EFEMERIDE ASTRONOMICE - 22 martie

Agerpres, 22 martie 2019 05:20

Este a 81-a zi a anului 2019.Au mai rămas 284 de zile până la sfârşitul anului.Soarele răsare la 06 h 16 m şi apune la 18 h 30 m.Luna răsare la 20 h 18 m şi apune la 07 h 19 m.AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Doina Lecea)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres

Acum 15 minute
08:00
La 20 aprilie 2019 se împlinesc 180 de ani de la naşterea lui Carol I, domnitor (1866-1881) şi primul rege al României (1881-1914).Prinţul Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig s-a născut la Sigmaringen (sudul Germaniei), la 8/20 aprilie 1839. A fost cel de-al doilea fiu al prinţului Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, din ramura romano-catolică a vechii dinastii germane de Hohenzollern, şi al prinţesei Joséphine Frederica Luise de Baden. Aşadar, principele Carol de Hohenzollern se înrudea cu casa regală prusacă, dar şi cu cea imperială franceză, potrivit www.familiaregala.ro. A absolvit cursurile şcolii superioare de cadeţi (1856) şi a urmat cursurile Şcolii de artilerie şi geniu din Berlin (1857). A participat şi la audierea unor cursuri de literatură franceză şi istorie a artei la Universitatea din Bonn (1863). Până în 1866 a fost locotenent în Regimentul 2 dragoni de gardă. În 1864, a participat ca voluntar în armata Prusiei, la Războiul împotriva Danemarcei, arată https://peles.ro.Prinţul Carol a cunoscut-o pe principesa Elisabeta de Wied, la 30 septembrie/12 octombrie 1869, în localitatea Koln. Cei doi s-au logodit la 4/16 octombrie, iar căsătoria a avut loc la Neuwied, în ziua de 3/15 noiembrie. Prima prinţesă română din familia Hohenzollern, Maria, s-a născut la 27 august/8 septembrie 1871, însă în 1874 s-a îmbolnăvit de scarlatină şi a murit. În această situaţie, Carol a desemnat ca moştenitor al tronului pe Ferdinand, fiul fratelui său mai mare, Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen. Foto: (c) ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEIÎn urma abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 11/23 februarie 1866, s-au reluat discuţiile privind raţiunea aducerii în România, a unui prinţ străin. Prin această opţiune, se urmărea în principal desprinderea Principatelor din aria de dominaţie a Imperiului Otoman şi dobândirea independenţei lor. Locotenenţa Domnească, compusă din Lascăr Catargiu (reprezentant al Moldovei şi al conservatorilor), generalul Nicolae Golescu (reprezentant al Ţării Româneşti şi al liberalilor) şi colonelul Nicolae Haralambie (reprezentant al armatei), şi guvernul provizoriu condus de Ion Ghica (preşedinte şi ministru de Externe), au convocat Senatul şi Camera în şedinţă comună, care au desemnat ca viitor domnitor al Principatelor Unite pe Filip de Flandra, fratele regelui Leopold al II-lea al Belgiei, care, însă, a refuzat. În contextul nou creat, trimisul guvernului român, Ion C. Brătianu s-a deplasat la Dusseldorf, la 19/31 martie 1866. Aici s-a întâlnit cu principele Carol Anton de Hohenzollern şi cu cel de-al doilea fiu al său, Carol, propunându-i acestuia din urmă să primească tronul României. Propunerea a fost acceptată, Carol având aprobarea lui Napoleon al III-lea, dar şi a cancelarului Prusiei, Otto von Bismarck.La 30 martie/17 aprilie 1866, Locotenenţa Domnească a dat publicităţii o ''proclamaţie către popor'', prin care recomanda alegerea printr-un plebiscit a principelui Carol Ludovic de Hohenzollern ca Domnitor al României, sub numele de Carol I. Plebiscitul s-a desfăşurat între 2/14 şi 8/20 aprilie 1866, rezultatul confirmând, cu majoritate covârşitoare, alegerea lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca domnitor al României, sub numele de Carol I, notează lucrarea ''Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947). Carol I'' (Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, vol.1).Călătoria spre România nu a fost deloc uşoară, în contextul în care era iminentă izbucnirea războiului dintre Austria şi Prusia. Cu un paşaport fals, prinţul Carol a călătorit, între 3/15-6/18 mai pe traseul Augsburg-Munchen-Salzburg-Viena-Pesta-Timişoara-Baziaş (ultima staţie a căilor ferate austriece). După o transbordare la Orşova, Carol a ajuns cu bine la Turnu Severin, în ziua de 8/20 mai. La 10 mai 1866, însoţit de Ion C. Brătianu, prinţul a intrat în Bucureşti. În dealul Mitropoliei a fost întâmpinat de mitropolitul Nifon şi după un scurt Te Deum, prinţul Carol a depus jurământul. La 11/23 noiembrie 1866, Poarta Otomană a emis firmanul de învestitură al lui Carol. Foto: (c) JUSTIN STĂVARU / AGERPRES FOTODomnitorul Carol I şi-a stabilit, pentru început, trei obiective principale, şi anume: stabilitate politică prin regim constituţional, modernizare şi continuitate dinastică. Însă, primii ani de domnie s-au caracterizat printr-o agitată viaţă politică şi printr-o mare instabilitate guvernamentală. La 29 iunie/11 iulie 1866, Parlamentul a votat în unanimitate noua Constituţie a ţării, folosind ca model constituţia Belgiei, pe care Carol a depus, a doua zi, jurământul: ''Jur a păzi Constituţiunea şi legile poporului roman, a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului''. Primul articol al legii fundamentale consacra denumirea ţării: ''Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizibil sub numele de România''. Constituţia nu menţiona dependenţa faţă de Imperiul Otoman. Primul executiv român care a depus jurământul în faţa domnitorului Carol I a fost guvernul condus de Lascăr Catargiu (11 mai 1866-15 iulie 1866), conform volumului ''Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947). Carol I'' (Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, vol.1).Constituţia a rămas în vigoare până în 1938, cu unele modificări: încorporarea Dobrogei, independenţa ţării şi naturalizarea evreilor (octombrie 1879); transformarea României în Regat şi lărgirea dreptului de vot (1884); principiul exproprierii şi votul universal (1917), legifera principiul separării puterilor statului şi consfinţea Unirea de la 1918 (1923). Cele două partide, care au guvernat pe rând, au fost Partidul Liberal şi Partidul Conservator, create oficial în 1875 şi 1880, cărora li s-a adăugat din 1908, Partidul Conservator Democrat. În rândurile lor au activat numeroşi oameni politici importanţi, personalităţi recunoscute pe plan european: Ion C. Brătianu (1821-1891), Petre P. Carp (1837-1918), Dimitrie A. Sturdza (1833-1914), Take Ionescu (1858-1922), Titu Maiorescu, Ion I.C. Brătianu (1864-1927), Spiru Haret (1851-1912) ş.a., notează lucrarea ''O istorie a românilor'' (Ion Bulei, Editura Meronia, 2007).Concomitent cu obţinerea stabilităţii politice, s-au desfăşurat, pe mai multe planuri, acţiuni de modernizare a ţării. Astfel, în vederea dezvoltării economiei naţionale a fost adoptată moneda naţională - leul, demers început de Alexandru I. Cuza, şi finalizat în 1867. A fost înfiinţată Monetăria statului în 1870, când s-au bătut primele monezi de argint, iar în 1880 a fost înfiinţată Banca Naţională a României. În 1869, a fost inaugurată oficial linia de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, respectiv prima gară a Bucureştilor, Gara Filaret (de la 173 km în 1869, reţeaua feroviară a ajuns, în 1914, la 2.250 km), urmată în 1872 de inaugurarea Gării de Nord din Bucureşti, care s-a numit până în 1888, Gara Târgoviştei. În 1895 a fost inaugurat Podul Carol I, peste Dunăre, de la Feteşti-Cernavodă proiectat de inginerul Anghel Saligny, cel mai mare din Europa la acea vreme. A fost adoptată Legea de încurajare a industriei naţionale (12/24 mai 1887) prin care se acordau scutiri de impozite, reduceri pe calea ferată şi întâietate la furniturile publice. Numărul fabricilor a crescut, remarcabil, de la 39 în 1866 la 461 în 1906. România era, însă, o ţară agricolă, exportând cereale (între 1910-1914) în proporţie de 73,7%, restul fiind reprezentat de lemn şi produse petrolifere, notează volumul ''O istorie sinceră a poporului român'' (Florin Constantiniu, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2008). Tot în această perioadă au fost construite Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, Ateneul Român, Castelul Peleş. În Bucureşti, între 1880-1883, cursul râului Dâmboviţa a fost amenajat şi în 1882, a fost introdus iluminatul electric, potrivit