Intrată în DEPRESIE economică, China antrenează criza globală în 2019

Money.ro, 11 ianuarie 2019 13:00

Ei bine, 2019 vine cu semne deloc îmbucurătoare pentru piaţa şi economia globală. Deja prognozele nu erau deloc roz, dare le veneau cu precădere din două direcţii. Mai întâi, criza datoriilor suverane: datoriile majore ale multor state ameninţă stabilitatea globală şi, dacă băncile şi-au securizat, după criza din 2007-2008, depozitele şi creditele, economiile naţionale nu au reuşit să aplice până la capăt prevederile necesare, nici măcar în Europa, acolo unde principiul ghilotinei nu s-a aplicat, deficitele structurale au zburdat în ultimii ani, fără sancţiuni, ba chiar şi criteriile Maastricht, sub 3% din PIB deficit, nu au fost respectate de state fondatoare ale UE stete prea mari ca să cadă sau să poată fi salvate. Italia e un exemplu viu, cu bugetul refăcut de două ori la rând pentru a fi acceptat cu deficit de 2.04%, în condiţiile unei datorii de peste 130% din PIB. Fireşte că nu numai dimensiunea datoriei contează, ci şi motoarele creşterii economice şi structura acestei datorii. De exemplu, Japonia, cu peste 300% din PIB datorie, se împrumută cu precădere de la proprii cetăţeni, de unde preocupări ceva mai reduse de implozie. În Europa, datoriile sunt cu precădere externe, se tranzacţionează pe pieţe secundare, iar impactul e mult mai mare în caz de criză. Dar doar atunci când o criză porneşte, din motive diverse, ea afectează o ţară cu asemenea datorii, iar slăbiciunile joacă rol nefast major, de obicei de amplificator de criză. mai multe, pe adevarul.ro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Money.ro

Acum 30 minute
16:50
Anul 2018 a fost caracterizat de o îmbunătățire a indicatorilor de solvabilitate. La sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, toate societățile de asigurare îndeplineau atât cerințele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), precum și cerințele minime de capital (MCR). Ratele SCR și MCR la nivelul pieței, calculate ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital și valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieței s-a situat la 1,71, iar rata MCR a înregistrat o valoare de 3,87.La finalul anului 2018, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde de lei, în creștere cu circa 5% față de anul 2017.O schimbare manifestată în special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 – 2018) este consolidarea segmentului de asigurări de viață care a înregistrat o apreciere de peste 4% în 2018 față de anul precedent. O creștere semnificativă s-a remarcat, însă, în anul 2017, când segmentul asigurărilor de viață a crescut cu 21% din perspectiva volumului de prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață comparativ cu anul 2016.La 31 decembrie 2018 activau pe piața asigurărilor 29 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activități de asigurări generale, 7 au practicat numai activități de asigurări de viață și 6 au practicat activitate compozită.Piața asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În anul 2018, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 29 de societăți care desfășurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2018.Prime brute subscrie – Asigurări generale (AG) + Asigurări de viață (AV)Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) au fost, în anul 2018, în valoare de circa 8,04 miliarde lei, în creștere cu 4,6% față de anul anterior, iar PBS aferente asigurărilor de viață (AV) au fost în sumă de aproximativ 2,1 miliarde lei, mai mult cu 4,3% față de anul 2017.Piața RCAValoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în anul 2018 a ajuns la aproximativ 3,60 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (3,74 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor.La 31 decembrie 2018, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 34%), respectiv 12 luni (30%). Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a scăzut cu aproximativ 12% în anul 2018 comparativ cu anul precedent, înregistrând valoarea de 612 lei.Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în anul 2018 s-a diminuat comparativ cu anul precedent cu 3,09%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 14,39%.În anul 2018, asiguratorii RCA au încheiat un număr de 301.131 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 22.746.898 lei. La data de 30.12.2018 erau în vigoare un număr de 235.605 clauze de decontare directă.Asigurări de locuințeSubscrierile aferente asigurărilor facultative de locuințe, pe parcursul anului 2018, au înregistrat o creștere de aproximativ 5% comparativ cu anul precedent, în timp ce indemnizațiile brute plătite au fost în scădere cu circa 14%, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare s-a diminuat cu 13%.Comparativ cu 31 decembrie 2017, la finalul anului 2018, numărul de contracte în vigoare privind asigurările obligatorii de locuințe a crescut cu circa 1%. Primele brute subscrise au înregistrat un avans de aproximativ 3%, în timp ce indemnizațiile brute plătite au crescut cu 15%.Asigurări de sănătateAsigurările de sănătate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise în valoare de aproximativ 335 milioane lei, în creștere cu aproximativ 60% față de anul precedent: - primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) sunt în sumă de 230 milioane lei, în creștere cu aproximativ 74% și reprezintă circa 69% din totalul PBS pentru activitatea de asigurări de sănătate; - primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de 105 milioane lei, în creștere față de anul anterior cu circa 37%.Indemnizații brute plătite de asigurătoriÎn anul 2018, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de 5.100.317.503 lei, astfel: - 4.915.702.278 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o  creștere cu 21% față de anul 2017 (4.076.896.562 lei); - 184.615.225 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu circa 18% comparativ cu anul 2017.SucursaleLa 31 decembrie 2018 activau pe piața asigurărilor 12 sucursale, dintre care 9 au practicat activitate de asigurări generale (AG) și 3 au practicat activitate de asigurări de viață (AV).Sucursalele au cumulat, la finalul anului 2018, prime brute subscrise în valoare de 669,3 milioane lei, în scădere cu aproximativ 11% față de anul precedent. PBS aferente asigurărilor generale au fost în sumă de 273,1 milioane lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent cu aproximativ 25%. În același timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață au fost în valoare de 396,2 milioane lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior cu circa 1%.Brokerii de asigurareLa sfârșitul anului 2018, figurau înregistrați în evidențele Autorității de Supraveghere Financiară un număr 342 de brokeri autorizați (față de 382 la finele anului 2017), din care: 28 de societăți cu activitatea interzisă temporar, 299 de societăți active și 15 societăți cu activitatea suspendată temporar.  În urma centralizării raportărilor transmise de brokerii de asigurare și/sau reasigurare, la data de 31.12.2018 (date provizorii), se constată o creștere a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale și asigurări de viață de 3,48%, de la 6.166.053.903 lei (2017) la 6.380.788.060 lei.În anul 2018 brokerii de asigurare și/sau reasigurare au raportat venituri obținute din activitatea de intermediere în asigurări în valoare de 1.095.337.930 lei, în creștere cu 12,71% față de aceeași perioadă de referință a anului anterior (971.812.823 lei). Tarife de referințăTarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA) au fost publicate, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 și ale Normei nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al acestora, pe pagina de web a ASF la www.asfromania.ro.  Tarifele de referinţă au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independentă -  Ernst & Young Assurance Services SRL - în funcție de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), tipul asiguratului (persoană juridică/persoană fizică), vârsta asiguraților în cazul persoanelor fizice, precum și de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri).Din analiza tarifelor de referință pentru persoane fizice, pentru fiecare segment de risc, rezultă că evoluțiile sunt generate, în principal, de dinamica structurii asiguraților RCA în funcție de clasele de bonus-malus. În cazul persoanelor fizice, aproximativ 54% din expunerea aferentă polițelor subscrise în perioada 01 iulie 2017 - 30 iunie 2018 a fost inclusă în clasa Bonus 8, astfel încât la reînnoirea polițelor asigurații încadrați într-o clasă de bonus vor putea beneficia de o reducere a primelor de asigurare de până la 50%. Mai puțin de 0,01% din polițele subscrise în această perioadă au fost incluse în clasa Malus 8.Tarifele de referință nu reprezintă tarife la care sunt încheiate polițele RCA în piață.Astfel, în al doilea semestru al anului 2018, valoarea primelor medii efectiv practicate de societățile de asigurare s-a situat sub valoarea tarifului de referință anterior pentru majoritatea categoriilor de vehicule. De exemplu, în cazul autoturismelor cu o capacitate cilindrică de 1401 -1600 cmc, deținute de persoane cu vârsta de 31-40 de ani, prima medie în piață a fost de 625 lei, cu 13% mai mică față de prima de referință anterioară (716 lei). Pentru aceeași categorie de autovehicule, dar pentru persoane sub 30 de ani, prima medie în piață a fost de 972 lei, cu 7% mai mică decât prima de referință anterioară (1049 lei), iar pentru cei cu vârsta de 41-50 ani prima medie în piață a fost de 614 lei, cu 14% mai mică decât prima de referință anterioară (712 lei). De asemenea, în cazul autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată mai mare sau egală de 16.000 kg - persoane juridice, prima medie la nivelul pieței a fost în valoare de 6.760 lei, cu aproximativ 7% mai mică decât tariful de referință (7.273 lei).Pentru comparabilitate, primele practicate de societăți au fost convertite în prime anuale și ajustate la nivelul clasei B0.Raportul exhaustiv cu privire la evoluţia pieţei asigurărilor în anul 2018 poate fi consultat la www.asfromania.ro.  
