale Consorţiului - universităţile româneşti clasate pe primele poziţii la nivel naţional în ierarhizările internaţionale, în topul preferinţelor angajatorilor şi ale studenţilor".Membrii Consorţiului fac apel la experţii internaţionali implicaţi de MEN în elaborarea diverselor metodologii de evaluare şi clasificare academică să ia în considerare necesitatea integrării mediului academic românesc în cel internaţional, fără a reflecta interese politice conjuncturale. În acelaşi timp, ei susţin clasificarea universităţilor din România exclusiv pe baza unei metodologii care să recunoască şi să recompensezeexcelenţa academică.În ceea ce priveşte locurile bugetate rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie, semnatarii cer MEN redistribuirea, la nivel naţional, către universităţile din Consorţiu, având în vedere că cifrele de şcolarizare ale acestora au fost reduse în urma alocării preliminare din luna aprilie.Din Consorţiul Universitaria fac parte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. Conducerile se reunesc periodic, pentru a dezbate problemele punctuale ale sistemului universitar românesc, dar şi strategii de dezvoltare. Rezoluţiile şi propunerile concrete rezultate în urma discuţiilor specialiştilor din universităţi sunt transmise MEN, pentru a putea constitui un punct de pornire pentru dezbatere şi analiză. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Universitatea Babeş-Bolyai/Facebook
14:20
US Open, ultimul Grand Slam al anului de la New York, va ţine cont de situaţia jucătoarelor care revin după o naştere în desemnarea capilor de serie, a anunţat preşedintele Federaţiei americane de tenis, Katrina Adams.''Este alegerea bună care trebuie făcută pentru aceste mame care revin în competiţie, a explicat Katrina Adams pentru New York Times, la câteva săptămâni după ce organizatorii de la Roland Garros nu au desemnat-o pe Serena Williams printre capii de serie, după ce aceasta a născut în septembrie trecut. US Open va corecta situaţia capilor de serie dacă maternitatea influenţează clasamentul actual al jucătoarei. Cred că este un mesaj bun pentru jucătoarele noastre şi viitoarele jucătoare. Puteţi să fiţi o femeie, să deveniţi mamă şi să reveniţi la munca voastră, crede că este un mesaj important''.Cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares, Serena Williams ocupă doar locul 183 WTA, din cauza absenţei îndelungate din circuitul feminin. Iar la Roland Garros, organizatorii nu au trecut-o printre capii de serie. Americanca a trecut însă de primele 3 tururi, dar a abandonat din cauza unei accidentări înaintea duelului cu Maria Şarapova din optimi.Miercuri, organizatorii de la Wimbledon vor anunţa dacă vor face o excepţie şi o vor desemna pe Serena Williams printre capii de serie la turneul londonez pe care l-a câştigat de 7 ori.Circuitul WTA nu oferă statutul de cap de serie jucătoarelor care revin după lungi absenţe, dar le permite să acceadă direct pe tabloul principal la opt turnee din sezonul cu ''clasament protejat''. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
14:00