www.familiaregală.ro. Foto: (c) PAUL BUCIUTA / AGERPRES FOTODeclanşarea conflictului din Balcani, în 1875-1876, a determinat guvernul român să încheie o înţelegere cu Rusia, care să faciliteze obţinerea independenţei de stat a României. Convenţia pe care Rusia a acceptat-o şi România a semnat-o la 4/16 aprilie 1877, garanta armatei ruse dreptul de trecere prin România şi obliga guvernul rus să respecte ''drepturile politice'' şi ''integritatea existentă'' a României. Trupele ruseşti au trecut însă Prutul înainte de aprobarea de către Parlament a Convenţiei, la 12/24 aprilie începând războiul ruso-turc. Ca urmare a intrării trupelor ruseşti pe teritoriul României, turcii au început să bombardeze Brăila, Calafat, Olteniţa, Bechet, Călăraşi, fapt ce a determinat riposta armatei române la 26 aprilie/8 mai, bombardând Vidinul şi Turtucaia. Poarta a declarat suspendarea legăturilor diplomatice cu România.La 29 aprilie/11 mai şi 30 aprilie/12 mai 1877, cele două Camere au votat rezoluţii care declarau starea de război între România şi Imperiul otoman. Luând cuvântul în Senat la 7/19 mai, domnitorul Carol I constata că românii au fost provocaţi şi atacaţi pe teritoriul propriu de turci, exprimându-şi convingerea că armata română va şti să dea replica necesară. Parlamentul s-a întrunit în şedinţă extraordinară, la 9/21 mai 1877, în cadrul căreia, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe al României, răspunzând unor interpelări, a declarat: ''În starea de răzbel, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare (...) Aşadar, domnilor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frica de a declara în faţa Reprezentanţei Naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă'', potrivit volumului ''Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947). Carol I'' (Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, vol.1). Camera Deputaţilor şi Senatul au votat ulterior moţiunea de proclamare a independenţei României. La 10/22 mai 1877, Carol I a instituit prima decoraţie românească - Ordinul Naţional ''Steaua României'', în vederea recompensării serviciilor militare şi civile deosebite aduse statului român.Într-o telegramă trimisă la 19 iulie 1877, marele duce Nicolae solicita domnitorului Carol asistenţă militară. Trupele române au trecut Dunărea numai după ce comandamentul rus a acceptat condiţiile domnitorului Carol ca armata română să aibă propria bază de operaţii şi comandă separată. În urma unei întrevederi între Carol I, Alexandru al II-lea şi marele duce Nicolae, prinţul român a primit comanda trupelor de la Plevna, avându-l ca şef de stat major pe generalul rus Pavel D. Zotov, notează volumul ''O istorie sinceră a poporului român'' (Florin Constantiniu, Editura Univers Enciclopedic, 2008).La 30 august/ 11 septembrie 1877, trupele române au cucerit reduta Griviţa, la 9/21 septembrie pe cea de la Rahova, la 9 noiembrie 1877, la 28 noiembrie/10 decembrie, Opanez. După capitularea Plevnei, centrul de greutate al acţiunilor militare româneşti s-a deplasat spre Vidin, fiind cucerit Smârdanul (12/24 ianuarie 1878). La scurt timp după ce artileria română a început bombardarea Vidinului, au fost demarate negocierile ruso-turce, încheiate prin armistiţiul de la San Stefano (19 februarie/3 martie 1878), la care România nu a fost acceptată. Rusia a anexat cele trei judeţe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad şi Ismail în schimbul Dobrogei, care revenea României. Astfel, convenţia care prevedea respectarea integrităţii teritoriale a României nu a fost respectată, eforturile diplomaţiei române de a împiedica acest rapt au rămas fără niciun rezultat. Foto: (c)  CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOÎntre România şi Rusia s-a creat o stare de tensiune, Alexandru al II-lea ameninţând cu dezarmarea armatei române. Carol I i-a răspuns că ''armata care s-a luptat la Plevna sub ochii împăratului şi ai Alteţei Sale Imperiale va putea fi zdrobită, dar nu va reuşi nimeni niciodată să o dezarmeze''. Carol I a părăsit Bucureştiul, ameninţat cu ocuparea, şi armata română a ocupat un dispozitiv pe linia Calafat, Craiova, Slatina, Piteşti, Târgovişte pentru a face faţă trupelor ruse. O eventuală confruntare a fost înlăturată, Marile Puteri convocând un Congres de pace la Berlin, în iunie-iulie 1878, la care a participat şi o delegaţie a României, reprezentată de I.C. Brătianu şi Mihail Kogălniceanu. A fost recunoscută independenţa României, dar acest lucru a fost condiţionat, printre altele, de acceptarea cedării sudului Basarabiei către Rusia, România urmând să primească Delta Dunării, Dobrogea şi Insula Şerpilor, potrivit lucrării ''O istorie a românilor'' (Ion Bulei, Editura Meronia, 2007).După obţinerea şi recunoaşterea independenţei, Parlamentul a proclamat România regat la 14/26 martie 1881. Alteţă regală din 1878, când Consiliul de Miniştri de la 9/21 septembrie a hotărât acest lucru, domnitorul Carol I a fost încoronat rege al României la 10/22 mai 1881. Actul a coincis cu împlinirea a 15 ani de domnie. Coroana regelui a fost confecţionată din oţelul unui tun capturat la Plevna în 1877, iar cea a reginei a fost realizată din aur. Începând din 1866, ziua de 10 Mai a fost Ziua Naţională a României şi se sărbătorea cu mult fast.De teama Rusiei şi a intenţiilor sale expansioniste în Balcani, Carol I şi guvernul lui Ion C. Brătianu s-au apropiat de Puterile Centrale, încheind la 18/30 octombrie 1883, la Viena, un tratat politico-militar cu Austro-Ungaria, la care au aderat Germania (în aceeaşi zi) şi Italia (3/15 mai 1888). Tratatul a reprezentat, printre altele, ieşirea României din izolarea politică, evitarea posibilităţii unei înţelegeri între Austro-Ungaria şi Rusia pe seama sa, obţinerea unei garanţii de securitate împotriva planurilor hegemonice ale Rusiei, consolidarea poziţiilor României şi a dinastiei de Hohenzollern în Europa de Sud-Est, considerate de Germania şi Austro-Ungaria ca un factor de stabilitate în această parte a Europei, avantaje economice pe piaţa Europei Centrale. Într-o oarecare măsură, tratatul s-a aflat în calea luptei pentru desăvârşirea unităţii statului naţional român, statul român nemaiputând acorda pe faţă sprijin moral şi material iniţiativelor şi acţiunilor românilor transilvăneni. Au existat, însă, unele intervenţii, pe cale diplomatică, pe lângă Curtea de la Viena, în favoarea românilor din provinciile aflate în stăpânirea monarhiei austro-ungare, potrivit volumului ''Istoria României în date'' (Editura Enciclopedică, 2003). Acest tratat a fost în vigoare până la 14/27 august 1916, când România a intrat în Primul Război Mondial de partea Antantei. Foto: (c) ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEILa 27 iunie/10 iulie 1913, România a intervenit în al doilea război balcanic izbucnit la 16/29 iunie, declarând război Bulgariei. Regele Carol I, în calitate de comandant suprem al armatei, şi-a stabilit cartierul general la Corabia, precizează volumul ''Istoria României în date''. Armata română a trecut Dunărea pe poduri de vase şi a înaintat spre Sofia fără luptă. O altă parte controla ţinutul de la sud de hotarul Dobrogei, cu oraşele Silistra, Turtucaia, Bazargic, Cavarna şi Balcic. La 5/18 iulie, ţarul Ferdinand al Bulgariei i-a cerut regelui Carol să oprească înaintarea trupelor române. Carol I a telegrafiat regilor Serbiei, Greciei şi Muntenegrului cerându-le încetarea ostilităţilor cu Bulgaria. Conferinţa de Pace de la Bucureşti din 16/29 iulie-28 iulie/10 august 1913, a pus capăt conflictului. Prin tratatul semnat la 28 iulie/10 august, României i-a revenit partea din sudul Drobrogei (judeţele Durostor cu reşedinţa la Silistra, şi Caliacra cu reşedinţa la Bazargic, reprezentând Cadrilaterul, cu o suprafaţă de 7.726 km pătraţi şi o populaţie de 378.027 de locuitori) până la linia Turk-Smil-Ekrene. În urma acestui tratat, situaţia internaţională a României s-a consolidat.Regele Carol I a convocat la Castelul Peleş, la 21 iulie/3 august 1914, Consiliul de Coroană, în contextul în care Austro-Ungaria, care declarase război Serbiei, la 15/28 iulie 1914, a trecut la presiuni diplomatice asupra guvernului român, spre a determina România să intre în război alături de Puterile Centrale, indicând tratatul semnat în 1883. Din primul moment, regele Carol I s-a pronunţat pentru intrarea României în război alături de Puterile Centrale, afirmând cu hotărâre ''că datoria României e să execute tratatele ce o leagă de Tripla Alianţă'' fiind convins de victoria germană, notează volumul ''România, 1866-1947'' (Keith Hitchins, 2017). Dar cei prezenţi s-au pronunţat pentru neutralitate, afirmând că tratatul încheiat în 1883 avea în vedere situaţia în care Austro-Ungaria ar fi fost atacată, ori, aceasta atacase Serbia, astfel încât România nu era obligată să intervină. În faţa acestei situaţii, regele Carol I a conchis: ''constat că reprezentanţii ţării, aproape în unanimitate, au cerut neutralitatea României. Ca rege constituţional mă supun votului dumneavoastră'', potrivit volumului ''Istoria românilor. De la independenţă la Marea Unire (1878-1918)'' (vol. VII, TOM II, Editura Enciclopedică, 2003).Primul rege al României, Carol I, a murit la Sinaia, la 27 septembrie/10 octombrie 1914, la vârsta de 75 de ani, şi a fost înmormântat la Curtea de Argeş, în Biserica episcopală, unde, după doi ani de la moartea sa, a fost înmormântată şi soţia sa, regina Elisabeta (17/29 decembrie 1843-18 februarie 1916). AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea, editor: Marina Bădulescu, editor online: Alexandru Cojocaru)