16:50
Ne-am obisnuit sa spunem ca lucrurile se inrautatesc, ne plangem ca traim vremuri dure si nesigure, insa adevarul este altul. Romantam trecutul si uitam sa ne aducem aminte de lucrurile rele si greutatile indurate de generatiile dinaintea noastra.Pai numai daca ne gandim cum spalau femeile rufele in apa inghetata de la rau si cum faceau rani la maini frecandu-le cu sapun, ne dam seama cat de mult s-au schimbat lucrurile in bine. Acum ganditi-va pentru o clipa cand a fost ultima data cand ati spalat voi cu mana vreo haina si bucurati-va ca traiti in acest secol.Astazi, masinile de spalat nu mai sunt un obiect de lux, iar sapunul de casa cu miros greoi a fost inlocuit cu detergenti de rufe care miros exact asa cum vrem noi. Daca ne trezim intr-o zi ca vrem ca hainele noastre sa aiba miros de lavanda, cumparam detergenti cu parfum de lavanda. Daca vrem levantica, putem sta linistiti, producatorii de detergenti ne vor indeplini dorinta. Viata e mai frumoasa cand miroase bine, nu-i asa?  In zilele noastre, fiecare poate avea mirosul pe care si-l doreste. Consumatorii primesc la comanda miros de lamaita, levantica, lacramioara sau orice alt miros vor ei, iar producatorii primesc la schimb mirosul fascinant al banilor. Toata lumea primeste ce-si doreste si afacerile cu detergenti merg inainte. Totul e bine cand se termina cu bine!Pentru cei interesati sa afle cat de bine le merge companiilor producatoare de detergenti, am pregatit graficele de mai jos cu situatia financiara (cifra de afaceri si profit) a celor mai mari companii din acest domeniu prezente in Romania. În 2017, primii 3 mari jucatori de pe piata de profil din tara noastra aveau impreuna afaceri de aproape 3 miliarde de RON, in crestere fata de anii anteriori.   #1 Procter & Gamble (P&G)  Grupul american P&G este unul dintre cei mai importanti producatori de bunuri de larg consum nealimentare la nivel mondial. Pe langa detergenti, P&G produce cosmetice, baterii, produse de uz cosmetic (de exemplu epilatoare), dar si alte produse de igiena (sampoane si produse de ingrijirea parului, periute si pasta de dinti, scutece pentru bebelusi, produse de igiena intima pentru femei etc).In Romania, compania P&G este prezenta din 1992, cand a cumparat fabrica de detregenti si inalbitori din Timisoara. Prima marca de detergenti produsa a fost in 1996 si era Tide pentru spalare manuala. De-a lungul timpului, productia s-a diversificat si au aparut si marcile Ariel, Bonux, inalbitorul Ace si detergentul de vase Fairy. In 2014 fabrica de detergenti de la Timisoara a fost vanduta catre compania germana Dalli Group care a continuat sa fabrice detergenti pentru P&G pana in 2016. Astazi, afacerile cu detergenti ale P&G in Romania se limiteaza doar la distribuirea produselor marca P&G fabricate in alte tari. Chiar si asa, incasarile pe divizia de detergenti in Romania au fost multumitoare pentru gigantul american, vanzarile inregistrate in 2017 fiind de peste 1,4 miliarde de RON, in crestere cu 5,4% fata de anul anterior.Profitul a crescut si el cu 10,5% fata de 2016, ajungand la o suma de 21 de milioane de RON, ceea ce nu este deloc rau. #2 UNILEVER  Marele rival al P&G este compania anglo-olandeza Unilever care este una dintre cele mai importante companii de bunuri de larg consum din lume, producand si distribuind aproximativ 400 de marci de produse in peste 190 de tari. In ceea ce priveste divizia de detergenti, Unilever este prezent in Romania prin marca DERO, compania preluand brandul romanesc in 1995 cand a achizitionat fabrica de detergenti de la Ploiesti. Alte produse detergenti marca Unilever distribuite in Romania sunt OMO si Coccolino.Din productia si distributia de detergenti Unilever a inregistrat in 2017 incasari de 898 milioane de RON, o cifra cu 3,5% mai mare fata de anul precedent.In timp ce vanzarile au crescut, profitul a cunoscut o scadere in ultimii ani, ajungand in 2017 la o valoare de 16,3 milioane de RON, cu 4% mai mica decat anul anterior și cu 28,5% mai mica fata de 2015. #3 Reckitt Benckiser (RB)  RB este unul dintre cei mai mari producatori de produse de bunuri de larg consum din lume. Produsele din portofoliul companiei britanice sunt impartite intr-o divizie de sanatate (Strepsils, Nurofen, Gaviscon, Durex, etc) si o divizie de igiena si ingrijirea casei (detergenti Vanish, Finish, Calgon si produse de curatire Cilit Bang). Marcile companiei se comercializeaza in aproape 200 de tari de pe tot globul, grupul fiind prezent si in Romania inca din 2002.Pe divizia de detergent, RB este al treilea cel mai mare jucator de pe piata de profil din tara noastra, din punct de vedere al incasarilor din 2017. Astfel RB a avut vanzari in valoare de 456 milioane de RON, cu 12% mai mult fata de anul precedent.In ceea ce priveste profitul, RB a continuat in 2017 trendul descendent, inregistrand o scadere de 11,1% fata de anul anterior si o scadere de 15,7% fata de 2015. Ca si valoare, in 2017 profitul RB a fost de 16 milioane de RON.Industria detergentilor este una dintre cele mai poluante si mai daunatoare mediului inconjurator. Compusii chimici prezenti in detergentii pe care oamenii ii folosesc la scara mondiala ajung in sol si panza freatica a pamantului, dar si in mediile acvatice, distrugand intregi ecosisteme de plante si animale. Si cum asta n-ar fi suficient, substantele toxice din detergenti, o data deversate, ajung si in terenurile agricole intrand in componenta legumelor si fructelor pe care oamenii le consuma.Avand in vedere aceste efecte devastatoare asupra mediului si discutiile din ce in ce mai intense despre sustenabilitate, marile companii din aceasta industrie au inceput (sau cel putin asa sustin) sa investeasca sume importante de bani pentru dezvoltarea de tehnologii care ar putea reduce impactul negativ pe care-l are fabricarea detergentilor asupra mediului inconjurator.Obiectivele acestor companii privind sustenabilitatea ar trebui sa includa, printre altele, inlocuirea materialelor folosite la producerea detergentilor cu altele mai putin daunatoare, reducerea ambalajelor si schimbarea modului de eliminare a deseurilor. Si cum cererea de detergent si produse de curatire nu va scadea in urmatorii ani, o astfel de abordare eco-friendly este mai mult decat necesara.RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme.  Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri. Te-ar putea interesa si articolul: Jocurile de noroc - ce profituri genereaza iluzia castigului si apetitul romanilor pentru acest viciu!Daca acest articol ti s-a parut interesant, urmareste-ne si pe paginile de Facebook, Twitter, sau LinkedIn! Autor: RisCo  
Acum o oră
16:20
Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia vor putea fi reținute de poliția rutieră într-un nou caz, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de senatori. Polițiștii vor putea astfel sancționa personalizarea unui autovehicul cu anumite sisteme de iluminare pe timpul nopții. Proiectul legislativ, prezentat anterior de Profit.ro, a primit și sprijinul Guvernului, iar acum va fi transmis spre dezbatere Camerei Deputaților. Autorii proiectului au remarcat că mașinile de mare tonaj care tranzitează România sau efectuează transport intern și internațional prezintă o serie de modificări la nivelul sistemului de lumini.
16:20
Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost ținta unui mic scandal, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, după ce un deputatl PNL l-a numit de la microfon, cu voce tare, ”cocotă bătrână”. Social-democratul a vrut să-i atragă atenția liberalului că nu ar fi trebuit să-i dea voie să vorbească la microfon, din cauza unei proceduri care este prevăzută în regulament. În acel moment, deputatul PNL Gheorghe Tinel s-a enervat, scrie ProTV.
16:20
Toate avioanele TAROM riscă să rămână la sol, pentru că guvernul a provocat o criză în conducerea companiei care ar putea face ca Autoritatea Aeronautică Civilă Română să retragă certificatul de operator aerian al companiei, susţine secretarul comisiei pentru Transporturi, deputatul PNL Marius Bodea. Deputatul susţine că joi expiră mandatul actualului directorului general al companiei, iar în lipsa unui consiliu de administraţie nu poate fi numit un şef interimar. Potrivit lui, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a convocat pe 13 martie Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la TAROM pentru demiterea Consiliului de Administraţie (CA) al companiei, iar două zile mai târziu CA al TAROM a fost demis, fără ca AGA să primească mandat pentru numirea unui consiliu de administraţie provizoriu, scrie adevarul.ro.  „Mâine 21 martie, încetează de drept mandatul Directorului General al TAROM, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului că operatorul aerian deţinut de statul român nu mai are nici Consiliu de Administraţie. Pe cale de consecinţă, în lipsa unui «Accountable Manager», în cazul de faţă un Director General, Autoritatea Aeronautică retrage certificatul de operator aerian. Practic, toate avioanele TAROM ar putea rămâne la sol. O asemenea situaţie dramatică nu a mai existat niciodată în istoria de 64 de ani a companiei TAROM”, a declarat deputatul PNL Marius Bodea. 
16:20
Vot după vot pentru autostrăzi, miercuri, în Senat. Trei legi au fost adoptate pentru trei autostrăzi, pe lângă Autostrada Unirii A8, votată în premieră în toamna anului trecut fără ca până acum să se și întâmple ceva în acest sens. Cele trei proiecte de legi au nevoie și de votul deputaților, Senatul fiind prima cameră sesizată. Urmează ca cele trei proiecte să fie dezbătute în comisiile Camerei Deputaților, apoi la vot final în plen. Ultimul pas este trimiterea spre promulgare, președintelui Klaus Iohannis. Pentru Autostrada București-Brașov termenul de execuție este de trei ani de la intrarea în vigoare a legii, pentru Autostrada Brașov-Bacău este de cinci ani, iar Autostrada Nordului ar trebui construită în cel mult patru ani. 
Acum 2 ore
15:50
Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus că se discută despre legalizarea canabisului în România, în scopuri medicinale, în condițiile în care mai multe țări europene au făcut acest lucru. Teodorovici a fost întrebat în legătură cu o discuție care a avut lor ieri la Ministerul Sănătății, privind legalizarea canabisului în sopuri medicinale. Teodorovici a vorbit despre cazuri de pacienți cu cancer, mai ales în fază terminalăm și a spus că „se ia în calcul legalizarea pentru utilizarea în acest sens”.„Categoric, este medical un argument care justifică o astfel de procedură de legalizare și de utilizare în scopuri medicinale a canabisului”, a adăugat el. Întrebat dacă se lucrează la Guvern la un astfel de proiect, Teodorovici a spus: „Nu știu dacă la Guvern, dar dacă ieri a fost la Ministerul Sănătății comisia de profil, înseamnă că asta este direcția în care se merge. E deja o practică europeană și justificarea o are, medicinal vorbind. Fiind în fază terminală pacienții, probabil că este o cale de a diminua din suferințele pe care aceștia le au”. Întrebat dacă ar putea fi legalizat și canabisul folosit pentru recreere, Teodorovici a spus: „Dacă vreți un răspuns care cât de cât să fie în zona asta, tot timpul ne raportăm la ce este în alte state. Sunt practici în țări europene, să spunem, de mult legalizate, și care aduc avantaje și au argumentele pentru care au fost și făcute. Deci sunt avantaje. Desigur, unii în România văd dezavantaje pe mai multe subiecte, nu doar acesta. Dar deocamdată e prematur să ne pronunțăm”. 