Mijlocaşul danez William Kvist se va întoarce la naţionala sa de la Cupa Mondială din Rusia, a anunţat duminică selecţionerul Age Hareide, citat de DPA.''William vine la Moscova, a declarat Hareide. L-am trimis acasă pentru o examinare şi acum vrea să revină, ceea ce e grozav. Vom vedea în ce stare fizică este şi dacă se poate antrena de săptămâna viitoare. Nu s-a găsit nimic la plămânul lui''.Kvist, 33 ani, a părăsit lotul danez pe 16 iunie, după ce s-a accidentat la meciul cu Peru din grupa C în urma unui duel cu peruanul Jefferson Farfan, la centrul terenului. Testele din Danemarca au indicat că jucătorul a suferit o accidentare la plămân şi o fractură de coastă. El a părăsit spitalul lunea trecută.Hareide a precizat că Kvist nu este luat în considerare pentru meciul pe care Danemarca îl va susţine marţi cu Franţa, deja calificată în optimi. Cu un punct, danezii acced şi ei în faza eliminatorie. AGERPRES/(editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)
14:00
Organizaţia neguvernamentală germană Mission Lifeline, a cărei navă cu aproape 240 de migranţi africani la bord are interdicţie de intrare în porturile italiene, i-a dat replica ministrului italian de interne, Matteo Salvini, notează AFP.În urmă cu câteva zile, Salvini a vorbit, într-o postare pe Facebook, despre încărcătura de ''carne umană'' pe care o transportă nava.''Dragă Matteo Salvini, nu avem carne la bord, ci doar oameni'', a replicat ONG-ul.''Vă invităm cordial să vă convingeţi că cei pe care îi salvăm de la înec sunt fiinţe umane. Veniţi să vedeţi, sunteţi binevenit!'', a adăugat Lifeline în răspunsul său.Vasul se afla duminică tot în largul apelor malteze, având la bord 239 de oameni, printre care 14 femei şi patru bebeluşi, migranţi recuperaţi în apropierea coastelor libiene.Lifeline a precizat că nava a primit din Malta alimente şi apă potabilă, precum şi medicamente şi pături aduse de alte două ambarcaţiuni germane de asistenţă, Sea-Eye şi Sea-Watch.Lifeline speră să întâlnească în scurt timp nava daneză Alexander Maersk, care a salvat 113 migranţi în apele din sudul Italiei şi care ar putea asigura o protecţie micului vas german în situaţie meteo nefavorabilă. AGERPRES/(AS - editor: Irina Cristea, editor online: Gabriela Badea)
14:00
Ii împodobite cu cristale Swarovski sunt purtate la zile de sărbătoare de tinerele din Ţara Oaşului, stârnind astfel dezaprobarea bătrânelor, care încă mai poartă cămăşi lucrate manual în urmă cu zeci de ani, dar şi interesul etnologilor, preocupaţi de evoluţia patrimoniului cultural şi de felul în care costumul popular devine unul "viu", adus mereu în actualitate.Odată cu construcţia noilor case, cele mai multe pe două - trei nivele, s-au transformat şi satele, dar oşenii nu şi-au neglijat costumele populare. Astfel, astăzi s-a ajuns ca bunăstarea materială să se resimtă şi în costumele populare, care sunt împodobite inclusiv cu cristale Swarovski. Acest lucru a stârnit curiozitatea specialiştilor, uneori fiind catalogat drept un kitsch, dar mai ales criticile bătrânilor.Oşenii nu prea spun ie, termenul a ajuns în Ţara Oaşului în urmă cu câţiva ani. Ei au cămaşă, chimeşă sau chemeşă, dar în fond este vorba despre acelaşi obiect - cămaşa populară feminină.Majoritatea oşenilor sunt plecaţi la muncă în străinătate şi, după ani de zile de trudă, după ce şi-au pus la punct casele, au început să investească şi în costumele populare. În fiecare vară, satele sunt pline de oameni îmbrăcaţi în straie populare. Oşenii ies la biserică şi în centrul satului ca să-şi arate costumele, care spun totul despre ei. Aşa s-a ajuns la costumele cu cristale Swarovski."Acum la noi aşa se poartă, aşa e moda. Sunt costume populare, dar noi. Este greu să te mişti în ele, sunt foarte grele, dar prea puţin ne interesează acest lucru pentru câteva ore. Vrem să arătăm că avem costume frumoase tradiţionale şi ne mândrim cu asta. Nu eşti în rând cu lumea dacă nu ai duminica pe tine un costum popular. Sunt multe femei care au chimeşi cu cristale Swarovski, ele consideră că sunt mai frumoase dacă sclipesc sau dacă ştie lumea că au cristale", consideră Maria Paşca, o tânără din Ţara Oaşului.Dacă tinerilor li se pare normal acest lucru, vârstnicii au altă părere. Cu siguranţă cea mai critică persoană la adresa celor care preferă noile costume este Floare Finta, declarată tezaur uman viu şi decorată inclusiv de preşedintele Klaus Iohannis.