Acum 2 ore
06:30
Justiţia peruană a prelungit vineri pentru 36 de luni arestul provizoriu al fostului preşedinte al ţării Pablo Kuczynski, inculpat de spălare de bani în uriaşul scandal de corupţie Odebrecht, relatează AFP.Pablo Kuczynski, 80 de ani, a fost plasat la 10 aprilie în detenţie pentru o perioadă iniţială de zece zile de către un tribunal din Lima. Până în prezent însă nu a fost încarcerat, deoarece se află într-o clinică din capitală după o operaţie pe cord.Parchetul ceruse detenţia fostului preşedinte apreciind că nu suferă de nicio boală gravă care să justifice un simplu arest la domiciliu şi subliniind riscul de distrugere a unor probe dacă rămâne liber. Avocaţii lui Kuczynski şi-au anunţat intenţia de a face apel.Pablo Kuczynski, pe care peruanii îl numesc PKK, a devenit în martie 2018 primul preşedinte în exerciţiu care a demisionat din cauza legăturilor cu Odebrecht. Grupul brazilian a afirmat că a plătit aproape cinci milioane de dolari unor firme de consultanţă având legături directe cu şeful statului, fost ministru la acea dată (între 2004 şi 2013).Justiţia peruană îi anchetează, de asemenea, pe foştii preşedinţi Alejandro Toledo (2001-2006) şi Ollanta Humala (2011-2016), precum şi pe lidera opoziţiei, Keiko Fujimori, plasată în arest provizoriu la 31 octombrie.Un alt preşedinte pus sub acuzare în dosarul Odebrecht, Alan Garcia (1985-1990 şi 2006-2011), s-a sinucis cu un glonţ în cap, la 17 aprilie, în momentul în care poliţia venise să îl aresteze la domiciliu.Gigantul brazilian din domeniul construcţiilor Odebrecht a împărţit în peste un deceniu un total de 788 de milioane de dolari în mai multe ţări din întreaga regiune pentru a obţine contracte, potrivit Departamentului american al Justiţiei.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)
06:30
"Dacă vacile, caii sau boii ar avea mâini şi ar putea să picteze şi să alcătuiască opere ca oamenii, atunci şi-ar face idoli asemănători cu ei." - Xenofon, "Memorabilia" ("Dicţionar de maxime comentat", Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1962) AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Doina Lecea)
Acum 4 ore
06:00
OrtodoxeSf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor)Greco-catoliceSâmbăta Sf. şi dreptului Lazăr. Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis. Pomenirea morţilorRomano-catoliceSâmbăta SfântăSs. Anicet, pp.; Marcian, călug.Sfântul Ierarh Teotim, episcop al Tomisului, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 20 aprilie.Episcopul Teotim, de neam daco-roman, din Dacia-Pontică, este considerat cel dintâi dascăl şi părinte duhovnicesc al sfinţilor Ioan Cassian şi Gherman, cu care a fost contemporan. Împreună au vieţuit în aceeaşi mănăstire din "hotarele Cassienilor şi ale peşterilor", vatră monahală de sfinţenie, de trăire şi de profundă teologie din eparhia Tomisului.Sfântul Teotim, supranumit de istoricii paleocreştini "Scitul" şi "Filosoful", a urcat pe scaunul eparhiei Tomisului, în jurul anilor 385-390.Fragmente din scrierile sale, păstrate în lucrarea Sfântului Ioan Damaschin, "Paralele sfinte", arată că "a scris omilii la unele texte Evanghelice". Istoricul Sozomen scrie despre el că era "scit" de neam, că "traiul îi era modest" şi că era un taumaturg (vindecător de boli).Prin scrierile sale patristice, Sfântul Teotim este considerat "creatorul Filocaliei româneşti", vorbind frumos despre liniştea minţii şi a inimii.Sub păstoria Sfântului Teotim mănăstirile şi sihăstriile din Dobrogea, renumite prin asceză şi isihie (linişte), au trăit o epocă de aur, devenind în secolele V-VI cunoscute în întreg imperiul prin vestiţii "călugări sciţi".Sfântul Teotim "Scitul" era binecunoscut împăratului Arcadie (împărat al Imperiului Roman de Răsărit între anii 395-408) şi mai ales Sfântului Ioan Gură de Aur. În anul 399, marele părinte al Bisericii şi patriarh al Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur, i-a trimis episcopului Teotim călugări misionari "pentru nomazii sciţi de la Istru".A trecut în veşnicie la sfârşitul primului deceniu al secolului al V-lea. A fost trecut în rândul sfinţilor de Biserica Ortodoxă pentru viaţa sa curată, pentru opera sa misionară şi pentru credinţa sa dreaptă în mărturisirea Lui Hristos. (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor") AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Liviu Tatu)
06:00
Grădina Ghetsimani va fi recreată în faţa Ateneului Român, care va găzdui sâmbătă şi duminică cele două Concerte extraordinare de Paşte ale Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", dirijor Anna Ungureanu.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Parcul Ateneului Român va fi transformat, pentru prima oară, într-o veritabila Grădină Ghetsimani, iconicul spaţiu cu măslini unde Iisus s-a retras să se roage împreună cu ucenicii Săi, după Cina cea de Taină. Pentru recrearea Grădinii Ghetsimani în Parcul Ateneului Român vor fi aduşi 15 măslini, printre aceştia aflându-se un arbore cu o vârstă de peste 700 de ani, care cântăreşte aproape 2 tone.Totodată, aici publicul va putea admira expoziţia de fotografie "Via Dolorosa", semnată de Gabriel Crişan.Pe scena special amenajată în faţa Ateneului, în aceste zile, coruri de copii din Programul Naţional Cantus Mundi vor susţine recitaluri live de muzică dedicată Sărbătorilor Pascale, accesul la evenimente fiind gratuit.De la ora 20,00, tot în Parcul Ateneului Român, va avea loc lansarea producţiei video "Florilegiul bizantin", în interpretarea Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" şi a 100 de copii din corurile Programului Naţional Cantus Mundi.Potrivit organizatorilor, în foaierul Ateneului va fi recreată o altă imagine emblematică - Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim."Construcţia scenografică va amplifica emoţia repertoriului ales, ca de fiecare dată, de dirijorul principal al Corului Madrigal, Anna Ungureanu", se mai arată în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.miscareaderezistenta.ro
06:00