15:50
Mai multe organizaţii civice solicită din nou preşedintelui Klaus Iohannis referendum pe tema Justiţiei şi consultări ample cu privire la întrebările care ar putea fi adresate.   Mai multe organizaţii civice, active în protestele de stradă care au urmat emiterii OUG 13 şi propunerilor de modificare a legilor Justiţiei şi a codurilor penale, solicită, miercuri, din nou, preşedintelui Klaus Iohannis să emită un decret de organizare a unui referendum naţional privind continuarea luptei împotriva corupţiei şi a asigurării integrităţii funcţiei publice în data de 26 mai 2019, informează News.ro. De asemenea, se solicită organizarea de consultări cu organizaţii ale societăţii civile şi asociaţii profesionale ale procurorilor şi judecătorilor pentru a asculta opinii privind formularea uneia sau mai multor întrebări care să apară pe buletinul de vot la referendum. Semnatarii demersului îşi motivează solicitările, vorbind despre ”continuarea subordonării politice a instituţiilor sistemului judiciar de către Guvern şi Parlament” şi de ”înfiinţarea de structuri judiciare, subordonate politic, prin care se încearcă intimidarea şi eliminarea din profesie a magistraţilor incomozi puterii politice, în contradicţie cu cerinţele exprimate de Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia sau Grupul Statelor împotriva Corupţiei al Consiliului Europei”. ”Sunteţi de acord cu înăsprirea legislaţiei penale pentru infracţiunile de corupţie şi de serviciu?”, ”Sunteţi de acord ca cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie să nu poată fi aleşi în organele administraţiei publice locale şi centrale până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării?” şi ”Sunteţi de acord ca legile justiţiei şi politica penală a României să fie făcute exclusiv în Parlament, după consultarea şi în acord cu recomandările Comisiei de la Veneţia, GRECO şi Comisiei Europene prin rapoartele privind Mecanismul de cooperare şi verificare?” – sunt întrebările sugerate de organizaţiile civice.
15:50
Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, este acuzat de o organizaţie sindicală de imixtiune în actul de justiţie. Acuzaţiile au la bază un document emis de ministrul Toader prin care le cere preşedinţilor de tribunale şi curţi de apel să facă toate „diligenţele” pentru a interveni în procesele ce vizează câştigarea drepturilor salariale. Ministrul Tudorel Toader solicită preşedinţilor de tribunale şi curţi de apel ca în procesele ce vizează câştigarea drepturilor salariale să ţină seama de impactul bugertar al hotărârilor şi să depună toate diligenţele formulării apărărilor şi căilor de atac corespunzătoare. Astfel, ministrul a emis o solicitare către preşedinţii tribunalelor şi curţilor de apel pe 12 martie 2019. Conform documentului, Toader le explica judecătorilor că, "având în vedere atribuţiile dumneavoastră (…) cu privire la coordonarea şi controlul privind admnistrarea curţilor de apel şi tribunale şi ţinând seama de impactul bugetar create de hotărârile judecătoreşti referitoare la stabilirea drepturilor salariale, vă recomandăm să depuneţi toate diligenţele necesare în vederea formulării apărărilor şi căilor de atac corespunzătoare în dosarele care au acest obiect", scrie adevarul.ro. 
15:50
Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, susţine că ecourile securiştilor de la Fisc se aud şi astăzi şi că va prezenta curând un dosar pe ani care dovedeşte cum se lucra în subordinea unui „tovarăş domn preşedinte”. Perioada la care face referire ministrul este ulterioară anului 2013, când şef al ANAF era Gelu Diaconu. „O să vin în următoarea emisiune cu un dosar pe ani, când faimosul şef al ANAF-ului, înainte să fiu eu ministru, închidea firmele pentru 3 lei, 9 lei, 20 de lei. Cei care au semnat procesele verbale, inspectorii atifraudă, trebuie să-mi explice şi mie, că n-o să îi las în pace, cum de au semnat aceste procese verbale: ce inimă au avut. Dacă îi dă naiba să invoce lege, vor avea o problemă cu mine, pentru că trebuiau să se ducă, în momentul acela, la tovarăşul domn preşedinte de la acel moment sau la ministrul de la acel moment să zică «Domnul ministru, eu mai bine îmi dau demisia decât să închid o firmă pentru nouă lei trei luni»”, a detaliat Teodorovici, citat de adevarul.ro.  Ministrul Finanţelor a confirmat că erau şi cazuri în care această metodă a fost recomandată de servicii pentru a fi speriaţi comercianţii. „Ai dosare trimise de cei de la parchete în ANAF. Ce conflict mai mare de interese putea să fie decât acesta?”, a adăugat Teodorovici.
15:50
Google a lansat un nou serviciu care ne va permite să jucăm un nou joc chiar de pe calculatoarele mai puţin performante sau de pe telefoanele mobile. Stadia este un fel de streaming pentru jocuri: vor rula direct de pe serverele Google, iar utilizatorii îşi vor folosi smartphone-ul, tableta sau laptopul doar ca un portal către lumea virtuală. Phil Harrison, vicepreşedinte Google: Imaginaţi-vă că vă uitaţi la jocuri pe YouTube şi descoperiţi cel mai nou trailer „Assassin's Creed: Odyssey” pe canalul oficial de YouTube ale Ubisoft. Veţi observa butonul „Jucaţi acum”. Doar dând click pe acel buton, jucătorul este dus în joc direct din browser în 5 secunde, fără descărcări, fără patch-uri, fără actualizări şi fără instalări. Acestea sunt, în mare, principalele promisiuni ale Stadia, noul serviciu al Google. Până acum, jucarea unui joc nou depindea de performanţele calculatorului. Sistemele slabe rulau greoi sau chiar deloc. Gamerii serioşi au calculatoare de mii de dolari, dar şi acestea rămân în urmă la un moment dat. Stadia promite să întrerupă „cursa înarmării” dintre producătorii de jocuri şi cei de hardware. Phil Harrison, vicepreşedinte Google: Pe Stadia trebuie doar să dai un click pe un clip YouTube sau link şi poţi juca un joc instant. Comparaţi cu ce se întâmplă în prezent, cu gamerii care sunt obişnuiţi cu asemenea lucruri. Cu Stadia, aşteptatul va fi de domeniul trecutului. Google a anunţat Stadia, dar nu a intrat în detalii. Gigantul american nu a spus nimic de costuri, despre calitatea imaginii, despre multiplayer şi despre ce jocuri vor fi disponibile prin noul serviciu.
15:50
Potrivit publicaţiei online index.hu, Judith Sargentini le-a solicitat la Bruxelles miniştrilor români să prezinte ce măsuri au luat pentru avansarea dosarului în care împotriva Ungariei a fost declanşat articolul 7. Oficialul european este nemulţumit de lipsa unei reacţii din partea României, în condiţiile în care ţara noastră deţine preşedinţie Uniunii Europene de aproape trei luni. Aceasta i-a acuzat pe oficialii români că nu au niciun plan şi e de părere că în cele din urmă aceştia nu vor face nimic în privinţa dosarului. Articolul 7, cunoscut şi ca „opţiunea nucleară”, este modalitatea prin care Uniunea Europeană încearcă să pedepsească statele care încalcă normele şi valorile europene. „Am luat legătura cu 3-4 miniştri români în săptamânile trecute şi se pare că nu au niciun plan pentru continuare. Am impresia că nu vor face nimic," a declarat Judith Sargentini, citată de index.hu. 