Întrebată de ce acum nu se respectă tradiţionalul şi tinerii tind să "împopoţoneze" costumele, Floare Finta răspunde fără să stea pe gânduri: "De ce-s proşti!". "Omul fălos îi prost. Tu dă-te mare că e lucrul tău, cum o fo de mult, tu îl întreţii, dar nu să îl modifici să îl faci tot negru. Ce să te faci? Să te baţi cu ei? Ce să le explici? Că ei spun că acum îi aiesta timp. Nu-ţi bate joc de portul tău şi de tine, că ai crescut oşeancă", spune revoltată Floare Finta, la cei 85 de ani ai săi.Ea mărturiseşte că pe vremuri, când era tânără, cămaşa cea de toate zilele era mai simplă, iar cea de sărbători era împodobită la mâneci şi în jurul gâtului."Era cu împiestreală (decorată - n.r.) mai mică cea de toate zilele, iar de sărbători cu împiestreală mai mare. Mai de mult a fost mai simplu că am umblat în toate zilele cu el. Am mers la sapă, la fân... Astăzi îl îmbraci când e oarece sărbătoare. Astăzi nu ştiu coase şi apoi pun mărgele. Şi le fac toate negre. Înainte erau de toate culorile, acum la Certeze le fac negre", a mai spus Floare Finta, supărată de noua modă din Certeze, unde se renunţă la culori şi se foloseşte doar culoarea neagră.Floare Hotca, prietenă cu Floare Finta, îşi exprimă şi ea dezacordul cu privire la noile costume, 'în care nici nu te poţi mişca, atât sunt de tari, dar mai ales grele'."Astea care se fac acum nu sunt cu pânza de atunci, sunt cu pânza de acum, care cine ştie în ce războaie se face. O împiestresc, apoi vin şi pun câte 5-6 kile de mărgele pe ele, apoi când stau în ele nu se pot mişca", mărturiseşte ea.Meşterul popular Maria Finta afirmă că oşenii nu prea sunt interesaţi de modelele vechi, dar mai sunt oameni care apreciază lucrurile făcute manual. Confecţionarea unei ii de mână, după model vechi de acum cel puţin 100 de ani, durează cam o săptămână, iar preţul se ridică undeva la 400 de lei. Ea coase de când e mică. Mai are câteva ajutoare, dar problema este, spune meşterul popular, că tinerii nici nu vor să audă să mai facă aşa ceva."Atunci era mai greu, acum ne-am mai modernizat. Acum le facem pe pânză, atunci se făcea pe pânză numai de casă. Acum se cer mai mult pe negru. Eu fac modelele de sute de ani, numai pe pânză de-astalaltă. Eu am o ie sau o cămaşă de ani de zile, iau o floricică de aici, de acolo şi le aşez să fie bine, să fie frumoasă. Eu nu fac cu cristale, dar în zona noastră majoritatea fac. Acum numai alea sunt la modă. Eu dacă aş merge aşa la biserică (îmbrăcată în straie vechi - n.r.) cred că mulţi ar râde de mine. Dar cine pricepe foarte mult le apreciază. Mie îmi par foarte frumoase", explică Maria Finta.Dacă părerile în rândul populaţiei în privinţa evoluţiei iei şi costumului popular din Oaş sunt împărţite, etnologii au încercat să se găsească unele explicaţii.Directorul Casei de Cultură Negreşti Oaş, Natalia Lazăr, consideră că se poate vorbi despre costum popular şi nu este vorba despre niciun kitsch, atâta vreme cât costumul este asumat de populaţie. Diferenţele faţă de costumul de acum sute de ani sunt date, în primul rând, de material."Toate costumele care s-au creat în industria casnică de către ţărăncile noastre sunt costume tradiţionale. Pentru că respectă tehnici tradiţionale, materie