Marşul Bicicliştilor, un protest la care sunt aşteptaţi "toţi cei nemulţumiţi de modul în care este administrată Capitala", va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 15,30.Potrivit unui comunicat al Organizaţiei pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR) transmis AGERPRES, traseul protestului, notificat către Primăria Capitalei, Jandarmerie şi Poliţiile Rutieră şi Locală este: bulevardul Mareşal Constantin Prezan - Arcul de Triumf - şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff - Piaţa Victoriei - şoseaua Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab ş Şoseaua Grozăveşti - întoarcere la Intrarea Grozăveşti - şoseaua Grozăveşti - Pasajul Basarab - şoseaua Nicolae Titulescu - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - bulevardul Regina Elisabeta - şoseaua Schitu Măgureanu - Pod Izvor - Splaiul Independenţei - şoseaua Libertăţii - şoseaua Naţiunile Unite - strada Izvor - Calea 13 Septembrie - şoseaua Libertăţii - şoseaua Unirii - şoseaua Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului.Adunarea participanţilor se va face începând cu ora 14,30 la intrarea Charles de Gaules din Parcul Herăstrău iar plecarea în coloană va avea loc la ora 15,30."În cele trei sferturi de mandat, având cele mai mari bugete şi cu o administraţie dublată de nişte companii municipale înfiinţate ilegal, administraţia Firea a reuşit să nu realizeze niciun proiect important pentru Capitală. În prima jumătate de mandat, primăriţa Firea şi-a concentrat toată energia pe înfiinţarea societăţilor comerciale, pentru ca a doua jumătate de mandat să fie dedicată efortului de a face aceste societăţi legale. Între timp, de proiectele care ar trebui să ducă la creşterea calităţii vieţii în Bucureşti nu pare să se ocupe cineva", se arată în comunicat.Organizatorii precizează că problema numărul unu a oraşului este traficul."Experţi din mai multe ţări au studiat problema în perioada 2014 - 2016 şi au propus soluţiile în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti - Ilfov. Toate administraţiile din Ilfov şi Primăria Capitalei au acceptat aceste soluţii şi din aprilie 2017 documentul a devenit obligatoriu de implementat. În aprilie 2019 s-a încheiat termenul până când măsurile urgente ar fi trebuit implementate. (...) Totuşi, cu toate că nu a realizat nimic din ce era urgent în privinţa mobilităţii, Gabriela Firea nu are nicio jenă să asocieze ideile sale aberante, cum ar fi pasarelele pietonale, 'tramvaiul zburător' sau canalul Dunăre - Bucureşti, cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă", se mai arată în comunicat.OPTAR este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Optar.ro/facebook
06:00
Ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi mireni vor participa, sâmbătă, în ajunul praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, la tradiţionalul pelerinaj creştin-ortodox de Florii în Bucureşti şi în Ploieşti.Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Patriarhiei Române transmis AGERPRES, în Capitală, pelerinajul, organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor, va începe la Mănăstirea Radu Vodă.El se va desfăşura pe următorul traseu: bulevardul Mărăşeşti, bulevardul Dimitrie Cantemir, strada Bibescu Vodă, strada Şerban Vodă (cu oprire la Catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon - Nou), strada Principatele Unite, strada Ienăchiţă Văcărescu, strada Sfânta Ecaterina (cu oprire la Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul), strada Bibescu Vodă, Colina Bucuriei şi se va încheia la Catedrala Patriarhală (în jurul orei 17,45), unde pelerinii vor fi întâmpinaţi de către patriarhul BOR, Daniel.La Mănăstirea Radu Vodă, de la ora 16,00, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, va sfinţi ramurile de salcie, care vor fi dăruite credincioşilor. De la ora 16,15, se va pleca în procesiune spre Patriarhie.Procesiunea va fi întâmpinată, la ora 16,45, la Catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon - Nou, iar de la ora 17,15 la Biserica Sfânta Ecaterina.Evenimentul se va încheia, în jurul orei 17,45, la Catedrala Patriarhală, unde patriarhul Daniel va sfinţi icoana praznicului "Intrării Domnului în Ierusalim" şi va rosti un cuvânt de învăţătură.Potrivit Patriarhiei, la Ploieşti, Pelerinajul de Florii va fi organizat, sâmbătă, de la ora 17,00, de Protoieriile Ploieşti Nord şi Ploieşti Sud, cu participarea episcopului-vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul, a clericilor şi credincioşilor din judeţul Prahova - Protoieriile Ploieşti Nord, Ploieşti Sud, Urlaţi, Câmpina şi Vălenii de Munte, pe următorul traseu: Parohia Sfântul Gheorghe - Vechi, bulevardul Independenţei, Palatul Administrativ, Parohia Sfântul Ioan, bulevardul Republicii şi Parohia Sfântul Vasile. AGERPRES/(AS - editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)
05:30
Este a 110-a zi a anului 2019.Au mai rămas 255 de zile până la sfârşitul anului.Soarele răsare la 06 h 24 m şi apune la 20 h 06 m.Luna răsare la 21 h 20 m şi apune la 07 h 16 m.AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Doina Lecea)
05:30
O paradă a motociclistelor va avea loc în Capitală sâmbătă, scopul evenimentului fiind acela de a creşte vizibilitatea femeilor pe două roţi în trafic.Parada va fi de la ora 11,00, pe traseul Romexpo - Arcul de Triumf - Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - bd. Aviatorilor - Piaţa Charles de Gaulle - Arcul de Triumf - Romexpo, fiind aşteptate 150 de participante."Este a doua ediţie a paradei Asociaţiei Femeilor Motocicliste, e o paradă exclusivă de femei. Anul acesta avem un mesaj, se numeşte 'Şi noi suntem în trafic'. Vrem să se ştie că şi fetele pot să meargă la ghidonul motocicletei, şi nu numai pasagere. (...). Vrem să creştem vizibilitatea femeilor motocicliste în trafic", a declarat Mihaela Hodivoianu, preşedintele Asociaţiei Femeilor Motocicliste, vineri, cu prilejul conferinţei de presă de la deschiderea Salonului de Motociclete, Accesorii şi Echipamente Bucureşti (SMAEB).Ea a precizat că la paradă vor veni motocicliste din toată ţara şi cinci fete din Bulgaria.Hodivoianu a spus că mesajul său pentru şoferi este să fie atenţi la toţi motocicliştii din trafic, nu numai la femei."Ne dorim să creştem numărul femeilor care merg pe motocicletă, noi vrem să le dăm încredere. Motocicleta îţi dă o plăcere deosebită, a merge cu motocicleta e ceva extraordinar, e un sentiment de libertate, independenţă, conexiune cu natura. Spiritul de comunitate e foarte puternic între motociclişti. Motocicleta e şi o alternativă la traficul aglomerat", a mai declarat Hodivoianu.Ea a menţionat că în ţara noastră 35.000 de femei au permis de conducere a motocicletei, cifră care reprezintă 4% din totalul motocicliştilor din România. AGERPRES/(editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)  Sursa foto; WIMA Romania/facebook
05:00
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a participat vineri la o demonstraţie de forţă în faţa opoziţiei, care manifestează de mai multe luni împotriva puterii sale, reunind zeci de mii de simpatizanţi la Belgrad, notează AFP.Manifestanţii şi-au arătat sprijinul pentru cel care conduce Serbia din 2012 fără că autoritatea sa să fie pusă în pericol.Simpatizanţii au venit din întreaga Serbie, dar şi din Bosnia, Kosovo, Croaţia, Macedonia de Nord şi Muntenegru.Fost aliat politic al lui Slobodan Milosevic şi adept al ultranaţionalismului, Vucic s-a convertit pe neaşteptate la liberalismul de centru dreapta care i-a permis să ajungă la putere. Trecutul său este frecvent reamintit de cei care îi denunţă autoritarismul.Potrivit presei apropiate puterii, peste 100.000 s-au adunat în faţa parlamentului unde a avut loc manifestaţia. Media independente s-au abţinut de la orice estimare.Fluturând drapele sârbe, dar şi banderole pe care erau scrise numele oraşelor din Serbia şi regiunea cu textul "sprijin pentru Vucic".Unii au purtat pancarte pe care se putea citi "Vucic, Republika Srpska (entitatea sârbilor bosniaci) te iubeşte" sau "Kosovo te iubeşte".Manifestaţia s-a desfăşurat în prezenţa celor mai înalţi responsabili sârbi, printre care premierul Ana Brnabic, ministrul de externe, Ivica Dacic, dar şi membrul sârb al preşedinţiei colegiale a Bosniei, Milorad Dodik, care au luat toţi cuvântul.Şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, a fost, de asemenea, prezent.Manifestanţii l-au aclamat pe Aleksandar Vucic înainte să ia cuvântul, scandând zgomotos "Aco (diminutiv de la Aleksandar) sârbul"."Nu voi spune niciun cuvânt despre adversarii mei politici, vreau să vorbesc despre viitor", a declarat Vucic în faţa celor prezenţi, mulţumindu-le pentru susţinerea acordată "unei Serbii decente, prospere şi care are succes"."M-aţi ales pentru a împlini ce este mai greu pentru ca Serbia să poată trăi", a continuat şeful statului.Săptămâna trecută, opoziţia a manifestat în acelaşi loc împotriva puterii lui Vucic, cerând printre altele alegeri corecte şi o presă liberă.Din decembrie, mii de sârbi ies în fiecare săptămână pe străzile Belgradului şi ale principalelor oraşe din ţară, reaminteşte AFP.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)
Acum 6 ore
04:00