Acum 4 ore
14:50
Președintele Pro România, Victor Ponta, publică observaţiile făcute de Ministerul Justiţiei la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind administrarea participaţiilor statului şi spune că președintele PSD Liviu Dragnea şi consilierul premierului Dăncilă, Darius Vâlcov, nu se mulţumesc să scape de închisoare cu ce au strâns până acum, „vor să dea şi «marea lovitură» şi să vândă Hidroelectrica, portul Constanţa, Aeroportul Otopeni şi ce mai prind în Fondul Jafului Suveran”. „După ce că nu da ordonanţe să îl scape de proces Ministrul Toader Tudorel nici nu semnează documentele pentru Fondul Jafului Suveran ( nişte miliarde de euro care trebuie furate din România) ! Ia citiţi mai jos pomelnicul de observaţii făcute de Ministerul Justiţiei la nouă ordonanţa pe care Dragnea & Darius ( cu mâna «curajosului» Orlando ) vor să o dea cu disperare!”, scrie Ponta pe Facebook, potrivit News.ro. Victor Ponta precizează că a fost 4 ani premier şi nu a adoptat niciodată un act normativ cu care Ministerul Justiţiei să nu fie de acord, pentru că asta înseamnă stat de drept: ai dreptul să iei decizii politice şi administrative, dar nu ai voie să încalci Constituţia şi legile ţării doar pentru că eşti la putere. „Deci «bolnavul» Liviu Dragnea e foarte supărat că Toader Tudorel nu dă ordonanţe de urgenţă care să îl scape de dosarul de la ÎCCJ / pensionează judecători ca să câştige timp / pune CCR să îi schimbe completul de judecători/ îl apucă «boala» fix în ziua în care trebuie să meargă să îi convingă pe judecători că este nevinovat / acum găseşte tot felul de şmecherii de procedură ca să se rejudece procesul! Întrebarea oricărui om normal este clară : dragă Liviu, dacă eşti nevinovat de ce fugi de judecată, nu vrei să te achite judecătorii şi să arăţi că ai fost o victimă (aşa ca Ponta, Tăriceanu, Greblă, Ruşanu sau Tiberiu Niţu)? De ce trebuie să schimbăm legi, judecători şi proceduri doar ca să nu te judeci tu şi să se decidă dacă eşti vinovat sau nu? De ce tu eşti altfel decât oamenii obişnuiţi - dar şi decât oamenii politici ( îţi menţionez din nou Ponta şi Tăriceanu că ştiu ce tare «îi iubeşti» pe amândoi)”, continuă fostul premier.
13:20
Astfel, Sierra Quadrant trage un nou semnal de alarmă privind situaţia critică din sistemul de termoficare. „Sierra Quadrant afirmă că, dincolo de înfiinţarea noilor companii energetice, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) nu şi-a respectat obligaţiile de plată stipulate în OG 36/2006 privind plata subvenţiei aferente energiei termice livrate către populaţie şi nu a efectuat nici până în prezent plata sumelor prevăzute pentru luna ianuarie”, se arată în comunicatul citat de News.ro. Administrator atrage atenţia că, în lipsa acestor fonduri, ELCEN nu îşi poate achita obligaţiile de plată restante către Romgaz, furnizorul de gaze naturale, situaţie în care Romgaz poate sista livrarea materiei prime către ELCEN. „Acest fapt conduce automat la oprirea tuturor instalaţiilor utilizate de ELCEN pentru producerea energiei termice, distribuită ulterior de RADET către utilizatorii finali (cetăţeni, şcoli, gradiniţe, agenţi economici)”, se arată în comunicat. Sierra Quadrant atrage atenţia că subvenţia pentru luna ianuarie în cuantum de 175 milioane de lei nu a fost virată nici sub formă de avans direct către Romgaz, conform convenţiei de justificare a avansurilor, şi nici achitată prin contul Escrow pus la dispoziţia producătorilor, ELCEN având o cotă de 70% din totalul energiei termice produse. „Sierra Quadrant afirmă că refuzul PMB de a efectua plăţile amintite ameninţă întregul proces de reorganizare a ELCEN, condamnând la faliment această societate de stat de importanţă strategică. În momentul în care ELCEN nu îşi poate asigura materia primă necesară producţiei de energie electrică şi termică, din cauza acţiunilor PMB, şansele de reorganizare a ELCEN sunt îngreunate într-o manieră considerabilă”, se arată în comunicat. Ovidiu Neacşu, partener fondator Sierra Quadrant, atrage tenţia că argumentele, prin care se încearcă acreditarea ideii conform căreia disputele dintre actorii politici legate de bugetul naţional, sunt cauza acestei tergiversări, denotă lipsa interesului real pentru rezolvarea problemelor întâmpinate. „Datoria celor aleşi de cetăţeni să-i reprezinte şi să administreze viaţa unui oraş este în primul rând faţă de cei care i-au ales şi de abia apoi faţă de propria carieră politică. Atunci când soarta oamenilor, calitatea vieţii acestora şi securitatea oraşului sunt puse pe locul doi, acel oraş se va îndrepta inevitabil spre colaps. Dacă doamna Firea şi echipa dânsei au decis ca RADET să intre în faliment, şi acesta este motivul pentru care vedem zilnic că nu se depun toate eforturile pentru a reorganiza această societate, consider că are datoria de a-i anunţa pe bucureşteni şi pe toţi cei implicaţi în acest proces. Toate acţiunile din ultimul timp, inclusiv această tergiversare a plăţii subvenţiei, ne arată că în spate este un simplu joc politic", a declarat Ovidiu Neacşu. El a avertizat că alegerea falimentului în locul planului de reorganizare a RADET înseamnă că sistemul de termoficare din Bucureşti va intra în moarte clinică.
13:20
Banca Naţională a Greciei a demarat deja cea de-a doua încercare de vânzare a pachetului majoritar de la Banca Românească, pentru care iniţial şi-au exprimat interesul fondul american de investiţii JC Flowers, care deţine la noi First Bank (fosta Piraeus Bank), şi Eximbank.Fondul american de investiţii s-a reorientat către Leumi Bank. Ca atare, Eximbank a rămas singură în cursa pentru Banca Românească. Potrivit Financialintelligence.ro Eximbank “va forţa” să câştige. National Bank of Greece (NBG) a cumpărat, în octombrie 2003, pachetul majoritar de la Banca Românească, deţinând în prezent 99,279% din capitalul social al acesteia. Cu un capital social de peste 700 de milioane de lei şi o reţea naţională de sucursale în majoritatea oraşelor importante ale ţării, Banca Românească are 22 de ani de activitate pe piaţa bancară din România. Mai multe, pe Adevarul.ro.