primă tradiţională şi vorbim despre acel limbaj codificat, încifrat, care spune povestea lor. Apoi putem să vorbim despre portul popular contemporan, care a suferit uşoare modificări. Adică materia prima nu mai este strict tradiţională, nu putem să ne mai referim strict la sămânţa de cânepă, de in, la bumbac, ci au intrat deja în uz materiale textile. Apoi, tehnicile de lucru sunt parţial păstrate", pecizează Natalia Lazăr.Ea mai spune că patrimoniul cultural imaterial presupune evoluţia unui element şi asumarea de către comunitate, astfel că peste ani aceste costume ar putea fi artefacte de muzeu."Poate am fi tentaţi să spunem că vorbim despre un kitsch, însă specialiştii contemporani consideră că acest costum este purtat, asumat, funcţional, deci nu mai este un kitsch, aşa că s-ar putea ca peste timp toate aceste costume care abundă în mărgele, în cristale Swarovski, care păstrează oarecum forma costumului oşenesc, să fie recuperate din teritoriu şi să fie artefacte în muzee. Aceasta este o întrebare la care vor răspunde cei din viitor. Nu este o întrebare care este de neglijat pentru că vorbim de nişte etape ale costumului şi vorbim despre patrimoniul cultural imaterial. Tradiţia presupune oarecum păstrarea nealterată a unui element. Patrimoniul cultural imaterial înseamnă evoluţia acestui element şi asumarea de către comunitate. Dacă comunitatea îşi asumă acest element în această formă, înseamnă că se încadrează în definiţia pe care UNESCO o dă. Cu siguranţă este un element de patrimoniu cultural imaterial, dar uşor îndepărtat de tradiţionalul costum", arată Natalia Lazăr.Etnolog de profesie, Natalia Lazăr consideră că toate aceste modificări ale costumului provin din "interiorul oşenilor", din faptul că sunt oameni care au pornit dintr-o situaţie materială dificilă, dar prin ambiţie s-au realizat pe plan financiar, iar depăşirea condiţiei se vede acum în costumul popular dar contemporan."Costumul era viu datorită materialelor folosite, intrau în contact cu corpul uman şi transmiteau o anumită energie, o anumită stare, s-a demonstrat ştiinţific. Există o mişcare naţională în acest sens, se cultivă cânepa masiv, mai sunt femei care ţes la război şi va fi reintrodus în anumite zone etnofolclorice. Nu ştiu dacă şi la noi, vom vedea. Pe de altă parte, este viu prin cromatică, dacă avem în imagine costumul monocromatic alb negru, acela de la Astra din zona Sibiului, deja se vede o diferenţă, acesta abundă, în bucurie, veselie, culoare, dar pe de altă parte, în acest moment, au abordat oşenii alb-negrul pentru că ei consideră că îi reprezintă. Este un costum imperial. Oşenii şi-au depăşit condiţia socială. Dacă privim în muzeu şi vedem care era starea materială, care erau locuinţele oşanului, ne dăm seama că era o situaţie materială financiară deosebit de dificilă. Oşenii sunt foarte mândri şi orgolioşi şi doresc să îşi depăşească condiţia şi au reuşit asta. Şi-au construit o casă, au arătat lumii întregi că au izbutit şi iată costumul contemporan reflectă oarecum şi această stare", explică etnologul.Totodată, directorul adjunct al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Felician Pop, crede că acest costum popular oşenesc este unul "viu", deoarece s-a transformat şi răspunde cerinţelor actuale ale oşenilor. Costumul arată şi rădăcinile oşenilor, dar în acelaşi timp şi valoarea şi importanţa socială a celui care îl poartă. AGERPRES /(A - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Gabriela Badea)
Mai multe ştiri
©2004—2018 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.