Fostul candidat republican la prezidenţialele americane Mitt Romney l-a criticat vineri pe preşedintele Donald Trump după concluziile anchetei ruse, afirmând că este "dezgustat" de atitudinea Casei Albe şi "consternat" de contactele echipei de campanie a acestuia cu Moscova, relatează AFP.În prezent senator, Mitt Romney este una dintre rarele voci republicane care se ridică împotriva preşedintelui după publicarea, joi, a raportului procurorului special Robert Mueller.După 22 de luni de anchetă asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016, Robert Mueller a ajuns la concluzia că nu a avut loc nicio înţelegere între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Moscova. În schimb, nu l-a exonerat pe miliardarul republican de obstrucţionarea justiţiei.Mitt Romney şi-a exprimat satisfacţia, într-un comunicat, că nu au existat "destule dovezi pentru a-l inculpa pe preşedintele Statelor Unite că a complotat cu un adversar străin sau că a obstrucţionat justiţia. Inversul ne-ar fi dus la un proces inimaginabil care ar fi putut provoca o criză constituţională"."Cu toate acestea, sunt dezgustat de întinderea şi amploarea lipsei de onestitate şi de greşelile indivizilor ocupând cele mai înalte funcţii în ţară, inclusiv preşedintele", a adăugat senatorul republican."Sunt, de asemenea, consternat că, printre alte lucruri, compatrioţi lucrând pentru o campanie prezidenţială au fost bucuroşi să accepte ajutor din partea Rusiei - inclusiv informaţii ce fuseseră obţinute ilegal -; că niciunul dintre ei nu a prevenit poliţia americană; şi că directorul de campanie (Paul Manafort) s-a angajat activ în promovarea intereselor Rusiei în Ucraina", a continuat Mitt Romney."Citirea acestui raport este o sumbră constatare a cât de departe am ajuns de aspiraţiile şi principiile părinţilor fondatori" ai Statelor Unite, a încheiat el.Învins la prezidenţialele din 2012, Mitt Romney nu se află la primele critici la adresa lui Donald Trump pe care l-a numit "şarlatan" în timpul campaniei din 20016. Ulterior, el şi-a temperat declaraţiile politice.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)
02:30
Un judecător a fost ucis în cursul unui atac comis asupra unui comisariat de poliţie din centrul Mexicului de un grup înarmat care a încercat să elibereze un deţinut, au anunţat vineri autorităţile locale, relatează AFP.Atacul s-a soldat, de asemenea, cu moartea unui atacator, a deţinutului pe care au încercat să îl elibereze şi a altui deţinut.Membrii echipei de comando au pătruns pe neaşteptate joi seară în comisariatul din oraşul Celaya, statul Guanajuato, o regiune pradă crimei organizate.Sosiţi la bordul a cel puţin trei camionete, atacatorii erau îmbrăcaţi în uniforme de poliţişti, reuşind să înşele astfel autorităţile, potrivit guvernului local.Ei au întrat în secţia de poliţie pentru a ajuta la evadarea unui individ, identificat ca fiind Armando N., arestat pentru infracţiuni legate de traficul de droguri, potrivit sursei.Agresorii au deschis focul, omorând un judecător şi un alt deţinut, înainte de a reuşi să fugă cu bărbatul pe care veniseră să îl elibereze.Ulterior, a avut loc o confruntare cu poliţişti şi militari într-o localitate învecinată, provocând moartea a doi membri ai grupului armat, unul fiind individul care tocmai fusese eliberat, potrivit guvernului local.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.periodicoelciudadano.com
Acum 8 ore
01:30
Candidata democrată la prezidenţialele americane din 2020 şi senatoare progresistă Elizabeth Warren s-a pronunţat vineri pentru lansarea procedurii de destituire ("impeachment") contra lui Donald Trump după concluziile anchetei ruse, relatează AFP.La finalul îndelungatei sale anchete asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016, procurorul special Robert Mueller a ajuns la concluzia că nu a existat o înţelegere între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Moscova, în schimb nu l-a exonerat de suspiciunile de obstrucţionare a justiţiei.Procurorul "Mueller a plasat următoarea etapă în mâinile Congresului", care are puterea de a ancheta, a scris Elizabeth Warren pe Twitter. "O bună modalitate de a exercita această autoritate este destituirea", a adăugat influenta senatoare.Într-un Congres divizat, această procedură are, în stadiul actual, puţine şanse de reuşită."A ignora încercările repetate ale unui preşedinte de a obstrucţiona o anchetă asupra propriei atitudini necinstite ar provoca un prejudiciu profund şi durabil acestei ţări şi ar sugera că atât preşedintele actual, cât şi următorii sunt liberi să abuzeze de prerogativele acestei funcţii", a mai scris Elizabeth Warren.Camera Reprezentanţilor "ar trebui să lanseze procedura de destituire contra preşedintelui Statelor Unite", a insistat ea.După publicarea, joi, a raportului Mueller, mai mulţi congresmeni din aripa stângă a Partidului Democrat agită ameninţarea unei proceduri de destituire.Liderii din Congres ai democraţilor au respins ferm până în prezent această opţiune potenţial explozivă, lansând un apel la înfrângerea lui Donald Trump la urne, în 2020.În concluziile sale, Robert Mueller a reamintit că un preşedinte în exerciţiu nu poate fi inculpat penal în faţa justiţiei obişnuite.În consecinţă, chiar dacă a obţinut dovezi că Donald Trump a comis infracţiuni, nu ar fi putut recomanda punerea lui sub acuzare. El a subliniat, în schimb, că Congresul are mijloacele de a pune sub acuzare un preşedinte pentru obstrucţionarea justiţiei. Acest lucru se face prin intermediul unei proceduri de destituire.Dispunând de majoritate în camera inferioară, democraţii sunt în poziţia de a vota acolo punerea lui sub acuzare.Senatul însă, controlat de republicani, este cel care ar urma să facă procesul preşedintelui şi pentru condamnarea lui trebuie o majoritate de două treimi.Ţinând cont de larga popularitate a preşedintelui la baza electoratului republican şi printre congresmeni, pare foarte dificil în prezent ca democraţii să reuşească să convingă 20 de senatori republicani necesari pentru o eventuală condamnare.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)
01:00
Turcia l-a criticat vehement vineri pe preşedintele francez, Emmanuel Macron, pentru că a primit în cursul zilei o delegaţie a forţelor arabo-kurde angajate în Siria pe care Ankara le consideră "teroriste", relatează AFP."Condamnăm primirea de către preşedintele francez, Emmanuel Macron, a unei delegaţii a aşa-numitelor +Forţe Democratice Siriene (FDS)+", a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei de la Ankara, Hami Aksoy.Şeful statului francez a primit vineri o delegaţie a FDS, o coaliţie arabo-kurdă angajată în Siria în lupta împotriva grupării Stat Islamic (SI), garantându-i ''continuarea sprijinului activ al Franţei în lupta împotriva Daesh (Statul Islamic)".Potrivit membrilor delegaţiei, Emmanuel Macron s-a angajat să menţină forţe franceze alături de FDS şi să sprijine financiar reconstrucţia şi serviciile publice din administraţia kurdă semiautonomă.Sprijinite de o coaliţie condusă de Statele Unite, FDS, un grup dominat de miliţiile kurde ale Unităţilor de Apărare a Poporului (YPG), s-au aflat în prima linie a luptei împotriva SI.FDS au anunţat la 23 martie înfrângerea "califatului" autoproclamat al grupării Stat Islamic în Siria. De atunci, aceste forţe, care ţin sub control o parte a teritoriului de nord al Siriei, continuă să îi vâneze pe jihadişti în estul ţării.Turcia critică însă sprijinul acordat de occidentali acestor combatanţi, văzând în YPG o extensie în Siria a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o grupare armată kurdă care, din 1984, duce o sângeroasă luptă de gherilă împotriva Ankarei.PKK este considerată organizaţie "teroristă" de Turcia, Uniunea Europeană şi Statele Unite, reaminteşte AFP.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.actualite-news.com
00:30
Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a marcat primul său gol în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite, vineri, în meciul câştigat de echipa sa, Al Ahli Saudi FC, cu scorul de 3-2 (2-0), pe teren propriu, în faţa formaţiei Al Wehda, în etapa a 28-a.Stanciu a marcat în min. 45+1, în al nouălea său meci pentru Al Ahli în campionat. Omar Al Soma a marcat celelalte goluri ale gazdelor (18, 47), în timp ce pentru oaspeţi au punctat Romulo Otero (71 - penalty) şi Kabongo Kasongo (73).În clasament, pe primul loc se află Al Nassr, cu 64 puncte, urmată de Al Hilal, 63 puncte (27 j), Al Shabab, 50 puncte (27 j), echipa antrenată de Marius Şumudică, Al Taawoun, 49 puncte (27 j), Al Ahli Saudi FC, 49 puncte, etc.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)