Acum 8 ore
09:40
Când mulţi credeau, că nu se poate mai rău, Brexit-ul s-a adâncit în haos. Preşedintele Camerei Comunelor a anunţat că nu va permite premierului să supună votului pentru a treia oară acordul respins vehement de aleşi, în 2 rânduri. Membrii guvernului, au vorbit despre o “criză constituţională”, în timp ce caută soluţii, pentru a ocoli hotărârea. Theresa May, îi va trimite o scrisoare preşedintelui Consiliului European, în care va cere o amânare a Brexitului, pana la 30 iunie, potrivit presei britanice. John Bercow Preşedintele Camerei Comunelor a dat peste cap, în ultimul moment, planul Theresei May de a cere legislativului să voteze pentru a treia oară acordul de Brexit. “Guvernul nu poate, potrivit legii, să ceară Camerei Comunelor să voteze asupra aceleiaşi propuneri prezentate săptămâna trecută şi respinse cu 149 de voturi diferenţă.” John Bercow a invocat o lege din 1604 care interzice parlamentului să se exprime de două ori în aceiaşi sesiune asupra unui text identic, cum este cazul acordului de Brexit care urma să fie supus votului mâine. Anunţul a stârnit indignare şi chiar furie în rândul conservatorilor loiali lui May. Bercow, care a votat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniune, a fost acuzat că e vanitos şi nu dă dovadă de imparţialitate, scrie ProTV.  
09:40
Așadar, teoretic președintele poate pune orice întrebare, dar eu aș paria pe ceva mai degrabă general, așa cum ar fi o întrebare de tipul „politică penală mai severă sau nu”. În caz de succes nu își mai pot scădea pedepsele în Codul Penal (implicit și termenele de prescripție, pe asta mizează Dragnea acum). În caz de insucces Dragnea își dă a doua zi o formă de amnistie, dezincriminare sau prescripție. Oricum o poate face până atunci. Anunțul lui Iohannis (formularea aia dubioasă cu “sunt aproape hotărât”) parcă tot o invitație pentru Dragnea să facă ceva urgent, până atunci este, nu credeți? Beneficiile ar fi reciproce. Unul ar scăpa, celălalt ar câștiga politic de pe urma ticăloșiei celuilalt. mai multe, pe moise.ro
09:40
Primele ecoducte pe o autostradă din România, pasaje verzi special gândite pentru animalele sălbatice, vor fi deschise în acest an pe autostrada Lugoj - Deva. Nu vorbim de un moft, spun experții, ci de proiecte de „infrastructură verde” necesare unui trafic auto în siguranță și unei conservări eficiente a biodiversității în țara văzută încă drept „inima verde a Europei”. Cu cât ne apropiem mai mult de construcția primelor autostrăzi montane precum Sibiu - Pitești sau Târgu Mureș - Iași, discuțiile despre astfel de proiecte de infrastructură verde vor fi tot mai de actualitate. 
Acum 12 ore
09:10
Piaţa imobiliară din România are un paradox interesant: cu cât un apartament vechi este mai spaţios, cu atât el este mai ieftin, susţin specialiştii Imobiliare.ro, care au calculat că preţul unui metru pătrat într-un apartament mai spaţios poate fi şi cu 30% mai mic decât cel dintr-o garsonieră. Între preţul total şi suprafaţa unei proprietăţi există, în mod firesc, o legătură directă: cu cât o locuinţă este mai spaţioasă, cu atât ea va costa mai mult. În ceea ce priveşte preţul pe metru pătrat, însă, pe piaţa apartamentelor vechi din România poate fi observată o situaţie paradoxală: costul scade pe măsură ce suprafaţa totală a locuinţei creşte (odată cu numărul de camere). Astfel, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, cele mai scumpe sunt, din acest punct de vedere, garsonierele, la polul opus situându-se apartamentele cu patru camere. Deşi ar putea fi considerată o „lege” a pieţei imobiliare, de menţionat este, totuşi, că această situaţie nu este valabilă şi în cazul locuinţelor nou-construite, scrie adevarul.ro.  
09:10
Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marţi seara, la TVR, că intenţionează să candideze “cândva” la prezidenţiale şi nu o va face doar ca să candideze. Întrebat dacă o să fie candidat sau şi preşedinte, Teodorovici a răspuns: “Eu când spun că fac un lucru îl fac. Adică nu o să candidez ca să candidez”. Pe de altă parte, întrebat când se vor limpezi lucrurile în PSD în legătură cu alegerile prezidenţiale, ministrul Finanţelor a explicat că după alegerile europarlamentare va fi făcută o analiză şi se vor stabili clar elementele, cum se merge, dacă se merge împreună PSD-ALDE. “Preşedintele partidului a anunţat clar că după europarlamentare se face analiza de rigoare şi se vor stabili clar elementele, cum se merge, cu ALDE-PSD împreună...Cei care conduc partidul şi coaliţia vor decide. (...) Eu vă spun un lucru: “PSD niciodată nu o să piardă ceva când vrea să lupte cu adevărat şi să câştige. Este punctul meu de vedere. PSD poate să câştige dacă îşi doreşte cu adevărat acest lucru”, a spus Eugen Teodorovici, adăugând că partidul din care face parte are capacitatea să ”îl bată” pe Klaus Iohannis. 
09:10
Klaus Iohannis a calificat drept “golăneală” guvernarea PSD şi a acuzat un atac asupra justiţiei independente. “Acest accident al democraţiei care este actuala guvernare PSD şi majoritatea controlată de PSD, nu a fost posibil fiindcă un număr enorm de oameni s-au dus să voteze PSD. Nu! S-au dus tot cei care au votat şi în 2014, şi în 2012 PSD. Marea diferenţă a fost că ceilalţi nu s-au dus”, a spus şeful statului. Iohannis a anunţat că e “aproape hotărât” ca pe 26 mai să convoace şi un referendum pe tema justiţiei. 
09:10
Sunt tensiuni în coaliție pe tema alegerii primarilor în două tururi. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, le cere social-democraților să revină asupra legii care stabilește că primarii sunt aleși într-un singur tur, scrie ProTV. Tăriceanu susține că astfel sunt avantajate doar partidele mari. Conducerea PSD nu a răspuns partenerilor din coaliție. Ba mai mult, aleșii juriști și PSD au respins marţi un proiect al PNL ce propune alegerea primarilor în două tururi. Fără să stea la discuţii, majoritatea PSD din comisia juridică le-a respins celor din opoziţie un proiect prin care se revenea asupra legii privind alegerea administraţiei publice locale, iar primarii ar fi fost aleşi din două tururi acolo unde nu au obţinut din primul peste 50% dintre voturi.  
08:40
Într-o mişcare surpriză, Apple a lansat, pe tăcute, o nouă generaţie de iPad. Vine fix cu o săptămână înainte de evenimentul din 25 martie, unde e aşteptată inaugurarea televiziunii Apple şi a serviciului video. În sine, această lansare de produs fără spectacol arată o schimbare de strategie - atenţia se mută către servicii în agenda grupului american. Tableta mini proneşte de la 399 de dolari. Noile iPad-uri vin în patru variante de ecran de 7.9 inch până la 12.9 inch. În ultimul an fiscal, Apple a vândut tablete de 19 miliarde de dolari, o sumă foarte mică în comparaţie cu veniturile de pe urma iPhone-urilor - 167 miliarde de dolari. Însă vânzările de telefoane au început să scadă.