00:30
Fotbalistul român Dragoş Firţulescu a marcat ambele goluri ale echipei Dunav Ruse, învingătoare cu scorul de 2-0 (2-0), vineri, pe teren propriu, în faţa formaţiei Lokomotiv Plovdiv, în etapa a patra din faza play-out a campionatului de fotbal al Bulgariei.Firţulescu a deschis scorul în min. 3, din penalty, şi l-a majorat în min. 40.Dragoş Firţulescu, care a evoluat 66 de minute, a ajuns la trei goluri marcate în acest sezon.Dunav a beneficiat şi de faptul că Lokomotiv a jucat încă din minutul 2 în zece oameni, după eliminarea lui Lucas Masoero.În Grupa a 2-a din play-out, Lokomotiv Plovdiv ocupă primul loc, cu 37 puncte, urmată de Slavia Sofia, 35 puncte, Septemvri Sofia, 29 puncte, Dunav Ruse, 28 puncte.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)
00:30
Patru tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 28 de ani au fost răniţi, trei fiind transportaţi cu ambulanţele la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune, vineri seară, la intersecţia a două bulevarde din municipiul Constanţa, fiind necesară şi intervenţia pompierilor pentru că dintr-una dintre maşini au fost scurgeri de combustibil."În jurul orei 21.30, un bărbat de 18 ani a condus un autoturism pe bulevardul 1 Decembrie 1918, dinspre bulevardul I.C. Brătianu, pe banda numărul doi şi ajungând la intersecţia cu bulevardul Ferdinand a efectuat viraj la stânga pe culoarea verde a semaforului electric, nu a acordat prioritate de trecere şi a intrat în coliziune cu un vehicul care era condus de un bărbat, de 22 de ani, din sens opus, tot pe culoarea verde a semaforului", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.Potrivit sursei citate, în urma puternicului impact a rezultat vătămarea corporală a şoferului vinovat de producerea accidentului şi a trei pasageri din celălalt autoturism implicat în coliziune, doi bărbaţi de 25, respectiv, 27 de ani şi o femeie 28 de ani.Trei dintre victime au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi, conform Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, un tânăr a suferit "traumatism membru inferior şi traumatism cranio-cerebral", un altul - "traumatism membru superior", iar femeia a suferit "traumatism la coloana vertebrală şi traumatism cranio-cerebral", toţi răniţii fiind în stare de conştienţă. AGERPRES/(AS - autor: Nona Jalbă; editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)
00:30
Team Bobe a câştigat All Star Game 2019 la baschet masculin, vineri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cu scorul de 110-103 (32-20, 35-29, 18-26, 25-28) în disputa cu Team Kuti.Echipa condusă de Bogdan ''Bobe'' Nicolescu (CSM CSU Oradea) a condus jocul de la un capăt la altul şi a câştigat fără emoţii.Nicolescu a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului, cu 27 puncte, 7 recuperări, 2 pase decisive, fiind recompensat cu un cec de 5.000 de lei.Goran Gajovic (SCM ''U'' Craiova) câştigat concursul de aruncări de la trei puncte, după o finală cu Dragan Zekovic (CSM CSU Oradea).În concursul de slam dunk a ieşit învingător Kevin Hardy (CSU Sibiu). Acesta s-a impus şi la ediţiile din 2016 şi 2017.Pentru Team Bobe au evoluat Bogdan ''Bobe'' Nicolescu (CSM CSU Oradea) 27 p, 7 rec, 2 pd, Giordan Watson (CSM CSU Oradea) 2 p, 2 rec, 3 pd, Darrin Dorsey (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 10 p, 3 rec, 7 pd, Andrei Mandache (Steaua Bucureşti) 13 p, 7 rec, 3 pd, Kristopher Richard (CSM CSU Oradea) 3 p, 4 rec, 1 pd, Aleksandar Rasic (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 4 rec, 5 pd, Kyndall Dykes (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 37 p, 6 rec, 3 pd, Rolland Torok (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 11 p, 8 rec, 3 pd, Dragan Zekovic (CSM CSU Oradea) 7 p, 4 rec, 1 pd, Maxim Sturanovic (BCMU FC Argeş Piteşti) 1 rec. Antrenori: Mihai Silvăşan şi Cristian Achim.La Team Kuti au jucat Nandor Kuti (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 26 p, 16 rec, 4 pd, Kevin Hardy (BC CSU Sibiu) 10 p, 2 rec, 1 pd, Morris Curry (SCM U Craiova) 3 p, 2 rec, 5 pd, Dragoş Diculescu (SCM Timişoara) 6 p, 6 rec, 3 pd, Mirel Dragoste (BC CSU Sibiu) 6 p, 5 rec, 4 pd, Amedeo Casale (SCM U Craiova) 15 p 2 rec, 1 pd, Sylvanus Porter Troupe (SCM U Craiova) 2 p, 2 rec, 3 pd, Monyea Pratt (BC CSU Sibiu) 3 p, 3 rec, 3 pd, Isaiah Philmore (BC CSU Sibiu) 5 p, 1 rec, 3 pd, Goran Gajovic (SCM U Craiova) 20 p, 5 rec, 5 pd, Ousmane Barro (Dinamo Ştiinţa Bucureşti) 7 p, 6 rec. Antrenori: Dan Fleşeriu, Tudor Costescu.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Total Baschet/Facebook
Acum 12 ore
22:50
Studenţii Universităţii Politehnica din Bucureşti vor organiza în acest weekend simularea examenului de admitere în cadrul căreia peste 5.000 de elevi sunt aşteptaţi să îşi testeze cunoştinţele de bază la materiile care fac parte din programa obligatorie de admitere la facultate.Potrivit unui comunicat de presă al UPB, simularea constă în susţinerea unui test grilă, în condiţiile similare examenului de admitere, iar participanţii află în aceeaşi zi nota pe care au obţinut-o.Scopul principal al acestui exerciţiu este de a-i ajuta pe candidaţi să se acomodeze cu atmosfera şi condiţiile de examen, să-şi testeze cunoştinţele acumulate până în prezent pentru concursul de admitere şi să observe pe ce segment de materie trebuie aprofundat."Universitatea Politehnica din Bucureşti este prima instituţie din învăţământul tehnic superior din România care organizează simularea examenului de admitere. De la an la an, numărul tinerilor interesaţi să urmeze o facultate în cadrul universităţii noastre este în creştere, iar acest lucru motivează comunitatea noastră academică. Suntem bucuroşi să primim noi generaţii de studenţi, iar în acest context, profesorii universităţii organizează în fiecare sâmbătă meditaţii gratuite, la materiile de examen, pentru toţi cei care vor să îşi îmbogăţească cunoştinţele atât pentru examenul de admitere cât şi pentru cel de bacalaureat", a declarat Mihnea Costoiu, rectorulUniversităţii Politehnica din Bucureşti. AGERPRES/(AS-autor: Roberto Stan, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)
22:50
Preşedintele Liberiei, George Weah, nu va putea intra în biroul său până la data de 24 aprilie, timp în care va avea loc procedura de fumigare a imobilului unde se află biroul său, pentru înlăturarea a doi şerpi care au pătruns în clădire la mijlocul săptămânii, au indicat vineri autorităţile liberiene, citate de AFP.Weah, fost star al fotbalului, ocupă ultimul etaj al imobilului Ministerului de Externe, în centrul capitalei, Monrovia. Miercuri, doi şerpi au pătruns la parterul clădirii, nu departe de liftul folosit de către preşedinte, fost atacant la PSG şi AC Milan.''Toate activităţile Ministerului de Externe, inclusiv biroul pentru paşapoarte şi vize, vor fi suspendate din cauza fumigaţiei din 18 până pe 23 aprilie. Activităţile obişnuite vor fi reluate pe 24 aprilie'', a indicat ministerul într-un comunicat.''Această operaţiune de fumigare are loc efectiv din cauza prezenţei a doi şerpi'', a precizat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al preşedinţiei, Smith Tobay. Din cauza toxicităţii procedurii, accesul în clădire va fi interzis în această perioadă. AGERPRES/(AS - autor: Angela Sârbu, editor online: Alexandru Cojocaru)
22:50
Steaua Bucureşti, campioana en titre, şi CSM Digi Oradea, vicecampioana, au câştigat, vineri, primele meciuri din semifinalele Superligii masculine de polo pe apă.Steaua Bucureşti BA a dispus în propriul bazin de CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 14-7 (4-1, 4-1, 3-3, 3-2). Golurile campionilor au fost reuşite de Istvan Szabo 4, Mihnea Gheorghe 2, Marios Kapotsis 2, Mihnea Chioveanu 2, Jerko Marinic Kragic, Andrei Prioteasa, Pavel Popescu şi Cristian Călin. Pentru Dinamo au punctat Teohari 2 goluri, Dragomirescu, Buică, Iliescu, Bota şi Vrânceanu.În cealaltă semifinală, CSM Digi Oradea a întrecut-o pe Corona Sportul Studenţesc cu scorul de 5-3 (0-2, 2-0, 2-0, 1-1), la Braşov, prin golurile înscrise de Levente Vancsik 2, Grummy Guimaraes, Yusuke Inaba şi Ramiro Georgescu.Sâmbătă vor avea loc meciurile cu numărul doi, Steaua Bucureşti BA - CS Dinamo Bucureşti (Bazin Ghencea - Bucureşti, 11:30) şi Corona Sportul Studenţesc - CSM Digi Oradea (Braşov, 12:00).Semifinalele se joacă după sistemul cel mai bun din cinci partide.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)  Sursa foto: Steaua București Polo/Facebook
22:20
Mai multe bunuri, printre care plăcuţe de înmatriculare auto, acte, bani, laptopuri, au fost descoperite şi ridicate în urma celor 46 de percheziţii efectuate pe 17 aprilie la suspecţi de fraude informatice, iar cinci bărbaţi au fost arestaţi preventiv, se arată într-un comunicat al IPJ Argeş, remis vineri."În urma celor 46 de percheziţii efectuate în urmă cu 2 zile, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea confiscării, 40 de plăcuţe cu numere de înmatriculare, acte de identitate, documente comerciale şi alte documente susceptibil a fi false, laptopuri şi unităţi de memorie, peste 20.000 de euro şi aproape 10.000 de lei, toate posibil a proveni din infracţiunile ce fac obiectul cercetărilor. Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv", precizează IPJ Argeş.Poliţiştii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Piteşti, au efectuat, pe 17 aprilie, 46 de percheziţii domiciliare în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce vizează 11 persoane, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fraudă informatică şi acces ilegal la un sistem informatic.Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2017 - februarie 2019, folosindu-se de adrese de e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăţi cunoscute în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri, cei în cauză ar fi contractat diferite cereri de transport prin intermediul burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene.Ulterior, folosindu-se de documente falsificate şi vehicule cu numere de înmatriculare false, ar fi preluat mărfurile (lingouri de aluminiu, cupru, plumb, nichel, produse alimentare, textile, produse chimice) şi le-ar fi valorificat în interes personal, de regulă, în afara României, în spaţiul european, la preţuri mult sub valoarea de piaţă."Pentru documentarea activităţii infracţionale, poliţiştii români au colaborat cu reprezentanţii Eurojust, Europol şi SELEC, precum şi cu autorităţile judiciare din Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg şi Cehia, în urma căreia au fost emise 18 ordine europene de anchetă. Totodată, la solicitarea autorităţilor din România, organele judiciare din Olanda vor efectua un număr de 12 percheziţii domiciliare pe teritoriul acestui stat", informează IPJ Argeş.Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. În activităţi au fost angrenaţi şi jandarmi din Argeş şi Craiova. AGERPRES / (AS - autor: Cornelia Dumitru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)
21:50
Franţa şi Italia vor lucra la ''iniţiative'' privind Libia, unde nu există o soluţie militară la criză, care ar putea deveni ''periculoasă'', au anunţat vineri la Roma miniştrii lor de externe, relatează AFP.''Nu există o soluţie militară care să permită rezolvarea problemelor politice complexe din Libia'', a declarat ministrul italian de externe Enzo Moavero Milanesi într-o conferinţă de presă la încheierea unei întâlniri cu omologul său francez Jean-Yves Le Drian.''Criza poate deveni periculoasă'', deoarece ''sunt acolo elementele unei deteriorări'', a avertizat Le Drian într-o întâlnire cu presa. Franţa şi Italia lucrează deci strâns în acest dosar, deoarece, în opinia lui Le Drian, ''nu vor exista progrese posibile în Libia fără o înţelegere franco-italiană solidă''. Este cazul astăzi, a subliniat ministrul francez, dând asigurări că dificultăţile din ultimele luni dintre Franţa şi Italia au rămas în urma lor.Cei doi miniştri au promis ''iniţiative'' în dosarul libian, fără să ofere însă detalii, explicând îndeosebi că ele vor face obiectul unei viitoare reuniuni la Roma la nivel de înalţi diplomaţi din Franţa, Italia şi din ţări direct interesate de criza din Libia.Până atunci, ''trebuie să se ajungă cât mai repede posibil la o încetare a focului'', a declarat ministrul italian, insistând asupra unei convergenţe ''totale'' de opinii între Roma şi Paris pe această temă.Întrebat despre acuzaţiile recurente în Italia referitoare la sprijinul francez pentru mareşalul Khalifa Haftar, care a lansat o ofensivă împotriva Tripoli, Le Drian a reiterat poziţia Franţei privind o încetare imediată a focului şi un dialog politic. ''Mesajul nostru este clar'', a insistat el.Referitor la recunoaşterea de către preşedintele american Donald Trump a ''rolului semnificativ'' al mareşalului Haftar în lupta împotriva terorismului, Moavero a considerat legitimă această recunoaştere, subliniind totuşi că nici un obiectiv nu poate justifica un conflict armat sau un război civil.''Constat că instabilitatea pregăteşte terenul pentru terorism. Este important mai întâi să se revină la stabilitate'', a adăugat la rândul său Le Drian.AGERPRES/(AS - autor: Angela Sârbu, editor online: Ady Ivaşcu)
21:50
Liderul opoziţiei venezuelene Juan Guaido a făcut apel vineri ''la cea mai mare manifestaţie din istoria'' ţării sale pe 1 Mai, pentru încetarea ''uzurpării'' puterii de care se face vinovat, în opinia sa, preşedintele Nicolas Maduro, relatează AFP.''Facem apel la întregul popor al Venezuelei să participe la cea mai mare manifestaţie din istoria acestei ţări pe 1 Mai, pentru a cere să înceteze definitiv uzurparea'' puterii, a declarat Guaido în cadrul unui discurs rostit în faţa mai multor sute de simpatizanţi reuniţi într-o piaţă din Caracas.'''Miraflores ! Miraflores !'', au scandat apoi simpatizanţii, referindu-se la Palatul Miraflores, unde se află preşedinţia venezueleană, disputată între Guaido şi Maduro.''Punctul de sosire al acestei manifestaţii va fi cel de unde noi vom cere să înceteze definitiv uzurparea'' puterii, le-a răspuns Guaido, fără să evoce explicit palatul situat în centrul Caracasului.Data reţinută pentru această nouă manifestaţie este una puternic simbolică, deoarece de fiecare 1 Mai guvernul venezuelean, care se declară urmaşul regimului fostului preşedinte Hugo Chavez (1999-2013), organizează mari defilări cu ocazia Zilei Internaţionale a Muncii. AGERPRES/(AS - autor: Angela Sârbu, editor online: Ady Ivaşcu)
21:50
Echipe de medici din Târgu Mureş şi Cluj-Napoca au prelevat, în cursul după-amiezii de vineri, plămânii, cordul şi rinichii de la un pacient în vârstă de 35 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma unui accident de circulaţie, a anunţat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Baia Mare, dr. Vasile Pop.Potrivit acestuia, familia donatorului a fost de acord ca organele să fie donate pentru salvarea unor vieţi."Operaţiunea de prelevare a organelor a durat mai bine de cinci ore şi a fost efectuată de mai multe echipe medicale. S-au prelevat plămâni, cord şi rinichi, de la o persoană tânără de sex masculin. (...) Noi încurajăm oamenii să recurgă la această metodă pentru a veni în ajutorul aproapelui", a spus Vasile Pop.Conform managerului SJU Baia Mare, rinichii vor ajunge la Cluj, inima la Târgu Mureş, iar plămânii într-o ţară membră UE.Acesta a mai menţionat că de la începutul acestui an, în unitatea medicală din Baia Mare au avut loc cinci prelevări de organe, iar în anul 2018, au fost înregistrate un număr de 13 prelevări de organe, toate organele provenind de la donatori aflaţi în moarte cerebrală, pentru care familiile şi-au dat acordul ca organele să fie prelevate pentru salvarea altor vieţi. AGERPRES/(A-autor: Leontin Cupar, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)
21:50