08:40
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat, marţi, la Constanţa, că România nu s-a dezvoltat armonios şi arată ca o piele de leopard, cu zone foarte dezvoltate, marile oraşe, dar şi cu zone de sărăcie. El spune că PIB-ul municipiului Bucureşti este comparabil cu cel al Berlinului şi al Lisabonei, iar capitala noastră împreună cu judeţul Ilfov ar putea intra în zona euro în câteva săptămâni. Isărescu a afirmat la Universitatea ”Ovidius” din Constanţa, după ce a primit titlul de Doctor Honoris Causa, că în zona euro intri dacă eşti pregătit, iar dacă nu eşti, vei fi marginalizat. “Zona euro nu este un loc confortabil pentru economiile cu nivel scăzut de competitivitate. Cu alte cuvinte, zona euro, spre deosebire de Uniunea Europeană ca atare, cele 28 de ţări, sperăm că rămâne şi Anglia acolo, nu constituie zona euro un club de convergenţă întrucât membrii săi actuali nu şi-au îmbunătăţit neapărat nivelul de convergenţă după adoptarea euro. (…) Zona euro este mai degrabă o zonă de divergenţă dacă intri nepregătit. În loc să te ajute, te marginalizează. Ca într-un club select unde dacă, să zicem, nu te-ai îmbrăcat cum trebuie, eşti pus la colţ”, a precizat Isărescu. El a mai spus că pentru România şi celelalte state din Uniunea Europeană nu se pune problema să nu adopte moneda euro, problema este când aceasta va fi adoptată. 
07:40
Ministerul Energiei propune introducerea de noi subvenţii pentru energia regenerabilă şi, în premieră, pentru cea nucleară, pe care ar urma să le plătească toţi consumatorii de electricitate în factura finală, potrivit unui document lansat în dezbatere publică pe site-ul instituţiei. Astfel, în fiecare an, consumatorii vor plăti 340 milioane de euro (125 de milioane de euro pentru proiectele de energie din surse regenerabile şi 215 milioane de euro pentru proiecte nucleare), la care se vor adăuga subvenţii şi pentru alte proiecte de producere a energiei cu emisii reduse de carbon, potrivit propunerii ministerului. Consumatorii de energie plătesc şi acum subvenţii pentru energia regenerabilă, prin certificatele verzi, însă doar pentru proiectele care au fost puse în funcţiune până la finalul anului 2016. În schimb, ar fi o premieră în România ca energia nucleară să fie subvenţionată de consumatori. Este vorba despre mecanismul denumit Contract pentru Diferenţă (CfD), prin care, de fapt, consumatorii vor plăti producătorilor de energie o sumă de bani, în cazul în care preţul energiei scade sub nivelul la care compania îşi poate recupera investiţia. Pentru fiecare tehnologie, va fi stabilit un preţ de referinţă, iar, dacă preţul pieţei este mai mic, producătorul va primi diferenţa de la consumatori, prin aceste subvenţii, iar, dacă este mai mare, va vira diferenţa într-un cont deţinut de o Contraparte. "În cursul unui an, producătorii beneficiari de CfD îşi vor vinde energia electrică produsă pe piaţa concurenţială de energie electrică şi vor obţine venituri din această vânzare; în cazul în care preţul obţinut de ei pe această piaţă este sub preţul fix denumit 'preţ de exercitare', vor primi o plată reprezentând diferenţa dintre 'preţul de referinţă' şi 'preţul de exercitare'. Plăţile vor fi efectuate de către o entitate intitulată Contraparte", explică reprezentanţii ministerului. În schimb, dacă preţul obţinut de ei prin vânzarea de electricitate pe piaţa concurenţială este mai mare decât preţul de exercitare, producătorii beneficiari de CfD vor trebui să ramburseze către Contraparte diferenţa respectivă, până la nivelul preţului de exercitare. Ministerul Energiei recomandă ca OPCOM să fie această Contraparte. "Prin acest mecanism de piaţă, beneficiarii de CfD vor avea certitudinea obţinerii unui anumit nivel de venituri, care garantează recuperarea investiţiei iniţiale", au mai spus autorii propunerii. Elementele mecanismului CfD se stabilesc în mod clar în cadrul unui contract, denumit Contract pentru Diferenţă, care se încheie între producător şi Contraparte. Plăţile care vor fi efectuate de Contraparte vor fi finanţate printr-o contribuţie impusă tuturor consumatorilor de energie electrică. Eventualele fonduri suplimentare care ar rezulta din veniturile returnate de către beneficiari vor fi incluse în fondul de plată al Contrapărţii. Mecanismul de tip CfD se va putea aplica tuturor proiectelor de producere a energiei electrice prin tehnologii cu emisii reduse de carbon. Mecanismul de tip CfD nu garantează vânzarea energiei electrice produse, ci numai preţul de exercitare, cu corecţiile aferente, obligaţiile vânzării electricităţii fiind preluate exclusiv de către dezvoltatorul proiectului. "Unul dintre avantajele cheie ale unui mecanism CfD, comparativ, de exemplu, cu un mecanism bazat pe certificate verzi (CV) - în vigoare în prezent în ţara noastră - este faptul că reduce numărul de riscuri majore cu care se confruntă investitorii în proiecte de energie din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon, şi anume riscul preţului energiei (limitând marja de abateri de la preţul de exercitare) şi riscul de reglementare (prin încheierea unui contract pe termen lung care oferă ambelor părţi protecţie şi încrederea că angajamentele vor fi onorate)", au adăugat oficialii ministerului. Tot ei arată că un mecanism de tip CfD este viabil doar în condiţiile în care pieţele de energie au atins un anumit nivel de maturitate, care asigură viabilitatea şi eficienţa mecanismului. "În acest sens trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: pieţe angro transparente şi lichide, capabile să asigure preţuri de referinţă fiabile pentru utilizare în cadrul CfD; o concurenţă sănătoasă pe piaţa energiei electrice pentru a permite: (a) preţuri de referinţă şi preţuri de piaţă stabilite în mod concurenţial, (b) accesul la piaţă în condiţii rezonabile pentru tranzacţionarea angro a energiei electrice şi (c) concurenţa pentru CfD, unde aceasta este viabilă (ex. pentru resurse regenerabile); un consens clar cu privire la tehnologiile care vor fi incluse în CfD, asumarea costurilor cu CfD, în scopul construirii încrederii investitorilor în schemă; niveluri ridicate de încredere a investitorilor, mulţumită unui mediu de reglementare stabil şi mecanisme fiabile de soluţionare a litigiilor", se mai arată în proiect. Ministerul Energiei enumeră şi care ar fi proiectele ce ar urma să beneficieze de acest mecanism. În funcţie de necesitatea atingerii ţintelor asumate pentru anul 2030, CfD ar putea fi acordat investitorilor în proiecte de producere de energie din surse regenerabile pentru a stimula producerea în noi instalaţii eoliene terestre şi solare fotovoltaice prevăzute în Proiectul Strategiei Energetice 2019-2030, adică 1,3 GW pentru instalaţii eoliene terestre şi 1.050 MW pentru capacităţi