Un tânăr de 24 de ani din judeţul Sălaj, aflat într-o stare extrem de gravă, a primit, vineri, o inimă nouă în urma celui de-al doilea transplant de cord din acest an din ţară, realizat la Institutul de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş de o echipă condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, profesor doctor Horaţiu Suciu."În această seară am efectuat un transplant cardiac la Târgu Mureş, beneficiar a fost un tânăr de 24 de ani din judeţul Sălaj, aflat într-o stare avansată de insuficienţă cardiacă, într-o stare terminală practic, pacientul era internat în terapie intensivă cu şanse puţine de supravieţuire în absenţa acestui transplant. Acest transplant a venit ca o mare şansă la viaţă. Prelevarea s-a făcut la Spitalul din Baia Mare, un cord foarte bun de la un pacient în vârstă de 39 de ani. Doresc să transmit, pe de o parte, condoleanţe celor care au pierdut pe cineva drag, dar, pe de alta, să le mulţumesc pentru acest gest nobil care salvează vieţi. Sperăm că aceste lucruri să fie din ce în ce mai des în ţara noastră. Operaţia a decurs bine, a durat patru ore şi jumătate, pacientul este stabil şi ne bucurăm pentru evoluţia bună pe care o anticipăm. Este al doilea transplant din acest an, şi primul a decurs bine, pacientul este în curs de externare zilele acestea", a declarat dr. Horaţiu Suciu, la finalul intervenţiei.Potrivit doctorului, tânărul de 24 de ani era internat de aproximativ de o săptămână, cu o afecţiune cardiacă care a debutat brusc şi foarte grav, pentru că a dezvoltat fenomenul de insuficienţă cardiacă."A avut trei internări într-un interval interval scurt de timp în care a suferit o decompensare cardiacă din care cu medicaţia specifică, uzuală, nu am reuşit să stabilizăm foarte bine situaţia. Era într-o situaţie de insuficienţă cardiacă nereductibilă şi neresponsivă la tratamentul conservator, fapt care impunea o intervenţie de acest tip sau suport circulator mecanic. Din fericire, a venit acest cord care practic i-a salvat viaţa, la propriu. Din păcate, sunt foarte puţine, două transplanturi în aproape o jumătate de an, ne-am dori să facem mai multe, dar sunt încă multe probleme care afectează transplantul în România, în primul rând cele legate de numărul redus de donatori. Din păcate, sunt multe verigi care nu funcţionează aşa cum trebuie şi sperăm ca printr-o strategie mult mai coerentă lucrurile să se rezolve. Din punctul nostru de vedere, având în vedere că nu am refuzat niciun cord eligibil, numărul potenţialilor donori a fost foarte mic, din păcate, şi nu cred că e normal două transplanturi într-o jumătate de an într-o ţară ca România", a subliniat dr. Suciu.Doctorul Sorin Paşcan, şeful Secţiei ATI din cadrul IUBCvT Târgu Mureş , a declarat că intervenţia de vineri seara este "aproape o rutină", întrucât în acest an se împlinesc 20 de ani de când se face transplant de cord la Târgu Mureş."Cordul a fost bun, pacientul tânăr, deşi foarte bolnav, era deja la a treia internare în acest an în reanimare, într-o insuficienţă cardiacă decompensată sever, probabil pe ultima sută de metri, dar până aici lucrurile au decurs conform planului şi rămânem foarte optimişti pentru evoluţia pacientului (...) Le mulţumesc colegilor din Baia Mare, în special doctorului Mureşan, care s-a ocupat de donator şi ne ajută şi pe noi foarte mult atunci când donatorul e îngrijit cum trebuie şi inima e de foarte bună calitate. Echipa de intervenţie la transplant este mult mai numeroasă decât se vede la suprafaţă, sunt cardiologi, medici de laborator, asistente, e o întreagă echipă din institut. Noi suntem practic partea vizibilă a icebergului", a arătat dr. Sorin Paşcan.Familia tânărului transplantat, care aştepta cu sufletul la gură terminarea intervenţiei, susţine că tânărul a lucrat în Anglia şi că, la un moment dat, s-a umflat foarte tare, iar în urma investigaţiilor de specialitate, medicii din Cluj-Napoca l-au diagnosticat cu insuficienţă cardiacă, care s-a agravat tot mai mult. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)
21:50
Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Sărbătorii de Pesah, în care reafirmă angajamentul său pentru protejarea drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ocrotirea patrimoniului spiritual şi cultural al minorităţilor etnice, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale."O dată în plus, condamn acţiunile care aduc atingere libertăţii de conştiinţă şi care pângăresc memoria Holocaustului. În România, manifestările antisemite, xenofobe şi rasiste trebuie să fie sancţionate aspru, cu celeritate, în conformitate cu legislaţia în domeniu", spune Iohannis în mesajul care a fost prezentat de către consilierul prezidenţial Sergiu Nistor la Sinagoga Mare din Bucureşti.Potrivit şefului statului, comunitatea evreiască a contribuit "în mod definitoriu la modernitatea şi prosperitatea ţării noastre, la independenta şi unitatea naţională, precum şi la integrarea noastră în structurile europene şi nord-atlantice, şi asumarea valorilor democratice"."Această valoroasă contribuţie ne aminteşte cât este de important să apărăm, în societatea de astăzi, legăturile de solidaritate care fac posibilă convieţuirea armonioasă şi respectul faţă de celălalt", mai arată preşedintele Iohannis.El a adresat conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi tuturor membrilor comunităţilor evreieşti felicitări şi urări de prosperitate."Celebrare a eliberării evreilor din robie şi a renaşterii lor ca popor liber, Pesah reînnoieşte, cu fiecare sărbătoare, fidelitatea faţă de valorile spirituale ale iudaismului, precum dialogul, solidaritatea şi toleranţa", mai spune preşedintele Iohannis în mesajul său. AGERPRES / (AS - autor: Florentina Peia, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)
21:20
BTS este prima trupă coreeană care urcă pe prima poziţie în clasamentul albumelor muzicale în Marea Britanie, informează vineri Press Association.Formaţia k-pop a debutat în fruntea topului britanic de săptămâna aceasta cu nou lor EP ''Map of the Soul: Persona'', care s-a vândut în 26.500 de exemplare, 68% dintre acestea fiind pe suport fizic, potrivit Official Charts Company.Albumul, care conţine şapte melodii, este cel de-al patrulea material discografic al trupei care intră în UK Top 40, după ''Love Yourself''.BTS, care îi are în componenţă pe Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V şi Jungkook, au avut o ascensiune fulminantă de la înfiinţarea trupei, în 2013.Anul trecut, formaţia a devenit prima trupă k-pop intrată în topul 40 al Marii Britanii, după ce melodia lor ''Idol'' a ocupat poziţia 21 în clasament.Cântăreaţa Billie Eilish, care s-a aflat în fruntea clasamentului săptămâna trecută, a coborât pe poziţia a doua cu albumul său ''When We Fall Asleep, Where Do We Go?'', iar locul al treilea este ocupat de coloana sonoră a peliculei ''The Greatest Showman''.Noul album al trupei Chemical Brothers, ''No Geography'', a debutat în clasament pe poziţia a patra, iar albumul ''What a Time to Be Alive'', a lui Tom Walker, se situează pe poziţia a cincea.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)
21:20
Un bărbat care a alunecat şi a căzut, vineri seara, în Cascada Putnei din comuna Tulnici este căutat de scafandri şi echipele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, a informat instituţia."Prin apel la 112 a fost semnalat că o persoană a alunecat şi a căzut în Cascada Putna, comuna Tulnici. La faţa locului intervin o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD din cadrul Staţiei de Pompieri Vidra, o autospecială transport scafandri la intervenţie şi o barcă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea, plutonier Cristina Pârvu.Potrivit sursei citate, acţiunea de salvare a bărbatului este deosebit de dificilă din cauza zonei greu accesibile, a întunericului, dar şi a faptului că în urma ploilor căzute în ultimele zile, debitului râului Putna este mare.Pentru salvarea bărbatului, la faţa locului a intervenit şi o echipă de jandarmi montani. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)
21:20
ASC Corona Braşov a preluat conducerea în finala Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă, vineri, după ce a învins-p pe CSM Galaţi cu scorul de 6-2 (3-0, 2-2, 1-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov, în al treilea meci al seriei.Mikael Lidhammar (15:56, 29:33), Pavlo Borisenko (18:08, 33:40), Cody Carlson (19:38) şi Jereme Tendler (57:02) au marcat pentru vicecampioni. Golurile formaţiei gălăţene au fost reuşite de Aleksandr Neznamov (23:12, 35:31).În primul meci, CSM Galaţi a câştigat cu 5-2, după care Corona s-a impus cu 3-2, după prelungiri, ambele meciuri jucate la Galaţi. După 6-2, vineri, Corona va juca şi meciul cu numărul patru pe patinoarul propriu, sâmbătă, de la ora 18:30. Dacă se vor impune, braşovenii vor câştiga titlul. Finala se joacă după sistemul cel mai bun din cinci partide.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)
Mai multe ştiri
©2004—2019 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.