de energie solară fotovoltaică până în anul 2030), se mai arată în proiect. Totodată, un CfD poate fi acordat pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă (fiecare cu o capacitate de 670 MW net) pentru a stimula realizarea acestui proiect în conformitate cu Proiectul Strategiei Energetice 2019 - 2030. Reactorul 3 ar urma să intre în funcţiune în anul 2030, iar reactorul 4, în anul 2032. De asemenea, s-a presupus o creştere a capacităţii hidro instalate în România, până în anul 2030, de la 6.741MW în 2018 la 7.490 MW în 2030. "În plus, o nouă capacitate pe lignit este vizată pentru începutul anilor 2030, pe baza tehnologiei ultrasupracritice. Noile instalaţii vor trebui să fie prevăzute cu echipamente pentru captarea şi stocarea dioxidului de carbon (CSC)/captarea şi utilizarea lui (CUC), presupunând ca aceste tehnologii sunt testate comercial în timp. Cu toate acestea, dacă tehnologiile CSC/CUC nu vor fi disponibile, Guvernul va susţine totuşi dezvoltarea acestei capacităţi pe lignit din motivele de securitate a aprovizionării, după cum este indicat în Proiectul Strategiei Energetice 2019-2030", mai spun reprezentanţii ministerului. Opiniile, sugestiile sau recomandările pot fi transmise în scris pe adresa de e-mail a ministerului, până pe 18 aprilie 2019. AGERPRES
07:40
La aproape trei ani de la inaugurare, ruşii au realizat brusc că sunt extrem de şicanaţi de scutul instalat de Pentagon la Deveselu şi, pe un ton agresiv, au anunţat că mobilizează bombardiere strategice Tu-22M3 cu muniţie nucleară în Crimeea. Mai mult, Moscova anunţă şi amplasarea în Marea Neagră a 13 noi nave militare, unele dintre ele dotate cu rachete de croazieră. „Raza de acţiune a unui Tu-22M3 şi raza rachetelor de croazieră de la bordul său vor permite transportarea de focoase nucleare oriunde în Europa, lovind astfel orice obiect al sistemelor de apărare antirachetă şi al sistemelor de apărare aeriană inamice“, a avertizat şeful Comisiei de Apărare a Senatului rus, general-colonelul Viktor Bondarev reluând o teză mai veche conform căreia lansatoarele de rachete MK-41 amplasate la Deveselu reprezintă o „provocare serioasă“ pentru Rusia, scrie adevarul.ro.  „Luând în considerare şi modernizarea sa pe parcursul următorilor ani la nivelul M3M şi echiparea cu noi tipuri de arme de distrugere, bombardierul Tu-22 devine un vector universal pentru atacuri asupra tuturor tipurilor de ţinte la o distanţă de mii de kilometri“, a adăugat el. Tu-22M3 este varianta modernizată a Tupolev Tu-22M, un bombardier strategic de concepţie sovietică. Poate zbura cu peste 2.000 de kilometri pe oră şi a fost folosit în mai multe rânduri de armata rusă în Siria. Tot luni, comandantul Districtului Militar Sud, generalul Aleksandr Dvornikov, a anunţat că Flota rusă din Marea Neagră urmează să fie completată cu 13 nave noi, dintre care unele vor fi echipate cu rachete de croazieră „Kalibr“. 
07:40
Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a confirmat, marţi seara la un post de televiziune că liderul social-democrat Liviu Dragnea suferă de hernie de disc. “Eu sunt convinsă că, dacă existau probleme foarte grave, s-ar fi dat un comunicat, dar în acest moment eu cred că este bine să îl lăsăm să se refacă pentru că s-a discutat foarte mult. Pot doar să confirm că este vorba despre hernie de disc, nu contează unde, dar sunt nişte dureri foarte mari şi cred că ar fi fost bine în această perioadă să fie lăsat să-şi revină”, a declarat Sorina Pintea la România TV, potrivit Agerpres.
07:10
Şeful statului a vorbit marţi seară despre problemele din sistemul de sănătate şi a făcut aluzie cu acest prilej şi la situaţia lui Liviu Dragnea. “Chestiunea sănătăţii e extrem de sensibilă, românii sunt preocupaţi de ineficienţa sistemului. PSD, când a cerut votul românilor, a promis un sistem de sănătate performant, spitale regionale publice. Şeful statului răspundea la întrebare despre situaţia din sistemul de sănătate românesc. Liviu Dragnea s-ar afla într-o clinică privată din Capitală, iar alături de el se află și iubita sa, Irina Tănase. Apropiații președintelui PSD susțin că medicii l-au diagnosticat cu dublă hernie de disc și i-au recomandat să se opereze. Cu toate acestea, Dragnea ar fi refuzat intervenția chirurgicală, astfel că medicii îi aplică un tratament până la finalul săptămânii.
07:10
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marţi seara, la TVR 1, că OUG 114 va fi modificată, iar „taxa pe lăcomie” se schimbă în „stimulent pentru hărnicie”, prin care băncile să finanţeze economia reală. Teodorovici a mai declarat că în aprilie Guvernul ar putea aproba amnistia fiscală. „Am promis că, până la final de luna martie, se face o modificare a acestei ordonanţe. Partea de bănci, mâine dimineaţă, am o discuţie la Ministerul de Finanţe cu reprezentanţi ai sistemului bancar, am avut şi azi cu colegi de la Banca Naţională. Mâine, eu zic că închidem modificările legate de sistemul bancar”, a declarat Eugen Teodorovici. El a susţinut că astfel taxa poate ajunge la zero. „Acest mecanism care este foarte flexibil stimulează banca şi taxa care se pune pe o parte din activele financiare rămase ca fiind impozabile se poate duce către zero până la final de an, dacă băncile dovedesc că au finanţat companiile din România, persoanele fizice, titlurile de stat. Am pus zero, pentru că eu nu pun taxă, am mai spus-o”, a precizat Teodorovici. Ministrul Finanţelor a anunţat, totodată, că în aprilie ar urma ca Guvernul să aprobe amnistia fiscală. „Vine amnistia fiscală pentru companiile publice şi pentru cele private şi această propunere va fi foarte bine primită de mediul de afaceri”, a declarat Teodorovici. Întrebat dacă va fi valabilă şi pentru firmele aflate în insolvenţă, el a răspuns: „Va fi valabilă pentru tot ce înseamnă… şi pentru cei care sunt în eşalonări şi reeşalonări”. „În aprilie eu vreau să putem să o dăm în Guvern. (…) Pentru o companie de stat e singura şansă şi unica probabil să poţi să o readuci în economie ca un actor activ”, a spus Teodorovici. sursa: News.ro 
Acum 24 ore
19:10
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că este „aproape hotărât” să convoace referendum în ziua alegerilor europarlamentare, 26 mai, pentru că este nevoie de o analiză profundă, care la Cotroceni a început. Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, la o dezbatere organizată de Festivalul OneWorld, ce garanţii puteam avea că referendumul pe justiţie va avea loc curând.  „Garanţia pot fi doar eu, că preşedintele convoacă referendumul”, a răspuns preşedintele, potrivit News.ro, precizând că nu a vrut să convoace un referendum doar ca să se afle în treabă şi să nu fie cvorum.
Mai multe ştiri
©2004—2019 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.